Τιβέριος Μιχάλης


Μιχάλης Τιβέριος
Ακαδημαϊκός

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Αρχαιολογία [Κεραμική]

Γεννήθηκε στην Άνδρο το 1947. Το 1971 αποφοίτησε από το Αρχαιολογικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με βαθμό "Άριστα".
Το 1975 διορίστηκε βοηθός της έδρας Κλασσικής Αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του ίδιου Πανεπιστημίου. Το 1976 πήρε το διδακτορικό του δίπλωμα με εισηγητή τον αείμνηστο Μανόλη Ανδρόνικο και το 1977 εξελέγη επιμελητής στην Α' Έδρα Κλασσικής Αρχαιολογίας. Το 1981 αναγορεύτηκε Υφηγητής στη Φιλοσοφική Σχολή, το 1983 εξελέγη αναπληρωτής καθηγητής στη Φιλοσοφική Σχολή και το 1987 καθηγητής της Κλασσικής Αρχαιολογίας. Σε όλες αυτές τις κρίσεις εξελέγη παμψηφεί.
Από το 1977 ως το 1979, ο κ. Τιβέριος συνέχισε τις σπουδές του στο Αρχαιολογικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου της Βόννης με τον διακεκριμένο καθηγητή Nikolaus Himmelmann ως υπότροφος του ιδρύματος Alexander von Humbolt. Το 1987 εργάστηκε στο Ινστιτούτο Κλασσικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του Μονάχου και στο Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο της Ρώμης. Το 1994 εργάστηκε στο πανεπιστήμιο του Marburg και το 1998 στο J. Paul Getty Museum στο Malibu της Καλιφόρνιας.
Πήρε μέρος στις ανασκαφές στην Βεργίνα και στους Φιλίππους, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθηαίνου της Κύπρου, στην Παλαιόπολη της Άνδρου και στη Σίνδο. Από το 1994 έως σήμερα διευθύνει τις πανεπιστημιακές ανασκαφές στο Καραμπουρνάκι της Θεσσαλονίκης.
Από το 1975 ως σήμερα δίδαξε σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο μαθήματα για την κεραμική και επέβλεψε 27 διδακτορικές διατριβές, απ' αυτές 18 έχουν θέματα που σχετίζονται άμεσα με την κεραμική.
Έχει ο ίδιος οργανώσει διεθνή αρχαιολογικά συνέδρια όπως το συνέδριο στη Θεσσαλονίκη, το 1993, του Lexicon Iconagraphicum Mythologiae Classicae (LIMC) και το 2000 το συνέδριο με θέμα "Color in Ancient Greece (The role of color in Ancient Greek Art and Architecture) σε συνεργασία με το J. Paul Getty Museum. Από το 2008 είναι μέλος της οργανωτικής επιτροπής του ετήσιου διεθνούς συνεδρίου το οποίο ονομάζεται "Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη". Έχει επιβλέψει αρχαιολογικές εκδόσεις και μεταφράσεις ειδικών αρχαιολογικών βιβλίων όπως είναι " Τα Ερυθρόμορφα Αγγεία της Νότιας Ιταλίας και Σικελίας" από τον αείμνηστο A.D. Trendall και οι αρχαιότητες της Αθήνας και της Αττικής από τον J.M.Camp.
Ο κ. Μ. Τιβέριος συμμετέχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα ως επιστημονικός υπεύθυνος και είναι μέλος, μεταξύ άλλων του διοικητικού συμβουλίου του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τράπεζας, του ιδρύματος Μελετών της Χερσονήσου του Αίμου και του ετήσιου διεθνούς συνεδρίου "Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη". Επίσης, συμμετέχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα ως επιστημονικός υπεύθυνος πολλών πανεπιστημιακών και άλλων μορφωτικών ιδρυμάτων.
Υπήρξε μέλος της ολομέλειας της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, μέλος του Εθνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Έρευνας και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας. Είναι μέλος του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου του Βερολίνου και της Academia Scientiarum et Artium Europaea (European Academy of Sciences and Arts).
Tο 2001, o κ. Τιβέριος αναγορεύτηκε Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου της Βέρνης και το 2007 του αφιερώθηκαν τα πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου Athenian Potters and Painters.
Το συγγραφικό έργο του κ. Τιβέριου χωρίζεται σε δύο μέρη: το καθαρά ερευνητικό και αυτό που απευθύνεται σε ένα ευρύτερο κοινό.
Το καθαρά ερευνητικό έργο περιλαμβάνει 8 μονογραφίες, 3 καταλόγους εκθέσεων με μερική συμμετοχή, 115 άρθρα, 8 λήμματα σε λεξικά και 12 βιβλιοπαρουσίες. Με την κεραμική σχετίζονται άμεσα 6 μονογραφίες, 63 άρθρα και η συμβολή του σε καταλόγους εκθέσεων, συλλογών και λεξικών.
Το σπουδαιότερο έργο του είναι το βιβλίο του που τιτλοφορείται "Ο Λυδός και το έργο του. Συμβολή στην έρευνα της Αττικής μελανόμορφης αγγειογραφίας", το οποίο έχει γίνει απαραίτητο για όσους ενδιαφέρονται και μελετούν τα Αττικά μελανόμορφα αγγεία.
Εξαιρετικής ποιότητας είναι και το βιβλίο του "Προβλήματα της Μελανόμορφης Αττικής Κεραμικής" που δημοσιεύθηκε το 1981.
Περιληπτικά οι δημοσιεύσεις του κ. Τιβέριου που αναφέρονται σε ανασκαφικές έρευνες, στην Ιστορία, στην Πλαστική, στην Επιγραφική, στη Θρησκεία, καθώς και τα λήμματα του λεξικών, οι βιβλιοπαρουσιάσεις, οι κριτικές και τα εκλαϊκευτικά του κείμενα προδίδουν μια καταπληκτικά δυναμική επιστημονική προσωπικότητα που προσηλώνεται μεν στην Κεραμική αλλά και σε ένα πιο γενικό πολιτισμικό πλαίσιο της Αρχαίας Ελλάδας.

Τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών από το 2012.

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Γραμματεύς επί των Δημοσιευμάτων

Πανεπιστημίου 28
10679 Αθήνα
Τηλ. 210 3612182

Επόπτης Κέντρου Ερεύνης της Αρχαιότητος
Αναγνωστοπούλου 14,
Αθήνα 106 73

Τηλ. 210 3664 642
Fax: 210 3602 448

e-mail: mtiverios@academyofathens.gr