Αυτοτελές Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων


 

Αναπλ. Προϊσταμένη: 
Μαργαρίτα Νέλλα, τηλ. 210 3664 732
email: margnella@academyofathens.gr

Διοικητικοί Υπάλληλοι:
Μαρία Σφέτσα, τηλ. 210 3664771
e-mail: msfetsa@academyofathens.gr
Θέκλα-Ευαγγελία Παρασκευούδη, τηλ. 210 3664771
e-mail: tparaskevoudi@academyofathens.gr

 

Σόλωνος 84, 106 80 Αθήνα
Τηλ: 210 3664 732, 210 3664771
Fax: 210 3664 773
E-mail: press@academyofathens.gr