Δικαιώματα Ιστοχώρου


Ο ιστοχώρος αυτός υλοποιήθηκε πάνω στην πλατφόρμα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) Drupal  με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού php.

Tο λογισμικό Βάσεων Δεδομένων που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του υλικού του ιστοχώρου είναι MySQL.

Το Λειτουργικό Σύστημα στο διακομιστή που φιλοξενεί τον ιστοχώρο είναι Linux (Ubuntu).

Το λογισμικό του εξυπηρετητή διάθεσης ιστοσελίδων είναι το Apache.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλοι οι λογότυποι και τα εμπορικά σήματα στον κεντρικό ιστοχώρο της Ακαδημίας Αθηνών ανήκουν στον αντίστοιχο ιδιοκτήτη τους.

Tο περιεχόμενο του ιστοχώρου της Ακαδημίας Αθηνών χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές, εκτός αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά.

Άδεια Creative Commons