Κέντρον Ερεύνης Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας


Το Κέντρο ιδρύθηκε δυνάμει του Νόμου 624/1977 (ΦΕΚ Α΄ 174/1977) κατόπιν αποφάσεως της Ολομελείας της Ακαδημίας Αθηνών που επικύρωσε πρόταση του αειμνήστου ακαδημαϊκού Ηλία Γ. Μαριολόπουλου. Η Σύγκλητος της Ακαδημίας Αθηνών όρισε ως πρώτο Επόπτη του Κέντρου τον αείμνηστο Ηλία Γ. Μαριολόπουλο ο οποίος οργάνωσε το Κέντρο από απόψεως εγκαταστάσεως, εξοπλισμού και επανδρώσεως αυτού μαζί με τον πρώτο εκλεγέντα Διευθυντή του Κέντρου, Καθηγητή Χρήστο Ζερεφό.

Οι σκοποί του Κέντρου, όπως περιγράφονται στον ιδρυτικό του Νόμο είναι:

  • Η έρευνα των κλιματικών κυμάνσεων οιασδήποτε χρονικής περιόδου.
  • H συστηματική μελέτη των παρατηρήσεων των αναφερομένων εις τα ανώτερα στρώματα της ατμοσφαίρας.
  • H συγκέντρωση και επεξεργασία των παρατηρήσεων των σχετικών προς τη ρύπανση της ατμοσφαίρας.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών το Κέντρο ασχολείται με την παγκόσμια και με την περιφερειακή κλιματική αλλαγή μέσω ανάλυσης δορυφορικών και επίγειων παρατηρήσεων όσο και προσομοιώσεων με κλιματικά μοντέλα και έχει καθιερώσει συνεργασίες με πολλά Ελληνικά, Ευρωπαϊκά και Αμερικανικά Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια. Το Κέντρο διαθέτει εξειδίκευση στη μελέτη της κλιματικής μεταβλητότητας, όσον αφορά τις κλιματικές τάσεις, τα ακραία γεγονότα καθώς και τις επιπτώσεις τους στις υποδομές σε διάφορες χρονικές κλίμακες. Επίσης οι ερευνητές του Κέντρου εργάζονται τα τελευταία χρόνια πάνω σε θέματα ρύπανσης της ατμόσφαιρας και στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ όζοντος, ατμοσφαιρικών σωματιδίων, κλίματος και φυσικοχημείας της ατμόσφαιρας. Στο Κέντρο πραγματοποιούνται προσομοιώσεις με ατμοσφαιρικά μοντέλα με διάφορα σενάρια μελλοντικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, προκειμένου να διευκολυνθεί η επεξεργασία στρατηγικών μετριασμού και προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής.

Για την υλοποίηση των ερευνητικών του στόχων, το Κέντρο έχει εγκαταστήσει και συντηρεί δίκτυο επιστημονικών οργάνων ενώ διαθέτει υπερυπολογιστικό κέντρο  για την ανάκτηση, ανάλυση και συντήρηση επιστημονικών δεδομένων την εκτέλεση αριθμητικών μοντέλων και τη διεξαγωγή επιστημονικών μελετών.

Τα αποτελέσματα των ερευνών του Κέντρου δημοσιεύονται σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή στη σειρά Δημοσιευμάτων του Κέντρου ή/και σε Επιστημονικά Συνέδρια.

Το Κέντρο έχει αναπτύξει συνεργασίες με αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού όπως: University of Giessen–Γερμανία (J. Luterbacher, E. Xoplaki), University of Oslo-Νορβηγία (I. Isaksen), University of Toulouse-Γαλλία (J.-P. Cammas, V. Thouret), Ερευνητικό Κέντρο Juelich-Γερμανία (A. Volz-Thomas), Ευρωπαϊκό Κέντρο Ερευνών JRC Ispra-Ιταλία (J. Hjorth, N. Jensen), Ινστιτούτο Τεχνολογίας Κύπρου (Μ. Lange, Π. Χατζηνικολάου), Laboratoire de Meteorologie Dynamique-Paris (J.-L. Dufresne, H. Chepfer), Laboratoire Universitaire des Systemes Atmospheriques-Paris (M. Beekmann, G. Foret), NOAA Earth System Research Laboratory, Chemical Sciences Division, CO, Η.Π.Α. (O. Cooper, A. Gaudel).

Το Κέντρο έχει αναπτύξει επίσης Ερευνητικές Συνεργασίες στο εσωτερικό όπως: Δ. Μπαλής, Π. Ζάνης (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), A. Παπαγιάννης (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο), Ν. Μιχαλόπουλος, Ε. Γερασόπουλος, Χ. Γιαννακόπουλος, Δ. Φουντά, Β. Αμοιρίδης, Χ. Κοντοές (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών), Αθηνά  Πρόγιου (Δρ. Φυσικός, Εξειδικευμένη σε θέματα Περιβάλλοντος), Π. Νάστος, Κ. Ελευθεράτος (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Μ. Κανακίδου (Πανεπιστήμιο Κρήτης), A. Καζαντζίδης, Αθ. Αργυρίου (Πανεπιστήμιο Πατρών), Υπουργείο Περιβάλλοντος

Σταθμός Μέτρησης Εδάφους ΝΕΟ: https://cloud.libelium.com/app/home

Μετεωρολογικός Σταθμός ΝΕΟ: http://scient.static.otenet.gr:8080/secure/common/main.vm 

Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 79, ΤΚ 11521, Αθήνα
Τηλ: 210 8832048
Fax: 210 8842098
E-mailkefak@academyofathens.gr