Ελληνική βιβλιοθήκη


Πλάτωνος Συμπόσιον: Κείμενον, μετάφρασις και ερμηνεία υπό Ιωάννου Συκουτρή. Έκδ. Β'. Αθήναι 1950.

Αριστοτέλους Περί Ποιητικής: Μετάφρασις υπό Σίμου Μενάρδου. Εισαγωγή, κείμενον και ερμηνεία υπό Ι. Συκουτρή. Αθήναι 1937.

Πλουτάρχου Των επτά σοφών Συμπόσιον: Κείμενον, μετάφρασις και ερμηνεία υπό Εμμ. Δαυίδ. Αθήναι 1936.

Θεοφράστου Χαρακτήρες: Κείμενον, μετάφρασις, ερμηνεία υπό Εμμ. Δαυίδ. Αθήναι 1940.