Κέντρο Ερευνών Αστρονομίας και Εφηρμοσμένων Μαθηματικών


Το 1959 (άρθρο 5 του Ν.Δ. 3998/59 ΦΕΚ Α 226/1959) ιδρύθηκε στην Ακαδημία Αθηνών το "Γραφείο Ερευνών και Υπολογισμών" το οποίο το 1966 (άρθρο 1 του Ν.Δ. 4545/66 ΦΕΚ 190Α/1966) μετεξελίχθηκε σε "Κέντρο Ερευνών Αστρονομίας και Εφηρμοσμένων Μαθηματικών" (ΚΕΑΕΜ).

Το ΚΕΑΕΜ εστιάζει σήμερα την έρευνά του στους εξής επιστημονικούς τομείς:

- Θεωρητική και Παρατηρησιακή Γαλαξιακή Δυναμική
- Μη Γραμμική Δυναμική και Χάος
- Ηλιακή Φυσική
- Μαγνητοϋδροδυναμική
- Κοσμολογία - Βαρύτητα

Οι ερευνητές του ΚΕΑΕΜ έχουν αναπτύξει διεθνείς συνεργασίες με αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού, όπως το Πανεπιστήμιο Μονάχου και  το διεπιστημονικό πρόγραμμα αριστείας “Excellence Cluster”– Γερμανία, το Max‐Planck Institut für Astronomie - Γερμανία, το European Southern Observatory (ESO), Μόναχο - Γερμανία, το Αστρονομικό Ινστιτούτο Πανεπιστημίου Στοκχόλμης – Σουηδία, το Southwest Research Institute, Boulder – ΗΠΑ, η NASA Goddard Space Flight Center, – ΗΠΑ, το University of Maryland – ΗΠΑ, το University College Cork – Ιρλανδία, το Institute for Theoretical Physics, Frankfurt am Main - Γερμανία, το Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (ΙΝΑΟΕ) – Μεξικό, το University of Barcelona – Ισπανία, University of Naples – Ιταλία, το University of Sao Paulo – Βραζιλία, το King College University of London – Αγγλία, η European Space Agency (ESA), το International Space Science Institute, Βέρνη – Ελβετία, το University of Cardiff – Μ. Βρετανία. καθώς και με ελληνικά ιδρύματα, όπως το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, to Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, to Πανεπιστήμιο Αθηνών  και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Στο πλαίσιο αυτών των συνεργασιών οι ερευνητές συμμετέχουν σε 29 επιστημονικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα τόσο από την Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών όσο και από άλλες Ελληνικές και κυρίως διεθνείς πηγές.

Τα αποτελέσματα της ερευνητικής δραστηριότητας του ΚΕΑΕΜ δημοσιεύονται σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές καθώς και σε βιβλία κύρους, ενώ οι ερευνητές παρουσιάζουν τα πορίσματα των ερευνών τους σε διεθνή συνέδρια, σε πολλά από τα οποία δίνουν προσκεκλημένες ομιλίες.

Στο ΚΕΑΕΜ διεξάγονται από το 1998 συνεχώς, σε εβδομαδιαία βάση, επιστημονικά σεμινάρια που διοργανώνει το Κέντρο στοχεύοντας στη συνεχή προσπάθεια ενημέρωσης τόσο των ερευνητών, όσο και των μεταπτυχιακών φοιτητών σε σύγχρονα θέματα έρευνας. Τα σεμινάρια συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας καθώς συμμετέχουν σε αυτά ως ομιλητές διακεκριμένοι επιστήμονες από διάφορα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδος και του Εξωτερικού.

Διεύθυνση: Σωρανού Εφεσίου 4, 115 27 Αθήνα
Τηλ.  210 6597648
FAX:  210 6597602
E-mail: keaem@academyofathens.gr
Web-site: http://astro.academyofathens.gr

 

Στον σύνδεσμο http://astro.academyofathens.gr/ μπορείτε να δείτε την παρουσίαση των πεπραγμένων του ΚΕΑΕΜ στην ημερίδα της Ακαδημίας Αθηνών στις 19/2/2024.