Κέντρον Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων - Ι.Λ.Ν.Ε.


Σκοποί του Κέντρου:

  • Μελέτη της ελληνικής γλώσσας και των διαλέκτων της
  • Αποθησαύριση των νεοελληνικών διαλέκτων
  • Σύνταξη του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής
  • Εκδοτικό έργο

Παρουσίαση ΚΕΝΔΙ-ΙΛΝΕ 2024

Διεύθυνση του Κέντρου

Αλεξάνδρου Σούτσου 22
Κολωνάκι
106 71 Αθήνα
τηλ.: 211 211 1000

Ώρες κοινού: Καθημερινές 9.00-14.30

Τον Αύγουστο το Κέντρο δεν δέχεται εξωτερικούς επισκέπτες.