Κατσούδα Γεωργία


Κατσούδα Γεωργία
Ερευνήτρια Α΄ βαθμίδας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Διαλεκτολογία, ετυμολογία, διαλεκτική λεξικογραφία, μορφολογία, μορφολογική μεταβολή.

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

1989-1993: Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέα Γλωσσολογίας: Πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας.

1995-2002: Πανεπιστήμιο Αθηνών, τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Γλωσσολογίας: Διδακτορική διατριβή με θέμα Ρηματικοί Μεταπλασμοί: μεταδομήσεις ενεστωτικού-αοριστικού θέματος. Επιβλέπων: καθ. Γ. Μπαμπινιώτης.

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

1989-1993: Υποτροφία Στάη

1994-1998: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (IKY): Πρώτη θέση σε γραπτές εξετάσεις - Υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό. Κλάδος: Ιστορικοσυγκριτική Γλωσσολογία.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2019-: Ακαδημία Αθηνών, Κέντρον Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων: Ερευνήτρια Α' βαθμίδας

2013-2017: Ακαδημία Αθηνών, Κέντρον Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων: Ερευνήτρια Β' βαθμίδας

2009-2013: Ακαδημία Αθηνών, Κέντρον Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων: Ερευνήτρια Γ' βαθμίδας

2006-2007: Ακαδημία Αθηνών, Κέντρον Ερεύνης Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών:  Επιστημονική συνεργάτις (αποσπασμένη Εκπαιδευτικός από τη Β/βάθμια Εκπαίδευση).

2002-2003: Κέντρο Λεξικολογίας:  Επιστημονική Συνεργάτις για την έκδοση του λεξικού,  Μπαμπινιώτης Γεώργιος 2004. Λεξικό για το σχολείο και το γραφείο. Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας.

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2020-: Διδασκαλία του της Μορφολογία στο μάθημα «Γλωσσολογία και ανάλυση της ελληνικής γλώσσας: φωνητική, φωνολογία και μορφολογία» που διδάσκεται στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Κοινωνικές Επιστήμες και Ανθρωπιστικές Σπουδές στην Εκπαίδευση του ΠΤΔΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)

2018-2019: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (μέλος ΣΕΠ στην ενότητα ΑΔΕ62  Διάλεκτοι και γλωσσική εκπαίδευση  που διδάσκεται στο πλαίσιο του προγράμματος  Σύγχρονες τάσεις στη Γλωσσολογία για Εκπαιδευτικούς).

2018:  Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (μέλος ΣΕΠ στην ενότητα ΑΔΕ60  Περιγραφική προσέγγιση της γραμματικής της Νέας Ελληνικής για εκπαιδευτικούς διδάσκεται στο πλαίσιο του προγράμματος Σύγχρονες τάσεις στη Γλωσσολογία για Εκπαιδευτικούς)

2015- 2019: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ): Διδασκαλία των μαθημάτων «Εφαρμοσμένη Μορφολογία και διδακτική της γλώσσας»  και «Μορφολογία: Εφαρμογές στην Εκπαίδευση» στο α΄ και β΄ εξάμηνο του Αναμορφωμένου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ (Κατεύθυνση Γλωσσολογία – Διδακτική Γλώσσας)

2011-2012: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ): Διδασκαλία  του μαθήματος «Ψυχογλωσσολογία και εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας» στο α΄ εξάμηνο του 2ου  έτους του προγράμματος μετεκπαίδευσης του Μαρασλείου Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών (συνδιδάσκουσα η κ. Ευγ. Μαγουλά)

2004: Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Μέσων Ενημέρωσης και Πολιτισμού:  Διδασκαλία ζητημάτων νεοελληνικής γλώσσας στο Εργαστήριο Ρητορικής του 2ου και 3ου έτους σε συνεργασία με την Καθηγήτρια Γλωσσολογίας κ. Μαρία Κακαβούλια.

1996- 2004: Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών (IFA) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου:  Διδασκαλία του μαθήματος “Βελτίωση της μητρικής γλώσσας” στο 1ο, 2ο, 3ο και 4ο έτος του Πανεπιστημιακού Τμήματος Δίγλωσσης ή Τρίγλωσσης Μετάφρασης του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών (IFA).

1998- 2001: Γερμανικό Ινστιτούτο Goethe σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου: Διδασκαλία του μαθήματος “Βελτίωση της μητρικής γλώσσας” στο 2ο έτος του  Μεταφραστικού Τμήματος του Γερμανικού Ινστιτούτου Goethe Αθηνών.

 

ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

2014: Γλωσσική αποστολή στη νήσο Κύθηρα (Ιούλιος 2011-Δεκέμβριος 2013) και κατάθεση του υπ. αρ. 1515 χειρογράφου με κυθηραϊκό διαλεκτικό υλικό.

2012: Γλωσσική αποστολή στη νήσο Σκύρο (Σεπτέμβριος 2011) με εντολή της Ακαδημίας Αθηνών (α.π. 106222/ 18/07/2011) και κατάθεση του υπ. αρ. 1487 χειρογράφου με σκυριανό διαλεκτικό υλικό.

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΜΩΝ

2012: Μπασέα Χρ., Μανωλέσσου Ι., Τζαμάλη Αικ., Κωνσταντινίδου Μ., Κατσουδα Γ. (εκδ.). Λεξικογραφικόν Δελτίον 26. Ακαδημία Αθηνών

2011: Μπασέα Χρ., Μανωλέσσου Ι., Αφρουδάκης Αγγ., Κατσούδα Γ., Μπέης Στ., (εκδ.) (2011). Νεοελληνική Διαλεκτολογία 6. Ακαδημία Αθηνών

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

Α. ΒΙΒΛΙΑ

2021: Κατσούδα, Γ. Στσυριανά. Συγχρονική περιγραφή και ανάλυση του γλωσσικού ιδιώματος της Σκύρου. Θεσσαλονίκη: Εκδ. Κ. & Μ. Σταμούλης.

Βιβλιοπαρουσίαση:
Joseph, Br. 2022. Brief notices. Journal of Greek Linguistics (2022), 146.

2020: Katsouda, G. The dialect of Kythera. Description and analysis (Prologue Aggeliki Ralli). Society of Kytherian Studies 32. Athens. 

Βιβλιοκριτική:

Joseph, Br. 2020. Journal of Greek Linguistics 20 (2020) 239–240

2018: Κατσούδα Γ. Σύγχρονη Πρακτική γραμματικής τσέπης. Αθήνα: Άγκυρα (14η έκδοση με προσθήκες)

2016: Κατσούδα Γ. Το Κυθηραϊκό Ιδίωμα. Περιγραφή και ανάλυση. Πρόλογος Αγγ. Ράλλη. Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών 26. Αθήνα.

2015: Κατσούδα Γ. «Πιπέρι στο στόμα»: Όψεις του Λεξιλογίου Ταμπού. Αθήνα: Καλλιγράφος. [από κοινού με Μ. Καμηλάκη και Μ. Βραχιονίδου).

Βιβλιοκριτική:

Κουζέλη, Λαμπρινή (2016). Η γλώσσα κόκκαλα τσακίζει, εφ. Το Βήμα (Βιβλία) 17.04.2017

Γκιώνης, Δημήτρης (2016). Άλλο να τα λέμε και άλλο να γράφουμε…, εφ. Εφημερίδα των Συντακτών, 20.02.2016.

Ιορδανίδου, Α., Α. Αρχάκης & Γ. Ξυδόπουλος (2017). Σύγχρονα θέματα 138-139 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2017), 119-121.

2013: Κατσούδα Γ. Όψεις της Νεολογίας: Σύμφυρση και Επανετυμολόγηση (Ολικοί και μερικοί λεξικοί συμφυρμοί στη δημοσιογραφία, τη διαφήμιση, τα ιστολόγια και τη λογοτεχνία για παιδιά). Αθήνα:  Πατάκης. [από κοινού με Θ. Νάκα].

Βιβλιοκριτική:

Ράλλη, Α. 2014. Γεωργία Κατσούδα & Θανάσης Νάκας. Όψεις της Νεολογίας: Σύμφυρση και Επανετυμολόγηση (Ολικοί και μερικοί λεξικοί συμφυρμοί στη δημοσιογραφία, τη διαφήμιση, τα ιστολόγια και τη λογοτεχνία για παιδιά), 2013:  Πατάκης. Φιλολογική τεύχος 128 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2014), 80-82.

2011: Κατσούδα Γ. Λύνω και Μαθαίνω συντακτικό (από τη θεωρία του ν.ε. συντακτικού στην πράξη).Άγκυρα

2009: Κατσούδα Γ. Σύγχρονο Πρακτικό Εγχειρίδιο Ασκήσεων. Αθήνα: Άγκυρα (εγκεκριμένο βιβλίο από το Υπουργείο Παιδεία και Πολιτισμού της Κύπρου)

2008: Κατσούδα Γ.  Σύγχρονο Πρακτικό συντακτικό τσέπης. Αθήνα: Άγκυρα (5 εκδόσεις) (εγκεκριμένο βιβλίο από το Υπουργείο Παιδεία και Πολιτισμού της Κύπρου)

2007: Κατσούδα Γ. Σύγχρονη Πρακτική γραμματικής τσέπης. Αθήνα: Άγκυρα (11 εκδόσεις) (εγκεκριμένο βιβλίο από το Υπουργείο Παιδεία και Πολιτισμού της Κύπρου)

2007: Κατσούδα Γ. Ρηματικοί Μεταπλασμοί (Μεταδομήσεις ενεστωτικού και αοριστικού θέματος) (Διδακτορική Διατριβή). Αθήνα: Βιβλιοθήκη της Σοφίας Σαριπόλου. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Φιλοσοφική Σχολή.

 

Β. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ

2021 Ἀκαδημία Ἀθηνῶν. στορικν Λεξικν τς Νέας λληνικς, τς τε κοινς μιλουμένης κα τν διωμάτων), τόμος 7Α (διάλεξη-δόγης). Ἀθήνα. (Σύνταξη 924 λημμάτων, τυπογραφική-εκδοτική επιμέλεια).

2016: Ἀκαδημία Ἀθηνῶν. στορικν Λεξικν τς Νέας λληνικς, τς τε κοινς μιλουμένης κα τν διωμάτων), τόμος 6ος (δέ-διάλεκτος). Ἀθήνα. Σύνταξη 731 λημμάτων, επιμέλεια πινάκων συντομογραφιών, βιβλιογραφική επιμέλεια.

2009: Χριστοφίδου, Α. (επιστ. επιμ.) Δελτίο Επιστημονικής Ορολογίας και Νεολογισμών 9-10. Κέντρο Ερεύνης Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών. Ακαδημία Αθηνών.

Αποδελτίωση αθησαύριστων νεολογισμών και προτάσεις αποδόσεων ξενόγλωσσων νεολογισμών.

2002-2003: Μπαμπινιώτης, Γ. 2004. Λεξικό για το σχολείο και το γραφείο. Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας.

Σύνταξη λημμάτων.

1999: Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ εις απλήν διάλεκτον γενομένη μετάφρασις δια Μαξίμου του Καλλιουπολίτου, Παράρτημα, ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΑΤΩΝ (επιμέλεια Ευφημία Εξίσου, Αγαμέμνων Τσελίκας), ΜΙΕΤ, Αθήνησι 1999.

Συλλογή μεταφρασμάτων

 

Γ. ΑΡΘΡΑ

υπό έκδοση: Κατσούδα, Γεωργία, Αξιοποιώντας το σημασιολογικό κριτήριο στην ετυμολογική έρευνα: επανετυμολογήσεις  του κοινού νεοελληνικού λεξιλογίου. Λεξικογραφικόν Δελτίον 27. 

υπό έκδοση: Κατσούδα, Γεωργία. Βιβλιογραφία Νεοελληνικής Διαλεκτικής Λεξικογραφίας. Λεξικογραφικόν Δελτίον 27 

υπό έκδοση: Katsouda, Georgia. Expressivity in Modern Greek: some morphological mechanisms for the expression of negative emotions (σε συνεργασία με Haritini Kallergi, Magdalene Konstantinidou and Anastasios Tsangalidis) 

υπό έκδοση: Katsouda, Georgia.  Defective Verbs. In Encyclopedia of Greek Language and Linguistics. Brill 

υπό έκδοση: Katsouda, Georgia.  Profane Language in Medieval Greek. In Encyclopedia of Greek Language and Linguistics. Brill 

υπό έκδοση: Katsouda, Georgia.  Profane Language in Modern Greek. In Encyclopedia of Greek Language and Linguistics. Brill

υπό έκδοση: Katsouda, Georgia. Etymological Dictionaries. Medieval and Modern Greek. In Encyclopedia of Greek Language and Linguistics. Brill 

υπό έκδοση: Katsouda, Georgia. Taboo. Medieval and Modern Greek. In Encyclopedia of Greek Language and Linguistics. Brill 

υπό έκδοση: Katsouda, Georgia. Rhotacism in Modern Greek Dialects. In Encyclopedia of Greek Language and Linguistics. Brill 

υπό έκδοση: Katsouda, Georgia.  Solecisms. In Encyclopedia of Greek Language and Linguistics. Brill 

υπό έκδοση: Katsouda, Georgia.  Punctuation. In Encyclopedia of Greek Language and Linguistics. Brill 

υπό έκδοση: Katsouda, Georgia. Obscene Language. Medieval Greek. In Encyclopedia of Greek Language and Linguistics. Brill 

υπό έκδοση: Katsouda, Georgia. Obscene Language. Modern Greek. In Encyclopedia of Greek Language and Linguistics. Brill 

υπό έκδοση: Μαγουλά, Ευγενία & Γεωργία Κατσούδα. Η μορφολογία της Ελληνικής: βασικές έννοιες και παραδείγματα. Στο Στ. Τσεσμελή & Γ. Μανωλίτσης, Μορφολογικές διαδικασίες στον γραπτό λόγο για την Ελληνική γλώσσα.  

υπό έκδοση: Καμηλάκη, Μαρία & Γεωργία Κατσούδα. Όψεις των λέξεων ταμπού στη γλώσσα των Αγωνιστών του 1821. Στα Πρακτικά του συνεδρίου «Όψεις της Ελληνικής Επανάστασης του 1821»  (διαδικτυακό συνέδριο, 15-17 Οκτωβρίου 2021).  

υπό έκδοση: Manolessou, Ioanna, Athanasios Karasimos & Georgia Katsouda. «Retro-digitation in Greek Dialectology and Lexicography: challenges of mopho-phonetic representation of the Cappadocian Dialect». In the Proceedings of MGDLT9,  (4-6 June 2021) 

υπό έκδοση: Manolessou, Ioanna & Georgia Katsouda. «On lemmas and dilemmas again problems in historical dialectal lexicography» In the Proceedings of the 11th International Conference on Historical Lexicography and Lexicology (Universidad de La Rioja, 15-18 June 2021) 

υπό έκδοση:  Κατσούδα, Γεωργία & Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. Ετυμολόγηση και γλωσσικές επαφές στη λεξικογραφία: συνήθεις πρακτικές και προβλήματα. In Proceedings of the Second International Conference on Language Contact in the Balkans and Asia Minor (Telloglion Fine Arts Foundation, November 8th-10th, 2019, Thessaloniki)

υπό έκδοση: Κατσούδα, Γεωργία. Η συμβολή της διαλεκτολογίας και της διαλεκτικής λεξικογραφίας στη νεοελληνική ετυμολογία: ετυμολογικές αναθεωρήσεις για λέξεις της Νεοελληνικής Κοινής. Στα Πρακτικά του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ετυμολογία της Ελληνικής Γλώσσας: ελληνική και βαλκανική ετυμολογία (2-3 Νοεμβρίου 2018, Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών). Θεσσαλονίκη 

υπό έκδοση:  Μανωλέσσου, Ιωάννα & Γεωργία Κατσούδα. Η ετυμολογία στο Ιστορικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής. Στα Πρακτικά του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ετυμολογία της Ελληνικής Γλώσσας: ελληνική και βαλκανική ετυμολογία (2-3 Νοεμβρίου 2018, Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών). Θεσσαλονίκη. 

υπό έκδοση:  Κατσούδα, Γεωργία. Διδάσκοντας  τη γεωγραφική ποικιλία μέσω του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής της Ακαδημίας Αθηνών: τα αποτελέσματα έρευνας. Στον αφιερωματικό τόμο για την Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη

υπό έκδοση:  Κατσούδα, Γεωργία. Μορφολογία και λεξικογραφική οικονομία: η περίπτωση του Ιστορικού Λεξικού της Ακαδημίας Αθηνών. 

2022:  Κατσούδα, Γεωργία & Σταμάτης Μπέης. Γλωσσική πολιτική σχετικά με τα συστήματα γραφής των γλωσσών προφορικής παράδοσης στην Ευρώπη. Στα Πρακτικά της Ειδικής Ημερίδας «Η Γραπτή απόδοση των γλωσσών προφορικής παράδοσης: Η περίπτωση της Βλάχικης Γλώσσας», Ιωάννινα, 9 Νοεμβρίου 2019 (βλ. https://eempvlachon.com/wp-content/uploads/2022/02/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CF...)

2021: Κατσούδα, Γεωργία & Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. Νεοελληνική ετυμολογία:  νέα δεδομένα και ετυμολογική αναθεώρηση λεξιλογίου της Νεοελληνικής Κοινής. Στo Θεόδωρος Μαρκόπουλος, Χρήστος Βλάχος, Αργύρης Αρχάκης, Δημήτρης Παπαζαχαρίου, Γιώργος Ι. Ξυδόπουλος, Άννα Ρούσσου (εκδ.), Πρακτικά του 14ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ελληνική Γλώσσα, Πάτρα 5-8 Σεπτεμβρίου 2019, 603-613

2021: Νάκας, Θανάσης & Γεωργία Κατσούδα. Ετυμολογική ομοηχία και μορφολογικός συγκρητισμός. Στo Θεόδωρος Μαρκόπουλος, Χρήστος Βλάχος, Αργύρης Αρχάκης, Δημήτρης Παπαζαχαρίου, Γιώργος Ι. Ξυδόπουλος, Άννα Ρούσσου (εκδ.), Πρακτικά του 14ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ελληνική Γλώσσα, Πάτρα 5-8 Σεπτεμβρίου 2019, 875-885

2021: Manolessou, Ioanna & Georgia Katsouda. Drawing the line between synchrony and diachrony  in historical and dialectal lexicography. In Zoe Gavriilidou, Lydia Mitits, Spyros Kiosses (eds), Proceedings Book of Euralex XIX (Congress of the European Association for Lexicography), vol. 2, 83- 92. Democritus University of Thrace. 

2021: Κατσούδα, Γεωργία. Οι αρχαϊσμοί στο ιδίωμα των Κυθήρων. Στο Κ. Αρώνη-Τσίχλη (επιμ.) Homo sum; Humani nil a me alienum puto. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Νίκο Πετρόχειλο,. Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών 35, 336-349. Αθήνα: Gutenberg.  

2021:  Manolessou, Io & Georgia Katsouda. Τhe making of the Historical Dictionary of Modern Greek: Problems and solutions in the domain of historical and dialectal lexicography.  In Hans Van de Velde & Fredric Dolezal (eds.) 2021. Broadening Perspectives in the History of Dictionaries and Word Studies, 223-247. Cambridge Scholars Publishing. 

2019: Κατσούδα, Γεωργία. Περιγραφή του γλωσσικού ιδιώματος της Σκύρου: Συμπεράσματα γλωσσοσυλλεκτικής αποστολής. Στο Γρ. Κάρλα,  Ι.Μανωλέσσου, Ν. Παντελίδης, Λέξεις. Τιμητικός τόμος για την Χριστίνα Μπασέα-Μπεζαντάκου, 213-230. Αθήνα:  Ινστιτούτο του Βιβλίου- Καρδαμίτσα

2019:  Κατσούδα, Γεωργία & Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. Όψεις του ιταλικού/ βενετικού δανεισμού στη Νέα Ελληνική. Στο Χρ. Τζιτζιλής & Γ. Παπαναστασίου (επιμ.) Γλωσσικές επαφές στα Βαλκάνια και στη Μ. Ασία, τ. 1, 233-247.

2019:  Μανωλέσσου, Ιώ, Γεωργία Κατσούδα & Χριστίνα Μπασέα-Μπεζαντάκου. Ο χαρακτηρισμός «λόγιο» στη λεξικογραφία: η περίπτωση του Ιστορικού Λεξικού της Ακαδημίας Αθηνών. Στο A. Αναστασιάδη-Συμεωνίδου & Α. Φλιάτουρας (επιμ.) Το λόγιο επίπεδο στη σύγχρονη νέα ελληνική: θεωρία, ιστορία, εφαρμογή, 199-216. Αθήνα: Πατάκης

2019:  Κατσούδα, Γεωργία. Το σημερινό κυθηραϊκό ιδίωμα: τα συμπεράσματα γλωσσοσυλλεκτικής αποστολής στα Κύθηρα. Στο Γλωσσική Ποικιλία. Μελέτες αφιερωμένες στην Αγγελική Ράλλη, 223-244.

2019:  Κατσούδα, Γ., Μανωλέσσου, Ι. & Στ. Μπέης. Το πρόθημα δια- στη Νέα Ελληνική: συγχρονία και διαχρονία». In A. Ralli, P. Barka, B. Joseph, S. Bombolas (eds) Proceedings of the 8th International Conference of Modern Greek Dialects and Linguistic Theory (MGDLT8), (Gjirokastër, 4-6 October 2018), 79-92, University of Gjirokastër & University of Patras Laboratory of Modern Greek Dialects

2019: Κατσούδα, Γ. Το ιδίωμα της Σκύρου σε αρχειακές πηγές (τέλη 15ου αι. - μέσα 19ου αι). Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 39:  331-346. (βλ. http://ins.web.auth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1214...)

2018: Κατσούδα, Γ. Περί συμφυρμών και άλλων δαιμονίων. Ετυμολογική επανεξέταση προβληματικών περιπτώσεων. Στο Κ. Ντίνας (επιμ.), Figura in praesentia. Μελέτης αφιερωμένες στον καθηγητή Θανάση Νάκα, 151-166. Γλωσσοφιλολογική Βιβλιοθήκη 12. Αθήνα: Πατάκης (βλ. http://pms-ritorikis.uowm.gr/figura-in-praesentia/)

2018: Κατσούδα, Γεωργία & Θανάσης Νάκας. Σύμφυρση και επανετυμολόγηση. Νεολογισμών συνέχεια. Στο Κ. Ντίνας (επιμ.), Figura in praesentia. Μελέτης αφιερωμένες στον καθηγητή Θανάση Νάκα, 167-196. Γλωσσοφιλολογική Βιβλιοθήκη 12. Αθήνα: Πατάκης (βλ. http://pms-ritorikis.uowm.gr/figura-in-praesentia/)

2017:  Κατσούδα, Γεωργία. Μορφολογικά προβλήματα του νεοελληνικού κυριωνύμου. Ονόματα 21: 199-211.

2017:  Κατσούδα Γεωργία. Ανάγκη για πρωτογενή ετυμολογική έρευνα: παραδείγματα από το ταμπού-λεξιλόγιο της Ελληνικής. Στο Χρ. Τζιτζιλἠς & Γ. Παπαναστασίου (επιμ.), Ελληνική Ετυμολογία. Ελληνική Γλώσσα: Συγχρονία και Διαχρονία, 357-371. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Ελληνικών Σπουδών.

2017:  Καμηλάκη, Μαρία, Κατσούδα Γεωργία & Μαρία Βραχιονίδου. Η εννοιολογική μεταφορά (conceptual metaphor) σε λέξεις-ταμπού της ΝΕΚ και των διαλέκτων. Στο Th. Georgakopoulos, Th.-S. Pavlidou, M. Pechlivanos, A. Alexiadou, J. Androutsopoulos, A. Kalokairinos, S. Skopeteas & K. Stathi (eds) Proceedings of the 12th International Conference on Greek Language, vol 1, 465-477. Berlin: Edition Romiosini/CeMoG.

2017:  Κατσούδα Γεωργία. Το επίθημα -ούνα στη ΝΕΚ και της νεοελληνικές διαλέκτους και ιδιώματα. Στο Th. Georgakopoulos, Th.-S. Pavlidou, M. Pechlivanos, A. Alexiadou, J. Androutsopoulos, A. Kalokairinos, S. Skopeteas & K. Stathi (eds) Proceedings of the 12th International Conference on Greek Language, vol 1, 539-554. Berlin: Edition Romiosini/CeMoG.

2017: Κατσούδα, Γεωργία. Το Κυθηραϊκό ιδίωμα σε μη λογοτεχνικές πηγές του 16ου-19ου αιώνα. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 37:  375-386. (βλ. http://ins.web.auth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1097...)

2017:   Κατσούδα, Γεωργία &  Θανάσης Νάκας. Corpora προφορικού λόγου: Το Αρχείο του Κέντρου Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων (ΚΕΝΔΙ-ΙΛΝΕ). Στο Α. Χριστοφίδου (εκδ.). Δελτίο Επιστημονικής Ορολογίας και Νεολογισμών 14,  237-245

2016: Κατσούδα, Γεωργία. Διδιαλεκτική εκπαίδευση και διδασκαλία της ξένης γλώσσας: παραδείγματα από τα ιδιώματα της Λέσβου. Μέντορας 14: 111-124.

2016: Katsouda, Georgia. The Greek suffix -ozos: a case study in loan suffixation. Journal of Greek Linguistics 16 (2016): 232-265.

2016: Κατσούδα, Γεωργία. Ο νέος τόμος του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής της Ακαδημίας Αθηνών: συγχρονικές προοπτικές. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 36: 151-160. (βλ. http://ins.web.auth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1050...)

2015: Νάκας, Θανάσης & Γεωργία Κατσούδα. Επαναληπτικά Σχήματα σε κείμενα λαϊκού προφορικού /ιδιωματικού λόγου». Στο Θ.-Σ. Παυλίδου (επιμ.). Η ελληνική γλώσσα στην προφορική επικοινωνία. Μελέτες για τον προφορικό λόγο 1., 200-214. Θεσσαλονίκη: ΙΝΣ (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη).

2015: Νάκας, Θανάσης & Γεωργία Κατσούδα. Ζητήματα γλωσσ(ολογ)ικής ορολογίας. Στο Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία (ανακοινώσεις του 10ου Συνεδρίου 12- 14 Νοεμβρίου 2015), 49-62, Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας.

2015: Βραχιονίδου, Μαρία & Γεωργία Κατσούδα. Οι μειωτικοί / υβριστικοί όροι για τα γυναικεία «ελαττώματα» στις διαλέκτους και τη ΝΕΚ. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 35: 131-141 (βλ. (http://ins.web.auth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=992&Itemid=360&lang=el)

2014: Κατσούδα, Γεωργία & Μαρία Βραχιονίδου. Μητρωνυμικά ονόματα μέσα από το διαλεκτικό υλικό του ΙΛΝΕ της Ακαδημίας Αθηνών. Στο G. Kotzoglou et al. (επιμ.), Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 727-737. Rhodes: University of the Aegean.

2014: Nakas Athanasios & Georgia Katsouda. Lexical blending: A new typology. Στο G. Kotzoglou et al. (επιμ.), Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 1165-1176. Rhodes: University of the Aegean.

2014: Georgia Katsouda. The formation of the plural εφαπτομένη, ηγουμένη, προϊσταμένη, συνισταμένη and υφισταμένη: theory and reality. Στο Actes du 30e Colloque international de linguistique fonctionnelle, Chypre 18-21 octobre 2006, 105-108, EME.

2014: Dressler, Wolfgang & Georgia Katsouda. Nominal System (Genter, Number, Case). Στο G.K. Giannakis (εκδ.) Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics, vol 2, pp. 500-509, Leiden: Brill.

2014: Dressler, Wolfgang & Georgia Katsouda. Prenominal System. Στο G.K. Giannakis (εκδ.) Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics, vol 3, pp. 150-158, Leiden: Brill.

2014: Κατσούδα, Γεωργία. Τα ρήματα σε -άμαι της Νεοελληνικής Κοινής (ΝΕΚ). Στο N. Lavidas, Th. Alexiou, A.M. Sougari (εκδ.) Major Trends in Thoretical and Applied Linguistics, vol. 1, 335-351. Versita. (http://www.degruyter.com/viewbooktoc/product/422019)

2013: Katsouda, Georgia. Loan suffixation in Modern Greek dialects: the suffix
-όzos. Στο M. Janse, Br. D. Joseph, A. Ralli and M. Bagriacik (εκδ.) MGDLT5. Proceeding of the 5th International Conference on Modern Greek Dialects & Linguistic Theory (Ghent, Belgium, 20-22 September 2012), 145- 161. Patras.

2013: Μπέης, Σταμάτης & Γεωργία Κατσούδα. Ενδοδιαλεκτικές διαφοροποιήσεις στα ιδιώματα της Θεσσαλίας. Στο M. Janse, Br. D. Joseph, A. Ralli and M. Bagriacik (εκδ.) MGDLT5. Proceeding of the 5th International Conference on Modern Greek Dialects & Linguistic Theory (Ghent, Belgium,  20-22 September 2012), 45- 58. Patras

2013: Κατσούδα, Γεωργία & Γιώργος Τράπαλης. Η θηλυκοποίηση ουσιαστικών ιδιότητας. Στο M. Tsigou et D. Costaouec (εκδ.),Traduction- Changement en Syntaxe- La personne. Approches fonctionnalistes. Actes. 33e  Colloque International de Linguistique Fonctionelle) (Corfou 11-16 Octobre 2010), 249- 251. Corfou: Société International de Linguisticque Fonctionnelle- Université Ionienne Département de Langues étrangéres, Traduction et Interprétation.

2013: Νάκας, Θανάσης και Γεωργία Κατσούδα. Λεξικοί συμφυρμοί (Ολικοί και Μερικοί): Μια τυπολογία. Στο Α. Χριστοφίδου (επιστ. επιμ.) Δημιουργία και Μορφή στη Γλώσσα. Δελτίο Επιστημονικής Ορολογίας και Νεολογισμών 12: 90-152.

2013: Μπέης, Σταμάτης & Γεωργία Κατσούδα. Ενδοδιαλεκτική Διαφοροποίηση στα Ιδιώματα της Θεσσαλίας. Θεσσαλικά Μελετήματα 3: 57-72.

2012:  Κατσούδα, Γεωργία & Γιώργος Τράπαλης. Μορφολογικά προβλήματα της Ελληνικής κατά τη διδασκαλία της ως ξένης γλώσσας: η περίπτωση των επαγγελματικών θηλυκών ονομάτων. Γλωσσολογία 20: 55-64

2012: Κατσούδα, Γεωργία. Διαλεκτική Λεξικογραφία: Επισκόπηση και Ζητήματα. Στο Λεξικογραφικόν Δελτίον 26: 77-159.

2012:  Κατσούδα, Γεωργία. Βιβλιογραφία Νεοελληνικής Διαλεκτικής Λεξικογραφίας. Λεξικογραφικόν Δελτίον 26: 433-565.

2012: Κατσούδα, Γεωργία. Η ετυμολόγηση σε διαλεκτικά γλωσσάρια & λεξικά: παραδείγματα από το κυθηραϊκό ιδίωμα. Στα Πρακτικά του 10ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας (Κομοτηνή, 1-4 Σεπτεμβρίου 2011), 853-860 (βλ. http://www.icgl.gr/files/greek/81-853-860.pdf )

2012: Κατσούδα, Γεωργία. Οι σύγχρονες ν.ε. γραμματικές και γλωσσικά προβλήματα: πρακτικά προβλήματα και προοπτικές. Στα Πρακτικά του Πανελλήνιου Επιστημονικού-Επετειακού Συνέδριο στο Δίον Πιερίας «1976-2011: 35 χρόνια από τη γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση». (βλ. http://ins.web.auth.gr/index.php?lang=el&Itemid=171)

2011: Κατσούδα, Γεωργία. Η σύμφυρση στη Νεοελληνική Κοινή και στα ιδιώματα: θεωρία και εφαρμογή.  Νεοελληνική Διαλεκτολογία 6: 137-163.

2011: Μαγουλά, Ευγενία & Γεωργία Κατσούδα. Μορφολογική επίγνωση και ορθογραφία: η περίπτωση των ρημάτων σε –λλω. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 31: 278-291. (βλ. http://www.ins.web.auth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=520&Itemid=180&lang=el )

2011: Μωυσιάδης Θεόδωρος & Γεωργία Κατσούδα. Ο ρόλος της λαϊκής ετυμολογίας στη διδασκαλία της ορθογραφία. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 31: 351-356. ( βλ. http://www.ins.web.auth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=520&Itemid=180&lang=el)

2010: Κατσούδα, Γεωργία & Αριάδνη Καλογεροπούλου. Νεολογισμοί της σύγχρονης αγγλικής: blends/ portmanteau & buzzwords και η διδακτική αξιοποίησή τους. Aspects today. Χρόνος 5ος, τεύχ. 28, 36-40

2010: Κατσούδα Γεωργία. Γλωσσική Διδασκαλία στην εκπαίδευση. Τα νέα σχολικά βιβλία Γυμνασίου: θεωρία και πράξη. Η περίπτωση του ρήματος. Νέα Παιδεία τ. 135, 62-71.

2010: Κατσούδα, Γεωργία. Όψεις του μεσοπαθητικού παρατατικού. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 30: 422-435. (βλ. http://www.ins.web.auth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=522&Itemid=179&lang=el )

2010: Κατσούδα, Γεωργία & Παρασκευή Κρητικού. Οπτικοί συμφυρμοί: παραδείγματα από τον Τύπο. Στο Χριστοφίδου Α. (επιστ. επιμ.) Δελτίο επιστημονικής ορολογίας και νεολογισμών, διπλό τεύχος 9-10 ,  439-460. Κέντρον Ερεύνης Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών. Ακαδημία Αθηνών.

2009: Τράπαλης, Γιώργος & Γεωργία Κατσούδα. Συγκριτική μελέτη του συστήματος λεξικογραφικών χαρακτηρισμών σε ελληνικά και ξένα μονόγλωσσα λεξικά. Στα Πρακτικά του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας (Ιωάννινα, 29 Αυγούστου - 2 Σεπτεμβρίου 2007), 1168-1183. (σε cd)

2009: Κατσούδα, Γεωργία. Οι όροι contamination & blending στην ελληνική βιβλιογραφία: προβλήματα και λύσεις. Στα Πρακτικά του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας (Ιωάννινα, 29 Αυγούστου – 2 Σεπτεμβρίου 2007) 885-896. (σε cd)

2009: Κατσούδα, Γεωργία. Ο σχηματισμός του πληθυντικού εφαπτομένη, ηγουμένη, προϊσταμένη, συνισταμένη, υφισταμένη: συμπεράσματα και εφαρμογές. Στο Anastasios Tsangalidis (εκδ.) Selected Papers from the 18th International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics (Thessaloniki, 4-6 May 2007), 457-465.

2008: Κατσούδα, Γεωργία & Γιώργος Τράπαλης. Το γλωσσικό λάθος από παιδαγωγική άποψη: το παράδειγμα από τη Νεοελληνική Γλώσσα. Νέα Παιδεία 128, 48-59.

2008: Κατσούδα, Γεωργία. Χαραυγή: συμφυρμός ή όχι; Προβληματισμοί για την ετυμολογία της λέξης. Ελληνικά 58: 109-115.

2007: Κατσούδα, Γεωργία. Κατηγοριοποίηση των μεταπλαστικών προϊόντων ονόματος και ρήματος της ΝΕΚ. Μέντορας 10: 102-112.

2007: Κατσούδα, Γεωργία & Μάρω Γαλάνη. Η δημιουργικότητα στη διδακτική πρακτική: η περίπτωση της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας. Νέα Παιδεία, τεύχος 122, 108-117.

2007: Κατσούδα, Γεωργία. Η συμφωνοποίηση των φωνηεντόληκτων θεμάτων της Αρχαίας Ελληνικής. Στο Proceedings of  7th International Conference on Greek Linguistics ICGL University of York (U.K.) 8th - 10th September 2005, 1-13.

2005: Κατσούδα, Γεωργία. Ο μεταπλασμός ονομάτων θηλυκού γένους και η δυναμική {a}. Μέντορας 8:18-26.

2005: Κατσούδα, Γεωργία. Αιτίες της γλωσσικής μεταβολής: θεωρητικές προσεγγίσεις και εφαρμογή τους στην Ελληνική, Γλώσσα 60: 7-22.

2004: Κατσούδα, Γεωργία. Η δυναμική της μέγιστης οικονομικής αντίθεσης των θεματικών αλλομόρφων του ρήματος της ΝΕΚ. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 24: 273-282.

2003: Κατσούδα, Γεωργία. Το ρηματικό σύστημα όπως παρουσιάζεται στις γραμματικές του 16ου και 17ου αιώνα. Μέντορας 7: 19-33.

2003: Κατσούδα, Γεωργία. Οι έννοιες του αποπλεονασμού και της αποσαφήνισης στη μεταδόμηση του ενεστωτικού θέματος: παραδείγματα από το νεοελληνικό ρήμα. Στα Πρακτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας (Ρέθυμνο, Σεπτέμβριο του 2003) (βλ. http://www.philology.uoc.gr/conferences/6thICGL/ebook/default.htm).

2003: Κατσούδα, Γεωργία. Η ερμηνεία της επικράτησης ρημάτων σε -βω στην ΝΕΚ μετά τον μεταπλασμό της ρηματικής κατηγορίας -πτω. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 23: 386-393.

2002: Κατσούδα, Γεωργία. Η εξέλιξη της μετοχής παθητικού παρακειμένου δεδομένος», Γλώσσα 55: 76-82.

2002: Κατσούδα, Γεωργία. Η σχέση της γραμματικής του Νικόλαου Σοφιανού με τις γραμματικές του Κωνσταντίνου Λασκάρεως και του Διονυσίου Θράκα», Ελληνικά 52 (τεύχος. 1): 129-137.

2002: Κατσούδα, Γεωργία. Ερμηνεία της μορφολογικής μεταβολής των σχηματισμών των τύπων της προστακτικής πες, δες, βρες». Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 22: 322-329.

2002: Κατσούδα, Γεωργία. Το ρηματικό σύστημα, όπως παρουσιάζεται από γραμματικούς του 16ου και 17ου αι.».  Γλωσσολογικές Έρευνες για την Ελληνική. Πρακτικά του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας, Σορβόννη, 13-15 Σεπτεμβρίου 2001), τ.1, 293-295, Paris: L’ Harmattan.

2001: Κατσούδα, Γεωργία. Εξαιρέσεις στον σχηματισμό τύπων της προστακτικής», Μέντορας 3: 62-69.

2001: Κατσούδα, Γεωργία. Ο σχηματισμός της κλητικής πτώσης ενικού των κύριων ονομάτων σε -ος. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 21: 268-274.

 

4. Βιωματικά Εργαστήρια

 

Ιούνιος 2017: Κατσούδα, Γεωργία. Οι ν.ε. διάλεκτοι και τα ιδιώματα στην Εκπαίδευση. Μαράσλειο Διδασκαλείο, 9 Ιουνίου 2017.

Ιούνιος 2016: Καμηλάκη, Μαρία & Κατσούδα Γεωργία. Στο εργοτάξιο της Γλωσσόpolis:  σχεδιάζοντας γλωσσικές διαδρομές. Στη Διημερίδα "Ο δημιουργικός λόγος στην Εκπαίδευση", Αθήνα 27-28 Ιουνίου, ΕΚΠΑ- ΠΤΔΕ.

Ιούνιος 2016: Κατσούδα, Γεωργία & Ευγενία Μαγουλά. Λόγιες εκφράσεις στον δημιουργικό λόγο και ... γαία πυρί μειχθήτω Στη Διημερίδα "Ο δημιουργικός λόγος στην Εκπαίδευση" Αθήνα 27- 28 Ιουνίου, ΕΚΠΑ- ΠΤΔΕ

 

5. Προγράμματα

2016-2018:Μέλος της τριμελούς επιστημονικής επιτροπής (μαζί με τη δρ Γλωσσολογίας Μαρία Καμηλάκη και τη μουσειολόγο Πόπη Γεωργοπούλου)  για την υλοποίηση της Έκθεσης «Γλωσσόpolis: Περιηγήσεις στη Νέα Ελληνική», την οποία συνδιοργανώνει η Μπενάκειος Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων και ο Σύνδεσμος Υποτρόφων του Ωνασείου και η οποία φιλοξενείται από τον Φεβρουάριο 2016 μέχρι τον Φεβρουάριο 2018 στο κτήριο της Βουλής της οδού Λένορμαν 218 (πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο). (http://www.onassis.gr/onassis-magazine/issue-68/editorial)

 2018-2021: Digitizing the Cappadocian Dialectal Landscape (Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας -ΕΛΙΔΕΚ 2018)

 

6. Θερινά σχολεία

2018: Παρακολούθηση του θερινού σχολείου “To ddomadi greko’ για την εκμάθηση της γλώσσας και του πολιτισμού της Καλαβρίας (Condofouri Marina, Calabria 30 Αυγούστου 2018- 5 Σεπτεμβρίου 2018)

 

7.  Λοιπές επιστημονικές δραστηριότητες

-μέλος συμβουλευτικών επιτροπών σε μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές.

-μέλος του Προσωπικού του εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας & Διδακτικής της Νέας Ελληνικής Γλώσσας «Γεώργιος Μπαμπινιώτης» (ΦΕΚ 850/7-5-2009) του ΠΤΔΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (http://sites.google.com/site/ergadiglossa/home-3/prosopiko)

-μέλος Επιστημονικών Εταιρειών

1. Συλλόγου Επιστημονικού Προσωπικού Ακαδημίας Αθηνών

2. Ελληνικής Εταιρείας Ονοματολογίας

3. Εταιρείας Κυθηραϊκών Μελετών.

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

  • Αγγλικά (Proficiency)
  • Γερμανικά (Kleines Sprachdiplom)
  • Ιταλική (Superiore),
  • Ισπανική (βεβαίωση 4ους φοίτησης στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσό),
  • Τουρκική (βεβαίωση τριετούς φοίτησης από το Ελληνικό Κέντρο Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης) (Ε.ΚΕ.Ν.Ε.)

 

ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

  • Ελληνική και Λατινική Παλαιογραφία (3 έτη στο Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας) (1994-1997)
  • Οθωμανική Παλαιογραφία (3 έτη στην Επιτροπή Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ε.Ε.Σ.ΝΑ.Ε.)(2016-2019)

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:
Αλεξάνδρου Σούτσου 22, 106 71 Aθήνα

Τηλ.: 211 211 1018
Fax: 210 3609 187

e-mail: katsouda@academyofathens.gr