Διεξαγόμενα Ερευνητικά Προγράμματα Επιτροπής Ερευνών


Τίτλος προγράμματος Υπεύθυνος Ημερομηνία Έγκρισης
Περί ψυχής κατά Πλάτωνα και κατά Αριστοτέλη Ε. Δελλή 2015
Copernicus Atmosphere Monitoring Service CAMS-84: Global and regional a posteriori validation, including focus on the Arctic and Mediterranean areas - Υπηρεσίες παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας Copernicus 84: Παγκόσμιος και Περιοχικός εκ των υστέρων έλεγχος Αξιοπιστίας, που εστιάζει ιδιαιτέρως στην Αρκτική και στη Μεσόγειο Χρ. Ζερεφός 2015
Ανάλυση δεδομένων από τα διαστημόπλοια Voyager 1 και 2 Στ. Κριμιζής 2020
Tabula Imperii Romani Β. Χ. Πετράκος 2020
Εθνικό δίκτυο έρευνας για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της ΥΕ3 του έργου "Υποδομές εθνικών ερευνητικών δικτύων στους τομείς της ιατρικής ακρίβειας, των κβαντικών τεχνολογιών και της κλιματικής αλλαγής" Χρ. Ζερεφός 2020
Η κλιματική μεταβολή στις αρχές του 19ου αι. Χρ. Ζερεφός 2020
Strengthening education, research and innovation for climate crops in India – ADAPTNet Χρ. Ζερεφός 2020
EuroGEOSS Showcases: Applications Powered by Europe – E- SHAPE Χρ. Ζερεφός 2020
Απολιγνιτοποίηση της Ελλάδας Λ. Γ. Χριστοφόρου 2020
Το καθεστώς του Έλληνα ναυτικού. Το ευρωπαϊκό δίκαιο και οι εθνικές ρυθμίσεις και ειδικότερα το καθεστώς της αλιείας και οι Έλληνες αλιείς Εμμ. Ρούκουνας 2020
Η συμβολή της ελληνικής επιστήμης στη θεωρία και την πρακτική του διεθνούς δικαίου Εμμ. Ρούκουνας 2020
Ενωσιακό και συγκριτικό δίκαιο αλιείας Εμμ. Ρούκουνας 2020
Το νομικό καθεστώς προστασίας των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα από τη σκοπιά του διεθνούς δικαίου Εμμ. Ρούκουνας 2020
Ενοποίηση, συντήρηση και εμπλουτισμός ψηφιακών βάσεων δεδομένων και εκσυγχρονισμός του συστήματος καταλογογράφησης της Βιβλιοθήκης "Ιωάννης Συκουτρής" της Ακαδημίας Αθηνών Άννα Μπενάκη – Ψαρούδα 2020
Διάχυση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Γ. Κοντόπουλος 2020
Η Ελλάς και το δίκαιο της θάλασσας Εμμ. Ρούκουνας 2020
Ψηφιοποίηση - επεξεργασία χειρογράφου και εντύπου πρωτογενούς λαογραφικού υλικού Ε. Καραμανές 2020
ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για τη Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία Π. Ποτηρόπουλος 2020
Αντίστροφα Προβλήματα και Ιατρική Απεικόνιση Αθ. Φωκάς 2020
Ανάπτυξη και αξιολόγηση νέου τρισδιάστατου αλγόριθμου, ανακατασκευή ιατρικής εικόνας PET Γ. Καστής 2020
Ανάπτυξη και αξιολόγηση του MR-SRT, ενός αλγόριθμου ανακατασκευής ιατρικής εικόνας MRI Γ. Καστής 2020
Αναλυτικά Πρότερα του Αριστοτέλους, Μετάφραση και Φιλοσοφικός Σχολιασμός Δ. Καπάνταης 2020
Λεξικό του Πρόκλου Μ. Πρωτοπαπά 2020
Κλεάνθους Αποσπάσματα Μ. Πρωτοπαπά 2020
Εκφάνσεις του Καιρού και του Καιρικού στο φιλοσοφικό στοχασμό Απ. Σταβέλας 2020
Νεοελληνικά Σχόλια εις το Περί Ερμηνείας Αριστοτέλους Απ. Σταβέλας 2020
Βιβλιογραφική εκπροσώπηση της ακαδημαϊκής παραγωγής στην Ελλάδα για την Année Philologique Αθ. Στεφανής 2020
Σύγχρονες μορφές εθελοντικής κοινωνικής αλληλεγγύης: Πραγματικότητες, δυνατότητες, προϋποθέσεις και όρια. Η περίπτωση του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού Νικ. Καμπέρης 2020
Ιστορικές ηχογραφήσεις δημοτικών τραγουδιών για το 1821 από το αρχείο του ΚΕΕΛ. Τεχνική επεξεργασία και προετοιμασία έκδοσής τους Ι. Πλεμμένος 2020
1821-2021: Λαϊκά δρώμενα, επανάσταση, επιτέλεση και μνήμη Ζ. Μάργαρη 2020
Προφορική ιστορία και καθημερινός πολιτισμός της Ηλιούπολης Γ. Βοζίκας 2020
Διακρατικές νομισματικές και οικονομικές εναλλαγές στην πολιτική του Μεσοπολέμου: Η ελληνική κρίση της δεκαετίας του 1930 σε ευρωπαϊκό πλαίσιο TransMonEA Αικ. Μπρέγιαννη 2020
Αρχαιολογικά τεκμήρια Βυζαντινών Οινοπαραγωγικών Εγκαταστάσεων στη Μικρά Ασία: Η περίπτωση του Αμορίου (7ος - 9ος αι. μ.Χ.) Ο. Καραγιώργου 2020
P3-SWE-II Solar Weather ESC Extension Εμμ. Γεωργούλης 2020
Αναβάθμιση του Ηλεκτρονικού Περιβάλλοντος ΝΕΟΔΗΜΙΑ Αν. Χριστοφίδου 2020
StarDust – R Χρ. Ευθυμιόπουλος 2020