Γραφείο Έρευνας Διεθνών και Συνταγματικών Θεσμών


Ίδρυση και σκοπός :
Ιδρύθηκε το 1997 και πραγματοποιεί ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο τις Διεθνείς δεσμεύσεις, και την εξωτερική πολιτική της Ελλάδος, καθώς και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Καταγράφει τα προβλήματα και αξιολογεί τις προτεραιότητες από τη συμμετοχή της χώρας στους διεθνείς οργανισμούς. Επεξεργάζεται προτάσεις για την καλύτερη συμμετοχή της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ασχολείται με την παιδεία των ελλήνων (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια). Δημιουργεί βάση δεδομένων διεθνών συμβάσεων, δικαστικών αποφάσεων και ψηφισμάτων. Εξετάζει τη εν γένει προσήλωση της χώρας μας στη διεθνή νομιμότητα σε συνάρτηση προς το Σύνταγμα της Ελλάδος και τα Συντάγματα των άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Εφορευτική Επιτροπή
Εμμανουήλ Ρούκουνας, Απόστολος Σ. ΓεωργιάδηςΆννα Μπενάκη-Ψαρούδα, Μιχαήλ ΣταθόπουλοςΝικηφόρος Διαμαντούρος

Αναπληρωματικό μέλος: Επ. Σπηλιωτόπουλος

Επόπτης: Εμμανουήλ Ρούκουνας
Ε-mail: eroucoun@academyofathens.gr, Τηλ: 210 3664706
 

Ερευνητικά προγράμματα:

Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από το Κληροδότημα Ζάρα:

 1. Α' φάση 200/488 Οι Έλληνες ναυτικοί, η νέα σύμβαση για το δίκαιο της θαλάσσης και η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας
  Β' φάση 200/622 Το καθεστώς του Έλληνα ναυτικού, το Ευρωπαϊκό δίκαιο οι εθνικές ρυθμίσεις

Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Επιτροπή Ερευνών

 1. 200/618 Τίτλοι κυριαρχίας της Ελλάδος
 2. 200/567 Έρευνα για την παιδεία των Ελλήνων
 3. 200/566 Εφαρμογή από την Ελλάδα των αποφάσεων των Διεθνών Οργάνων

   

  Εκδόσεις:

  • Η Παιδεία των Ελλήνων. Έκθεση για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (υπό έκδοση)
  • Ekaterini Vassilikou, Vulnerabilite et precarite chez les femmes immigrees en Grece. Recits de femmes, droits de l'homme et malheur ordinaire, (Τρωτότητα και επικινδυνότητα στην σύγχρονη Ελλάδα. Ιστορίες ζωής, ανθρώπινα δικαιώματα και καθημερινή δυστυχία), 2005
  • Ioannis Stribis, Institutionalization of Cooperation Between InterGovermantal Organisations and NGOs: The BSEC Experience, Non-State Actors and International Law 2005 (vol.5), p.p21-57

  Νέα:

  • Ομιλία του ακαδημαϊκού κ. Εμμ. Ρούκουνα «Οι μεταμορφώσεις της διεθνούς κοινότητας»
  • Ομιλία του ακαδημαϊκού κ. Εμμ. Ρούκουνα «Το μέλλον της αλυσίδας της επιστημονικής πληροφορίας»

  Επιλογή εισηγήσεων από συμμετοχή σε συνέδρια και συναντήσεις:

  • The Limits of Theory in the Search for Universal Values,Διεθνές Συνέδριο για τις Πανανθρώπινες Αξίες, Αθήνα, Μάιος 2004.
  • Victims of Terrorist Acts, Στρασβούργο, Οκτώβριος 2004.
  • Ο Νικόλαος Σαρίπολος και η πρώτη διδασκαλία του διεθνούς δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1948), Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δεκέμβριος 2004.
  • Το μέλλον της αλυσίδας της επιστημονικής πληροφορίας, Αll European Academies (ALLEA), Βουδαπέστη, Mάρτιος 2005.
  • International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies, Λονδίνο, Μάιος 2005.
  • Διεθνείς ρυθμίσεις στον τομέα Βιοηθικής και Βιοτεχνολογίας, Οι προκλήσεις της βιοτεχνολογίας στον σύγχρονο κόσμο, Αθήνα, Μαϊος 2005
  • Terrorism and Human Rights, Στρασβούργο, Ιούνιος 2005.
  • Τα ανθρώπινα δικαιώματα καταφύγιο για το περιβάλλον, Ιούνιος 2005.
  • Η συνδιαλλαγή παράγων ελληνικής παιδείας , Αθήνα Ιούνιος 2005.
  • Η διεθνής διάσταση της κοινωνίας των πολιτών, Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών. Ιούνιος 2005.

   

  Διεύθυνση:

  Σόλωνος 84, 106 80 Αθήνα 
  Τηλ.  210 3664 739