Αρχές και Προσωπικό


Eφορευτική Eπιτροπή

Πρόεδρος:   Θανάσης Βαλτινός

Tακτικά μέλη: Στέφανος Ήμελλος, Αντώνιος Ρεγκάκος,  Μιχαήλ Τιβέριος, Θεόδωρος Παπαγγελής, Μιλτιάδης Χατζόπουλος, Αλέξανδρος Νεχαμάς

Αναπληρωματικό μέλος

Eπόπτης: Αντώνιος Ρεγκάκος

Διευθύνουσα:
Ιωάννα Μανωλέσσου (Τηλ. 211 2111 001), e-mail: manolessou@academyofathens.gr 

Eρευνητικό Προσωπικό:

Άγγελος Αφρουδάκης (Τηλ. 211 2111 015) e-mail: afroudak@academyofathens.gr

Νικόλαος Μουτζούρης (Τηλ. 211 2111 014), e-mail mutzuris@academyofathens.gr
Αικατερίνη Τζαμάλη (Τηλ. 211 2111 008), e-mail: etzamali@academyofathens.gr
Χρυσούλα Καραντζή (Τηλ. 211 2111016), e-mail: karantch@academyofathens.gr
Σταμάτης Μπέης (Τηλ. 211 2111 002), e-mail: beis@academyofathens.gr
Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου (Τηλ. 211 2111 019) e-mail: mkonstantinidou@academyofathens.gr
Γεωργία Κατσούδα (Τηλ. 211 2111 018) e-mail: katsouda@academyofathens.gr
Μαρία Βραχιονίδου (Τηλ. 211 2111 023), e-mail: vrachionidou@academyofathens.gr
Ελένη Παπαδοπούλου (Τηλ. 211 2111 026), e-mail: e_papad@academyofathens.gr

Διοικητικό Προσωπικό 
Δημήτριος Γκαραλιάκος (Τηλ. 211 2111 006), e-mail: dgaraliakos@academyofathens.gr
Αγγελική Παπαδοπούλου (Τηλ. 211 2111 011), e-mail: apapadopoulou@academyofathens.gr
Ρεβέκκα Βασιλειάδου  e-mail: rvassiliadou@academyofathens.gr
Ελένη Χριστίδου (Τηλ. 211 2111 016), [εν αδεία], e-mail: christidou@academyofathens.gr

Eπιστημονικοί Συνεργάτες (άμισθοι): 
Χριστίνα Μπασέα-Μπεζαντάκου , τ. Διευθύντρια
Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, καθηγητής Γλωσσολογίας Ε.Κ.Π.Α., τ. ερευνητής του Κέντρου