Δημοπρασίες

Ανακοίνωση για την εκποίηση ενός γραφείου επιφανείας 73,82 τ.μ. που βρίσκεται στην Αθήνα (στη διασταύρωση των οδών Λυκούργου αριθ. 1 και Αιόλου αριθ. 97)

Η Ακαδημία Αθηνών, με έδρα την Αθήνα, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό της, επαναπροκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία με κλειστές προσφορές για την εκποίηση μίας οριζόντιας ιδιοκτησίας (γραφείο) που βρίσκεται στην πόλη της Αθήνας (στη διασταύρωση των οδών Λυκούργου αριθ. 1 και Αιόλου αριθ. 97).

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΡΙΤΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΣΤΙΣ 12 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ