Διεξαγόμενα Ερευνητικά Προγράμματα Επιτροπής Ερευνών


Κωδικός Τίτλος προγράμματος Υπεύθυνος Ημερομηνία Έγκρισης
200/821 Έρευνα για την τοπική πολιτισμική ανάπτυξη οικισμών Νομών Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου και Ιωαννίνων: Ευρετήριο υπαίθριων γλυπτών μνημείων 19ου -21ου αι. Χρ. Χρήστου 2014
200/827 Προλεγόμενα στη χορική ποίηση των Ελλήνων Νικ. Κονομής 2014
200/834 Data Driven Solar Eruption Prediction Tools - FlareCast Εμμ. Γεωργούλης 2014
200/835 Monitoring Atmospheric Composition and Climate III - MACCIII Χρ. Ζερεφός 2014
200/836 Πολιτειακές και κρατικές θεωρίες στο έργο των σύγχρονων Ελλήνων στοχαστών Εμμ. Ρούκουνας 2014
200/843 Pooling Activities, Resources and Tools for Heritage E-Research Networking, Optimization and Synergies- Parthenos Ελ. Κατσιαδάκη 2015
200/844 Περί ψυχής κατά Πλάτωνα και κατά Αριστοτέλη Κ. Δεσποτόπουλος 2015
200/847 Από την προστασία των ατομικιστικών ελευθεριών στην προστασία των μελλοντικών γενεών Επ. Σπηλιωτόπουλος 2015
200/851 Copernicus Atmosphere Monitoring Service CAMS-84: Global and regional a rosteriori validation, including focus on the Arctic and Mediterranean areas - Υπηρεσίες παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας Copernicus 84: Παγκόσμιος και Περιοχικός εκ των υστέρων έλεγχος Αξιοπιστίας, που εστιάζει ιδιαιτέρως στην Αρκτική και στη Μεσόγειο Χρ. Ζερεφός 2015
200/852 Έρευνα για την ταυτοποίηση, καταγραφή και δημοσίευση του σχεδιαστικού και φωτογραφικού αρχείου του Ακαδημαϊκού Πάυλου Μ. Μυλωνά και της βυζαντινολόγου Αγγελικής Μητσάνη, καθώς και την ηλεκτρονική καταγραφή και ταξινόμηση αρχείων του ΚΕΒΜΤ Π.Λ. Βοκοτόπουλος 2015
200/854 Μη γραμμικά φαινόμενα σε γαλαξιακούς δίσκους Γ. Κοντόπουλος 2015
200/856 IS-ENES II Χρ. Ζερεφός 2016
200/857 Διάχυση αποτελεσμάτων A-effort Εμμ. Γεωργούλης 2015
200/859 Has DARIAH Ελ. Κατσιαδάκη 2016
200/866 Νεοελληνικά σχόλια εις το Περί ερμηνείας Αριστοτέλους (Commentaria Neohellenica in Aristotelis De Interpretatione) Ε. Μουτσόπουλος 2017
200/869 Το καθεστώς του Έλληνα ναυτικού, το ευρωπαϊκό δίκαιο και οι εθνικές ρυθμίσεις» Εμμ. Ρούκουνας 2017
200/870 Διάχυση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Γ. Κοντόπουλος 2017
200/871 Εκρηκτική ηλιακή δραστηριότητα και πρόγνωσή της – συμπληρωματική δράση Εμμ. Γεωργούλης 2016
200/872 Έλεγχος της γενικής θεωρίας της σχετικότητας σε κοσμολογικές κλίμακες Σπ. Βασιλάκος 2016
200/873 Έρευνα για την ταυτοποίηση, καταγραφή και δημοσίευση του σχεδιαστικού και φωτογραφικού Αρχείου Αγίου Όρους του ακαδημαϊκού Π. Μυλωνά, Τόμος Α΄: Τοιχογραφίες Τραπεζών Αγίου Όρους, καθώς και την ηλεκτρονική καταγραφή και ταξινόμηση αρχείων του Κέντρου Έρευνας της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης Π. Λ. Βοκοτόπουλος 2016
200/874 Claire Χρ. Ζερεφός 2017
200/875 Πολιτειακές και Κρατικές Θεωρίες στο έργο των σύγχρονων Ελλήνων στοχαστών Εμμ. Ρούκουνας 2017
200/876 Αντίστροφα προβλήματα και ιατρική απεικόνιση Αθ. Φωκάς 2017
200/877 Μελέτη Μηχανικής και Ηλεκτρομηχανικής Συμπεριφοράς Νανοσυνθέτων Υλικών Σκυροδέματος Εμμ. Γδούτος 2017
200/878 Κλεάνθους Αποσπάσματα. Μετάφραση και Φιλοσοφικός Σχολιασμός Ε. Μουτσόπουλος 2017
200/879 Ελληνική Βιβλιογραφία του 20ου αι. Κ. Κριμπάς 2017
200/880 Tabula Imperii Romani Β. Χ. Πετράκος 2017
200/881 Το καθεστώς του Έλληνα ναυτικού, το ευρωπαϊκό δίκαιο και οι εθνικές ρυθμίσεις Εμμ. Ρούκουνας 2017
200/882 Η συμβολή της ελληνικής επιστήμης στη θεωρία και την πρακτική του διεθνούς δικαίου Εμμ. Ρούκουνας 2017
200/883 Ο αττικός ερυθρόμορφος αμφορέας με λαιμό Αλ. Καμπίτογλου 2017
200/884 Ημερολόγιο του Αγώνος Β. Χ. Πετράκος 2017
200/885 Γαλαξιακή Δυναμική Γ. Κοντόπουλος 2017
200/886 Επίβλεψη των εκδόσεων και δημοσιεύσεων και προετοιμασία των συμπερασμάτων και των εκδηλώσεων της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών Λ. Χριστοφόρου 2017
200/887 Αναλυτικά Πρότερα του Αριστοτέλους, Μετάφραση και Φιλοσοφικός Σχολιασμός Ε. Μουτσόπουλος 2017
200/888 Ανάλυση μετρήσεων του διαστημοπλοίου Cassini Στ. Κριμιζής 2017