Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη Έλλης Λαμπρίδη


Διεύθυνση: Υψηλάντου 9, 106 75 Αθήνα. 
Τηλ. 210 7219587.
Ηλ. Δ/νση: phlel@academyofathens.gr 

Εποπτική Επιτροπή:  -

Επιστημονικός συνεργάτης: Λίνος Μπενάκης