Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών


 

Ελένη Μεσσήνη
Τηλ. 210 3664779, e-mail: emessini@academyofathens.gr

Πανεπιστημίου 28, 106 79 Αθήνα