Δημοπρασίες

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών που αφορούν στην ανάληψη της οικονομικής διαχείρισης των επί της οδού Πραξιτέλους αριθ. 187 και 189 (Πειραιάς) δύο πολυκατοικιών (κληρ. Α. Μανούση)

 

Η Ακαδημία Αθηνών έχει στην αποκλειστική της κυριότητα δύο πολυκατοικίες που βρίσκονται στον Πειραιά στην οδό Πραξιτέλους αριθ. 187 και Πραξιτέλους αριθ. 189 αντίστοιχα (κληροδότημα Α. Μανούση).

Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση με χρήση κατοικίας διαμερίσματος του τρίτου ορόφου επιφανείας 73,50 τ.μ. στην επί της Διον. Αρεοπαγίτου αριθ.37 (Αθήνα) διατηρητέα πολυκατοικία (κληροδότημα Β. Κουρεμένου)

Η Ακαδημία Αθηνών ως διαχειρίστρια του κληροδοτήματος Β. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ γνωστοποιεί ότι διακηρύσσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση με χρήση κατοικίας του  υπό στοιχεία Γ-2 διαμερίσματος του τρίτου ορόφου επιφανείας 73,50 τ.μ.. Το διαμέρισμα ευρίσκεται στην επί της Διον. Αρεοπαγίτου αριθ.37 (Αθήνα) διατηρητέα πολυκατοικία (κληροδότημα Β. Κουρεμένου). Το προτεινόμενο μίσθωμα ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων εβδομήντα ευρώ  (670,00€) μηνιαίως.

Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση με χρήση κατοικίας του διαμερίσματος του δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας που βρίσκεται επί της οδού Σειρήνων αριθ. 12, στο Π. Φάληρο, συνολικής επιφάνειας 47 τ.μ. (κληροδότημα Κων/νου Φουρκιώτη)

Η Ακαδημία Αθηνών ως διαχειρίστρια του κληροδοτήματος Κ. ΦΟΥΡΚΙΩΤΗ γνωστοποιεί ότι διακηρύσσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση με χρήση κατοικίας του  διαμερίσματος του δευτέρου ορόφου της πολυκατοικίας που βρίσκεται επί της οδού Σειρήνων αριθ. 12, στο Παλαιό Φάληρο, συνολικής επιφάνειας 47 τ.μ. (κληροδότημα Κων/νου Φουρκιώτη).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για υποβολή τεκμηριωμένης πρότασης για ανοικοδόμηση οικοπέδου με το σύστημα της αντιπαροχής (Κλ. Ματράγκα)

Η Ακαδημία έχει την αποκλειστική κυριότητα  ενός οικοπέδου επιφανείας 203,63 τ.μ., το οποίο βρίσκεται επί της οδού Αφροδίτης αριθ.28 στον Πειραιά (κληροδότημα ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΤΡΑΓΚΑ). Σύμφωνα με την από 08.10.2020 Απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών επαναλαμβάνεται η διαδικασία δημόσιας πρόσκλησης για την υποβολή τεκμηριωμένης πρότασης για ανοικοδόμηση του ως άνω αναφερόμενου οικοπέδου με το σύστημα της αντιπαροχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’αριθμ. 4084/2008 Απόφαση του Εφετείου Αθηνών.

Ανακοίνωση –Πρόσκληση για υποβολή τεκμηριωμένης πρότασης για ανοικοδόμηση οικοπέδου με το σύστημα της αντιπαροχής

ενός οικοπέδου εμβαδού 820τ.μ. που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Μεσογείων 525 και Αγελάου στην Αγία Παρασκευή, μετά της κατοικίας που βρίσκεται μέσα σ’ αυτό (κληροδότημα Αριάδνης-Καρολίνας ΦΥΚΟΥΡΑ).