Αυτοτελές Τμήμα Εκδόσεως Δημοσιευμάτων


Πανεπιστημίου 28, 106 79 Αθήνα
Fax: 210 3634 806
e-mail: dim@academyofathens.gr

 

Γραμματεύς επί των Δημοσιευμάτων: Μιχάλης Τιβέριος
Τηλ. 210 3612 182

Αναπλ. Προϊσταμένη:
Ευγενία Σαράντη, τηλ. 210 3664 744
e-mail: esaranti@academyofathens.gr