ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Πανεπιστημίου 28, Τ.Κ.106 79 Αθήνα

Τηλεφωνικό κέντρο 210-3664700

Γραμματεία Α΄ Τάξεως των Θετικών Επιστημών και
Γραμματεία Β΄ Τάξεως των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών:
Θάλεια Μπόνου, τηλ. 210 3664783, e-mail: bonou@academyofathens.gr

Γραμματεία Γ΄ Τάξεως των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών:
Γεωργία Πυριοβολή, τηλ. 210 3664798, e-mail: gpyriovoli@academyofathens.gr

www.academyofathens.gr

Οι ενδιαφερόμενοι να διεκδικήσουν κάποιο από τα προκηρυγμένα βραβεία της Ακαδημίας παρακαλούνται προ της καταθέσεως/αποστολής της σχετικής αιτήσεως, των εργασιών και λοιπών δικαιολογητικών, να επικοινωνούν με την αρμόδια γραμματεία εκάστης Τάξεως για την επιβεβαίωση/διευκρίνιση των διατυπώσεων της υποβολής, προκειμένου να αποφεύγονται σφάλματα ή παραλείψεις.