Κέντρον Ερεύνης Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας


Το Κέντρο ιδρύθηκε δυνάμει του Νόμου 624/1977 (ΦΕΚ Α΄ 174/1977) κατόπιν αποφάσεως της Ολομελείας της Ακαδημίας Αθηνών που επικύρωσε πρόταση του αειμνήστου ακαδημαϊκού Ηλία Γ. Μαριολόπουλου.
Η Σύγκλητος της Ακαδημίας Αθηνών όρισε ως πρώτο Επόπτη του Κέντρου τον αείμνηστο Ηλία Γ. Μαριολόπουλο ο οποίος οργάνωσε το Κέντρο από απόψεως εγκαταστάσεως, εξοπλισμού και επανδρώσεως αυτού μαζί με τον πρώτο εκλεγέντα Διευθυντή του Κέντρου, καθηγητή κ. Χ. Ζερεφό. 

Η βιβλιοθήκη του Κέντρου είναι πλουσιότατη χάρη στις δωρεές της μεγάλης μετεωρολογικής και κλιματολογικής βιβλιοθήκης του αειμνήστου Μαριολόπουλου, των μετεωρολογικών βιβλιοθηκών των τέως Διευθυντών της ΕΜΥ, Στ. Παπαγιαννάκη και Γ. Δανιήλ, και άλλων προσφορών. Επίσης εμπλουτίσθηκε από αγορές βιβλίων και επιστημονικών δημοσιευμάτων. Το μεγαλύτερο μέρος της βιβλιοθήκης του Κέντρου ευρίσκεται σήμερα στην Κεντρική Βιβλιοθήκη της Ακαδημίας Αθηνών.

Οι σκοποί του Κέντρου είναι:

  • Η έρευνα των κλιματικών κυμάνσεων οιασδήποτε χρονικής περιόδου.
  • H συστηματική μελέτη των παρατηρήσεων των αναφερομένων εις τα ανώτερα στρώματα της ατμοσφαίρας.
  • H συγκέντρωση και επεξεργασία των παρατηρήσεων των σχετικών προς τη ρύπανση της ατμοσφαίρας.

Το Κέντρο έχει αναπτύξει συνεργασίες με αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού όπως: University of Giessen–Γερμανία (J. Luterbacher, E. Xoplaki), University of Oslo-Νορβηγία (I. Isaksen), University of Toulouse-Γαλλία (J.-P. Cammas, V. Thouret), Ερευνητικό Κέντρο Juelich-Γερμανία (A. Volz-Thomas), Ευρωπαϊκό Κέντρο Ερευνών JRC Ispra-Ιταλία (J. Hjorth, N. Jensen), Ινστιτούτο Τεχνολογίας Κύπρου (Μ. Lange, Π. Χατζηνικολάου), Laboratoire de Meteorologie Dynamique-Paris (J.-L. Dufresne, H. Chepfer), Laboratoire Universitaire des Systemes Atmospheriques-Paris (M. Beekmann, G. Foret), NOAA Earth System Research Laboratory, Chemical Sciences Division, CO, Η.Π.Α. (O. Cooper, A. Gaudel).

Το Κέντρο έχει αναπτύξει επίσης συνεργασίες με Ελληνικά Ιδρύματα όπως: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Δ. Μπαλής, Π. Ζάνης), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (A. Παπαγιάννης, I. Ζιώμας), Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ν. Μιχαλόπουλος, Ε. Γερασόπουλος, Χ. Γιαννακόπουλος, Δ. Φουντά, Β. Αμοιρίδης, Χ. Κοντοές), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Π. Νάστος), Πανεπιστήμιο Κρήτης (Μ. Κανακίδου), Πανεπιστήμιο Πατρών (A. Καζαντζίδης, Αθ. Αργυρίου), Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο αυτών των συνεργασιών το Κέντρο συμμετέχει σε Διεθνή και Εθνικά ερευνητικά προγράμματα, στα οποία εργάζονται οι συνεργαζόμενοι ερευνητές: Αναστασία Πούπκου, Κωνσταντίνος Ελευθεράτος, Λήδα Δημητριάδου, Ηλιάνα Πολυχρόνη, Θεοδώρα Σταύρακα, Δημήτριος Βολουδάκης.

Τα αποτελέσματα των ερευνών του Κέντρου δημοσιεύονται σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή στη σειρά Δημοσιευμάτων του Κέντρου ή/και σε Επιστημονικά Συνέδρια.

 

Διεύθυνση: Σόλωνος 84, Αθήνα 10680
Τηλ: 210 8832048, 210 8847280
Fax: 210 8842098
E-mailkefak@academyofathens.gr