Κέντρον Ερεύνης της Αρχαιότητος


Το Κέντρον Ερεύνης της Αρχαιότητος (Κ.Ε.Α.) ιδρύθηκε το 1977 με πρωτοβουλία του Ακαδημαϊκού Γεωργίου Ε. Μυλωνά με σκοπό την έρευνα της Ιστορίας, της Τέχνης και του Πολιτισμού της Ελληνικής και Ρωμαϊκής αρχαιότητος. Το Κέντρο άρχισε ουσιαστικά να λειτουργεί το 1980 όταν προσελήφθη ο πρώτος του ερευνητής. 

Η εκτελούμενη στο Κέντρο ερευνητική εργασία εντάσσεται σε τρία γενικά ερευνητικά προγράμματα που αφορούν τρεις διαφορετικές περιόδους της αρχαιότητος και είναι τα ακόλουθα:
- Κρητομυκηναϊκό πρόγραμμα
- Κλασικό πρόγραμμα
- Ρωμαϊκό πρόγραμμα

Το Κ.Ε.Α. εποπτεύει επίσης, σε συνεργασία με τις ειδικές Επιτροπές της Ακαδημίας, την ελληνική συμμετοχή στις παρακάτω διεθνείς σειρές, οι οποίες τελούν υπό την αιγίδα της Union Académique Internationale και της Association Internationale d’Archéologie Classique: 
- Corpus Vasorum Antiquorum
- Tabula Imperii Romani
- Sylloge Nummorum Graecorum
- Corpus Signorum Imperii Romani
Στα διεθνή αυτά προγράμματα μετέχουν ως συγγραφείς και ερευνητές του Κ.Ε.Α.
 

Διεύθυνση: Αναγνωστοπούλου 14, Αθήνα 106 73
Τηλ. 210 3664 612
Fax: 210 3602 448
E-mail:  kea@academyofathens.gr