Αυτοτελές Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων


 

 

Αναπλ. Προϊσταμένη: Μαρία Σφέτσα, τηλ. 210 3664 733
e-mail: msfetsa@academyofathens.gr

 

Θέκλα-Ευαγγελία Παρασκευούδη, τηλ. 210 3664 771
e-mail: tparaskevoudi@academyofathens.gr

 

Πανεπιστημίου 28, 10679 

E-mail: press@academyofathens.gr