Στοιχεία επικοινωνίας


 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Πανεπιστημίου 28, Τ.Κ.106 79 Αθήνα

Τηλεφωνικό κέντρο 210-3664700

www.academyofathens.gr

 

Γραμματεία Α' Τάξεως των Θετικών Επιστημών

Δώρα Θυμιοπούλου, 210 3664702, e- mail: dthymiopoulou@academyofathens.gr

 

Γραμματεία Β' Τάξεως των Γραμμάτων και Καλών Τεχνών

Δόμνα Παπαμιχαήλ, 210-3664782, e-mail: dpapamichail@academyofathens.gr

 

Γραμματεία Γ' Τάξεως των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών

Δόμνα Παπαμιχαήλ, 210-3664782, e-mail: dpapamichail@academyofathens.gr

 

Οι ενδιαφερόμενοι να διεκδικήσουν κάποιο από τα προκηρυγμένα βραβεία της Ακαδημίας παρακαλούνται, προ της καταθέσεως/αποστολής της σχετικής αιτήσεως, των εργασιών και λοιπών δικαιολογητικών, να επικοινωνούν με την αρμόδια γραμματεία εκάστης Τάξεως για την επιβεβαίωση/διευκρίνιση των διατυπώσεων της υποβολής, προκειμένου να αποφεύγονται σφάλματα ή παραλείψεις στην υποβολή και προς διευκόλυνση της διαδικασίας.