Πίνακας Τιμωμένων Πανηγυρικής Συνεδρίας 21ης Δεκεμβρίου 2023


 

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΜΕΝΩΝ

 

Αργυρό Μετάλλιο στον κ. Αλέξανδρο Παπαγεωργίου-Βενετά, για την έκταση και σημασία του επιστημονικού έργου του, το οποίο περιλαμβάνει έρευνες και δημοσιεύσεις για την πολεοδομική ιστορία της πόλεως των Αθηνών ως πρωτεύουσας του ελληνικού κράτους, μονογραφίες και άρθρα για την ιστορία της πολεοδομίας στην Ευρώπη, θεσμικά και λοιπά μέσα προστασίας των ιστορικών κέντρων, πρωταγωνιστές της αθηναϊκής πολεοδομίας έως τα μέσα του 19ου αιώνα, ζητήματα διαμόρφωσης του ιστορικού κέντρου της Αθήνας και ιστορικούς κήπους της νεοκλασικής Αθήνας.

 

Α΄ ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 1. Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον κ. Μιχαήλ Μάριο Σκούλλο, Ομότιμο Καθηγητή Χημείας Περιβάλλοντος και Ωκεανογραφίας (ΕΚΠΑ), για το σημαντικό έργο που έχει επιτελέσει στην προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς.
 2. Βραβείο Νικολάου Κ. Αρτεμιάδη, αθλοθετούμενο από την σύζυγό του Ζαφειρία Ν. Αρτεμιάδη, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για την βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής εργασίας αναφερομένης σε τομείς της Μαθηματικής Ανάλυσης, στην κυρία Χριστίνα Καραφυλλιά για την εργασία της με τίτλο: «Επέκταση συνοριακών ομοιομορφισμών σε απεικονίσεις πεπερασμένης παραμόρφωσης» [“Extension of boundary homeomorphisms to mappings of finite distortion”].
 3. Βραβείο Ακαδημαϊκού Π. Σ. Θεοχάρη, αθλοθετούμενο από το Ίδρυμα Περικλή Σ. Θεοχάρη, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για την βράβευση της καλύτερης επιστημονικής εργασίας στον τομέα της Μηχανικής (Θραύση, Πειραματική Αντοχή Υλικών, Πολυμερή), στους κυρίους Ευστάθιο Θεοτόκογλου και Ιωάννη Σταμπούλογλου για την εργασία τους με τίτλο: «Το ακτινικά μη ομοιογενές ισότροπο σφαιρικό κέλυφος καταπονούμενο από ένα ακτινικά μεταβαλλόμενο πεδίο θερμοκρασίας» [“The radially nonhomogeneous isotropic spherical shell under a radially varying temperature field”].
 4. Βραβείο Επαμεινώνδα Παπαστράτου, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για την βράβευση της καλύτερης εργασίας αναφερομένης σε τομείς της Γεωμετρίας, στον κ. Ανδρέα Αρβανιτογεώργο για την εργασία του με τίτλο: «Μετρικές γεωδαισιακών τροχιών σε μια κλάση ομογενών δεσμών επί υπερμιγαδικών πολλαπλοτήτων Stiefel» [“Geodesic orbit metrics in a class of homogeneous bundles over quaternionic Stiefel manifolds”].
 5. Βραβεία Δημητρίου Ν. Λαμπαδαρίου, με χρηματικά έπαθλα 500 ευρώ έκαστο, απονεμόμενα στους ικανοτέρους στο μάθημα της Γεωδαισίας αποφοίτους των αρμοδίων Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών Ε.Μ.Π. και Α.Π.Θ., του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, στις δύο αποφοίτους που έλαβαν στο μάθημα της Γεωδαισίας βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του 8,5 («Άριστα») α) κυρία Δέσποινα Πύργου (Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ, βαθμός στο μάθημα της Γεωδαισίας: 8,5) και β) κυρία Όλγα Γκολογιάννη (Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής του ΕΜΠ, βαθμός στο μάθημα της Γεωδαισίας: 9,33).
 6. Βραβείο Δημητρίου Ν. Λαμπαδαρίου, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για την βράβευση της καλύτερης ερευνητικής εργασίας στον κλάδο της Γεωδαισίας, στους κυρίους Δημήτριο Αμπατζίδη, Αντώνιο Μουρατίδη και Κυριάκο Μπαλιδάκη για την εργασία τους με τίτλο: «Αυστηροί και γρήγοροι μετασχηματισμοί δεσμεύσεων σε περιφερειακά και παγκόσμια δίκτυα GNSS» [“Rigorous and fast constraints transformations at the solution level: case studies for regional and global GNSS networks”].
 7. Βραβείο Αχιλλέως & Αικατερίνης Διονυσοπούλου, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για την βράβευση πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας με θέμα από την έρευνα για την καταπολέμηση του καρκίνου, στην κυρία Σταυρούλα Σοφού για την εργασία της με τίτλο: «Ο συνδυασμός φορέων με συμπληρωματικές ενδο-ογκικές μικροκατανομές παράδοσης σωματιδίων-α δύναται να πραγματοποιήσει τις υποσχέσεις χρήσεως 225Ac σε ανεπτυγμένους στερεούς όγκους» [“Combination of carriers with complementary intratumoral microdistributions of delivered α-particles may realize the promise for 225Ac in large, solid tumors”].
 8. Βραβείο Γεωργίου Θ. Φωτεινού, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για την βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής εργασίας που αφορά σε κλάδο της Χημείας, στον κ. Ζαχαρία Φαίδωνα Μπροτζάκη για την εργασία του με τίτλο: «Μεθοδολογία ενσωμάτωσης πειραματικών μικροσκοπικών ρυθμών αντίδρασης ως κινητικών περιορισμών στις προσομοιώσεις μοριακής δυναμικής» [“A method of incorporating rate constants as kinetic constraints in molecular dynamics simulations”].
 9. Βραβείο Χίλδεγαρδ χήρας Λεωνίδα Ζέρβα, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για την βράβευση πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας στην Οργανική Χημεία, στον κ. Δημήτριο Γερογιώργη για την εργασία του με τίτλο: «Κινητική μελέτη συνεχούς συνθέσεως για τη λομουστίνη, μια αντικαρκινική δραστική φαρμακευτική ουσία» [“Flow Synthesis Kinetics for Lomustine, An Anticancer Active Pharmaceutical Ingredient”].
 10. Βραβείο Ελισάβετ Φ. Φωτεινέλλη - Ιωάννου Δ. Κριτικού, με χρηματικό έπαθλο 15.000 ευρώ, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως για το 2023, στον κ. Νικόλαο Σκαρμέα, Καθηγητή Νευρολογίας του Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών, για τις ερευνητικές εργασίες του και το εν γένει έργο του προς αντιμετώπιση της νόσου Αλτσχάιμερ.
 11. Βραβείο Ελισάβετ Φ. Φωτεινέλλη - Ιωάννου Δ. Κριτικού, με χρηματικό έπαθλο 15.000 ευρώ, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως για το 2023, στον κ. Νικόλαο Γρηγοριάδη, Διευθυντή της Β’ Παν/κής Νευρολογικής Κλινικής του Κέντρου Πολλαπλής Σκλήρυνσης και του Εργαστηρίου Πειραματικής Νευρολογίας και Νευροανοσολογίας του Παν/κού Νοσοκοκομείου ΑΧΕΠΑ (ΑΠΘ), για τις ερευνητικές εργασίες του και το εν γένει έργο του προς αντιμετώπιση της Σκλήρυνσης κατά πλάκας.
 12. Βραβείο Ελισάβετ Φ. Φωτεινέλλη - Ιωάννου Δ. Κριτικού, με χρηματικό έπαθλο 15.000 ευρώ, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως για το 2023, στον κ. Ηλία Σιέμπο, Επίκουρο Καθηγητή Εντατικής Θεραπείας-Πνευμονολογίας του Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών, για τις ερευνητικές εργασίες του και το εν γένει έργο του στον τομέα των Πνευμονολογικών Ασθενειών και της Εντατικής Θεραπείας.
 13. Βραβείο εις μνήμην Ακαδημαϊκού Ιωάννου Ν. Ξανθάκη (πρωτοπόρου της ελληνικής αστρονομίας και στυλοβάτη της Ακαδημίας επί 40 χρόνια), άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως για το 2023- με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, στον κ. Ιωάννη Λιοδάκη για την εργασία του, ως πρώτου συγγραφέα, με τίτλο: «Οπτική πόλωση από κρουστικά κύματα συγκρουόμενων ροών αστρικού αερίου σε ένα γεγονός παλιρροϊκής διαταραχής» ["Optical polarization from colliding stellar stream shocks in a tidal disruption event" (Liodakis I., Koljonen, K.I.I., Blinov D., et al., 2023, Science 6645, 656-658)].
 14. Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον κ. Αθανάσιο Κουτρούμπα, Γεωπόνο, Διδάκτορα Εντομολογίας του Παν/μίου Παρισίων «Πέτρος και Μαρία Κιουρί», για την ίδρυση και λειτουργία του Εντομολογικού Μουσείου Βόλου.
 15. Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον κ. Αλέξανδρο Δρόσο, Ομότιμο Καθηγητή Παθολογίας-Ρευματολογίας, για το σύνολο του επιστημονικού του έργου με αφορμή την συμβολή του στην συγγραφή και έκδοση του βιβλίου “Illustrated Handbook of Rheumatic and Musculo-skeletal Diseases” [Εικονογραφημένο Βιβλίο Ρευματικών & Μυοσκελετικών Νόσων], εκδ. Springer 2019.
 16. Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον κ. Αναστάσιο-Ιωάννη Κανελλόπουλο, κλινικό καθηγητή Οφθαλμολογίας στην Ιατρική Σχολή του Παν/μίου της Νέας Υόρκης (NYU Medical School) για την ανάπτυξη θεραπείας του κερατόκωνου με το «Πρωτόκολλο της Αθήνας» (Athens Protocol).
 17. Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον κ. Γεώργιο Κυμιωνή, καθηγητή Οφθαλμολογίας στο ΕΚΠΑ, για το επιστημονικό του έργο, ιδιαιτέρως δε για την ανάπτυξη των μεταμοσχεύσεων του κερατοειδούς στην Ελλάδα και την ανάπτυξη του «πρωτοκόλλου της Κρήτης» (Cretan protocol) για τη θεραπεία των ασθενών με κερατόκωνο.

**************

Β΄ ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 1. Βραβείο Γ. Αθάνα, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για τη βράβευση της καλύτερης εκδεδομένης ποιητικής συλλογής νέου, κατά προτίμηση, ποιητού στον κ. Κωνσταντίνο Νικολάου, για την ποιητική του συλλογή με τίτλο «Βιογραφία ενός χεριού», Εκδόσεις Περισπωμένη, Αθήνα, 2022.
 2. Βραβείο Λάμπρου Πορφύρα, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για τη βράβευση Έλληνα λυρικού ποιητή, για πρόσφατα δημοσιευμένη ποιητική συλλογή, στην κυρία Μαρία Κούρση, για την ποιητική της συλλογή με τίτλο «Εξόδιος αέρας», Εκδόσεις Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα, 2023.
 3. Βραβείο Αικατερίνης Σταθοπούλου, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για τη βράβευση μιας εκ των καλυτέρων ποιητικών συλλογών, που έχει εκδοθεί εντός της τελευταίας τριετίας, στην κυρία Μαρία Δ. Σφήκα, για την ποιητική της συλλογή με τίτλο «Άλογα στο στήθος», ΑΩ Εκδόσεις, Αθήνα.
 4. Βραβείο Ελένης Τιμ. Μυκονίου, εις μνήμην των γονέων της Ανδρομέδας Τ. Μυκονίου και Τιμολέοντος Μυκονίου, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, απονεμόμενο σε αριστούχο διπλωματούχο πιανίστα, ταλαντούχο, ο οποίος εξετάζεται από Επιτροπή, στην –εκ των υποψηφίων– πιανίστα κυρία Μελίνα Τσινάβου (1992).
 5. Βραβείο Ελένης και Πάνου Ψημένου, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για τη βράβευση δημοσιευμένου έργου, που θα αναφέρεται στη Νεοελληνική Ιστορία ή Φιλολογία από το 1669 μέχρι σήμερα, στον κ. Δημήτριο Κ. Γιαννακόπουλο, για το έργο του με τίτλο «Η Μετακαποδιστριακή περίοδος. Πολιτική ιστορία του ελληνικού κράτους από τη δολοφονία του Καποδίστρια μέχρι τον ερχομό του Όθωνα (1831-1833)», Εκδόσεις Ασίνη, Αθήνα, 2022.
 6. Λυκούργειο βραβείο, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, από τα έσοδα της δωρεάς Παν. Γραμματικάκη, για τη βράβευση πρωτότυπης, συνθετικής επιστημονικής μελέτης Έλληνα επιστήμονα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, που θα αναφέρεται σε θέμα από την Ιστορία του ελληνικού έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τη σύγχρονη εποχή, στον κ. Γεώργιο Αναπνιώτη, για το έργο του με τίτλο «ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ. Αστεοδομία - Αρχιτεκτονική - Τεχνολογία», Εκδόσεις Τσουκάτου, Αθήνα, 2021.
 7. Βραβείο του Κέντρου Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και ΙδιωμάτωνΙ.Λ.Ν.Ε. της Ακαδημίας Αθηνών, με χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ, για τη βράβευση συλλογής γλωσσικού και διαλεκτικού υλικού της νεοελληνικής γλώσσας προερχομένης από οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας ή και εκτός Ελλάδας, στους κυρίους Δημήτριο Λαρδίκο και Χρίστο Δάλκο, για την ανέκδοτη μελέτη τους που υπέβαλαν με την ένδειξη «ὑπεράνω πάντων ἡ ἀλήθεια, ἀφοῦ καὶ ἄλλως οὐδεὶς κίνδυνος ἀπειλεῖ τὴν πατρίδα ἐκ τῆς κατισχύσεως τῆς ἀληθείας» και τίτλο «Λεξικό τοῦ γλωσσικοῦ ἰδιώματος τῆς Καντήλας Μαντινείας».
 8. Απονομή του επάθλου Βασιλείου Δημ. Κοντοδήμου, εις μνήμην της μητρός του Μαρίας Δημ. Χατζηβασιλείου-Κοντοδήμου και του αδελφού του Κωνσταντίνου Κοντοδήμου, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για τη βράβευση αξιόλογης μελέτης, αμιγώς επιστημονικού χαρακτήρα, πρωτότυπης και δημοσιευμένης με θέμα από την ιστορία, την αρχαιολογία και εν γένει τον πολιτισμό της Ηπείρου, στον κ. Σπυρίδωνα Αλεξ. Σουμαλεύρη, για το έργο του με τίτλο «ΙΑΤΡΟΙ & ΥΓΕΙΑ ΣΤΟ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ “Αναζητώντας το παρελθόν”», Έκδοση Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου/Ιατρικού Συλλόγου Πρέβεζας, Πρέβεζα, 2022.
 9. Βραβείο Εμμανουήλ Ροΐδου, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Ανδρέα Ανδρεάδη, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για τη βράβευση πρωτότυπης, επιστημονικής φιλολογικής ή κριτικής μελέτης, δημοσιευμένης ή αδημοσίευτης, με θέμα από τη ζωή και ιδίως το έργο Έλληνα λογοτέχνη, στον κ. Βασίλειο Α. Γεώργα, για το έργο του με τίτλο «Γλωσσάρι στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη», Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2022.
 10. Βραβείο Χαριλάου Σακελλαριάδη, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για τη βράβευση πρωτότυπης φιλολογικής μελέτης, δημοσιευμένης ή αδημοσίευτης, περί Έλληνος ποιητού ή πεζογράφου που έζησε τον 19ο ή τον 20ο αιώνα, στον κ. Ηλία Κ. Κολοκούρη, για το αδημοσίευτο έργο του με τίτλο «Περικλής Γιαννόπουλος: Βίος και έργο».
 11. Βραβείο Νικολάου και Μαρίας Γεωργίου, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για τη βράβευση του καλύτερου δημοσιευμένου έργου ή ανέκδοτης μελέτης, με θέμα από την ιστορία, τη λαογραφία, τη θρησκευτική και κοινωνική ζωή και τον εν γένει πολιτισμό του ελληνισμού της Ανατολικής Θράκης και Ανατολικής Ρωμυλίας, που αποτελούν σήμερα τμήματα της Τουρκικής και της Βουλγαρικής επικρατείας, στον κ. Πέτρο Φιλ. Φιλιππίδη, για το έργο του με τίτλο «Ένα ταξίδι στην ιστορία των Καρυδιωτών. Επί τῃ επετείῳ των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή», Πολιτιστικός Σύλλογος Καρυδιάς και Φίλων – Πέτρος Φιλ. Φιλιππίδης, Καρυδιά, 2021.
 12. Βραβείο Σίμωνος Σίνα, απονεμόμενο οίκοθεν, χωρίς την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας, άνευ χρηματικού επάθλου, σε προσωπικότητες ή φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που, με ακαδημαϊκή ή πνευματική δράση και προσφορά, έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη και προαγωγή της ελληνικής παιδείας και των ελληνικών σπουδών, εντός και εκτός Ελλάδος στην Ελληνική Εθνική Σχολή Βιέννης, για την ιστορική και συμβολική αξία της ως του αρχαιότερου εν ενεργεία ελληνικού εκπαιδευτικού ιδρύματος στην Ευρώπη, καθώς και για το ότι αποτελεί σημαντικό θεσμό που προάγει τον ελληνικό πολιτισμό, τη γλώσσα και την παιδεία, προωθώντας τον ελληνικό πολιτισμό διεθνώς και ενισχύοντας τους ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς μεταξύ Ελλάδας και Αυστρίας.
 13. Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον κ. Τάκη Μαυρωτά, διακεκριμένο κριτικό τέχνης, για την πολύμοχθη εκθεσιακή του δραστηριότητα, με τις πολυσυζητημένες εκθέσεις που επιμελήθηκε από τον Παναγιώτη Τέτση, Δημήτρη Μυταρά, Νίκο Εγγονόπουλο, Θεόφιλο έως τον Γιώργο Σεφέρη «Όταν το φως χορεύει, μιλάω δίκαια» και τον Οδυσσέα Ελύτη «Ποίηση και ζωγραφική», ανάμεσα στις εκατό και πλέον εκθέσεις που έχει επιμεληθεί από το 1987 έως σήμερα.
 14. Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον κ. Νίκο Στεφάνου, πολυσχιδή δημιουργό –ζωγράφο, σκηνογράφο, κεραμίστα, γλύπτη και χαράκτη–, για την πολυετή προσφορά του στη ζωγραφική και στη σκηνογραφία.
 15. Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον κ. Γεώργιο Ανδρειωμένο για την έκδοση των Απάντων του Κώστα Κουλουφάκου με τον τίτλο «Κώστας Κουλουφάκος, Τα δημοσιευμένα έργα» [τόμος 1: Πρωτότυπα, 1320 σελίδες - τόμος 2: Μεταφρασμένα, 1080 σελίδες], Εκδόσεις Κίχλη, Αθήνα, Νοέμβριος 2022.
 16. Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον κ. Γιάννη Μετζικώφ για το έργο του με τίτλο «Γιάννης Μετζικώφ. Ενδύματα και διηγήματα», Εκδόσεις Καπόν, Αθήνα, 2021.
 17. Εύφημος μνεία της Ακαδημίας στην κυρία Gail Holst-Warhaft, φιλέλληνα και ελληνομαθή ερευνήτρια της μουσικής, της λογοτεχνίας (κυρίως της ποίησης) και της λαογραφίας της νεότερης Ελλάδας, με ένα εντυπωσιακά πλούσιο συγγραφικό έργο.
 18. Εύφημος μνεία της Ακαδημίας στη Μάρθα Καρπόζηλου μετά θάνατον, εκ των υποψηφίων για το Βραβείο Ελένης και Πάνου Ψημένου (αρ. προκ. 6), για το δίτομο μνημειώδες έργο της, το οποίο προσφέρει πανοραμική θέαση της κοινωνικής και πολιτισμικής ιστορίας του τόπου μας κατά τον 19ο αιώνα και συνιστά έργο αναφοράς και στέρεη βάση για νέες μελέτες και γόνιμους ερευνητικούς προβληματισμούς, με τίτλο «Τα ελληνικά περιοδικά του 19ου αιώνα», Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα, 2021.
 19. Εύφημος μνεία της Ακαδημίας στην κυρία Φιλιώ Χρυσοστομίδου, εκ των υποψηφίων για το Βραβείο Γ. Αθάνα (αρ. προκ. 1), για την ποιητική της συλλογή με τίτλο «Ναύτης στον ήλιο», Εκδόσεις Κουκκίδα, Σειρά: Ποίηση 44, Αθήνα, 2020.
 20. Εύφημος μνεία της Ακαδημίας στον κ. Δημήτριο Κ. Κρήτο, εκ των υποψηφίων για το Λυκούργειο Βραβείο (αρ. προκ. 7), για το έργο του με τίτλο «Το Καταφύγι κατά την Τουρκοκρατία, 1880-1912. Εικόνες από τον δημόσιο και ιδιωτικό βίο», Εκδόσεις ΜΑΤΙ, Κατερίνη, 2022.
 21. Εύφημος μνεία της Ακαδημίας στον κ. Μηνά Παραλυκίδη, εκ των υποψηφίων για το Βραβείο Νικολάου και Μαρίας Γεωργίου (αρ. προκ. 24), για το έργο του με τίτλο «Καβακλιώτικα. Στα βήματα των προγόνων μας από το Καβακλί της Ανατολικής Ρωμυλίας στις νέες πατρίδες. Έθιμα, παραδόσεις, ασχολίες και γλωσσική κληρονομιά ενός προσφυγικού πολιτισμού», Εκδόσεις Ζήτρος Ι.Κ.Ε., Θεσσαλονίκη, 2022.
 22. Εύφημος μνεία της Ακαδημίας στον κ. Σταύρο Τσιτσιρίδη, για το έργο του με τίτλο «Σενέκας: Αποκολοκύνθωση» (Εισαγωγή-μετάφραση-σχόλια), Εκδόσεις Κίχλη, Αθήνα, 2023.
 23. Εύφημος μνεία της Ακαδημίας στο έργο «Αναζητώντας την Άνδρο. Κείμενα και εικόνες 15ου-19ου αι. από τη Συλλογή Ευστάθιου Ι. Φινόπουλου», Μουσείο Μπενάκη-Καΐρειος Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2021.

**************

ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ & ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗ

 1. Βραβείο αφηγηματικού πεζού λόγου με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ στον κ. Γιάννη Σιώτο, για το βιβλίο του «Μάνα πατρίδα, κακιά μητριά» (εκδόσεις Καστανιώτης, 2023).
 2. Βραβείο δοκιμίου με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ στον κ. Αντώνη Μόλχο, για το βιβλίο του «Κοινοτυπία του καλού. Ένα εβραιόπουλο στην Ελλάδα της Κατοχής» (εκδόσεις Πατάκης, 2023)
 3. Βραβείο παιδικής λογοτεχνίας με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ στον κ. Πάνο Βαλαβάνη, για το βιβλίο του «Η ιστορία της Ακρόπολης. Εκεί όπου οι άνθρωποι συναντούσαν τους θεούς» (εκδόσεις Καπόν, 2023).
 4. Βραβείο ποίησης με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, στον κ. Γιάννη Μεταξά, για την ποιητική του συλλογή «Φεγγίτες» (εκδόσεις Ίκαρος, 2022).
 5. Έπαινος οίκοθεν στον κ. Σταύρο Αυγολούπη για το σύνολο του έργου του στην παιδική λογοτεχνία.
 6. Έπαινος οίκοθεν στον κ. Κώστα Φέρρη και την κυρία Πέρσα Κουμούτση για το βιβλίο «Η γέφυρα των λεμονιών» (εκδόσεις Ποταμός, 2023).
 7. Έπαινος οίκοθεν στον κ. Θεόδωρο Στάθη για το βιβλίο «Δούρειος Ίππος της Δημοκρατίας» (Άμμων εκδοτική, 2023).

**************

Γ΄ ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 1. Βραβείο Ιπποκράτους Καραβία, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για τη βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, με ανοιχτό θέμα Συνταγματικού Δικαίου, στον κ. Απόστολο Παπακωνσταντίνου, για τη μελέτη του με τίτλο: «Η συνταγματική αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης».
 2. Βραβείο Κωνσταντίνου Κριεζή, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για τη βράβευση εν ενεργεία εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν σε ακριτικές περιοχές της χώρας, για τον ζήλο και τον εθνωφελή τρόπο με τον οποίο εκτελούν τα καθήκοντά τους, όσον αφορά τη μόρφωση και τη διαπαιδαγώγηση της νεολαίας, στον κ. Απόστολο Γιαννακόπουλο, ο οποίος έχει να επιδείξει ιδιαίτερα πλούσιο εκπαιδευτικό και καλλιτεχνικό έργο στο Δημοτικό Σχολείο Κοντακαίικων Σάμου από το 2011.
 3. Βραβείο Σάκη Σπήλιου Μπιρμπίλη, δικηγόρου εκ Πύργου Ηλείας, οίκοθεν προκηρυγμένο, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, απονεμόμενο σε πρόσωπο ή πρόσωπα καταγόμενα από τον νομό Ηλείας ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό, από οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Ελλάδας, διακριθέντα για το υψηλό τους ήθος ή για εξαίρετη πράξη, βραβείο που απονέμεται οίκοθεν, χωρίς την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας, μετά γνώμη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ηλείας, στο Λύκειο των Ελληνίδων – Παράρτημα Πύργου Ηλείας, για την εξαιρετική συμβολή του στον Πολιτισμό, στην Παράδοση και στην Τέχνη και, συγκεκριμένα, στην Πρόεδρο, κυρία Αικατερίνη Παρασκευοπούλου, στη Γενική Γραμματέα, κυρία Δήμητρα Καχτίτση-Τζαβάρα και στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Λυκείου των Ελληνίδων – Παράρτημα Πύργου Ηλείας.
 4. Βραβείο Αικατερίνης Παν. Οικονόμου, οίκοθεν προκηρυγμένου, σύμφωνα με τους όρους της διαθήκης του Γεωργίου Π. Οικονόμου, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, απονεμόμενο σε γυναίκα ή γυναικεία οργάνωση-σωματείο για εξαίρετη πράξη ή δράση κοινωνικής ευποιίας και φιλανθρωπίας στο Σωματείο-Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό με τον τίτλο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος», Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου είναι η κυρία Isabel-Natasha Clive-Βρέκοσι, στην οποία οφείλεται, κατά το μεγαλύτερο μέρος, η έντονη δραστηριοποίηση του ως άνω Νομικού Προσώπου στους τομείς της μείωσης των παιδικών ατυχημάτων, της άμεσης και σωστής αντιμετώπισης παιδικών τραυματισμών και της αναβάθμισης της νοσηλείας των παιδιών στη Χώρα μας.
 5. Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στην κυρία Μερόπη Σπυροπούλου, ομότιμη καθηγήτρια της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία γεννήθηκε και σπούδασε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και η οποία, παράλληλα προς την επιστημονική της πορεία, παρέμεινε προσηλωμένη και διατηρεί με ποικίλους τρόπους, δημοσιεύματα, συμμετοχή στο Παγκόσμιο Συνέδριο Αιγυπτιωτών Ελλήνων και ομιλίες, τη μνήμη της σημαντικής πορείας και της ανάδειξης ενός σημαντικού τμήματος του ελληνισμού κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα στην Αίγυπτο.
 6. Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στην Ιερά Μονή Ασωμάτων Πετράκη, συνεκτιμώντας την κοινωνική και εθνική προσφορά της, τη μεγάλη αρχαιολογική και καλλιτεχνική αξία του τοιχογραφημένου καθολικού της, για το οποίο έχει εκδοθεί ειδικός επιβλητικός τόμος, και τη σημασία της ιστορικής της παρουσίας.
 7. Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στο Νομικό Πρόσωπο μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (Α.Μ.Κ.Ε.) με την επωνυμία «Θάλασσες Αριστείας - Excellenseas» για την ευρεία κοινωφελή δράση του και ιδιαιτέρως για το πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών σε αποφοίτους Λυκείων ακριτικών νησιών που επιτυγχάνουν στις εξετάσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 8. Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στο Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντινουπόλεως, επί τη συμπληρώσει 130 ετών λειτουργίας του και για τη συνεχή προσφορά του στην παιδεία και τον πολιτισμό.
 9. Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στο Ελληνικό Γυμνάσιο Αμμοχώστου, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης εκατό ετών από της ιδρύσεώς του, σε αναγνώριση της συνεισφοράς του στην ελληνική παιδεία της Κύπρου.
 10. Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στο έργο με τίτλο «Αγία Σοφία: Οι ναοί της του Θεού Σοφίας ανά τον κόσμο», Έκδοση της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.), Αθήνα 2021 (α΄ έκδοση) και Λευκωσία 2023 (β΄ έκδοση).
 11. Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στην τριμηνιαία έκδοση του περιοδικού «Περίπλους ναυτικής Ιστορίας», που εκδίδεται από το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος από το 1991, για την προβολή των δραστηριοτήτων του Μουσείου, που έχουν ως στόχο τη διαφύλαξη και τη διάδοση της ναυτικής παράδοσης στο εσωτερικό και το εξωτερικό της χώρας, καθώς και για την πολύ επιμελημένη εικονογράφηση του εντύπου, που λειτουργεί συμπληρωματικά με τα κείμενά του και που, σε πολλές περιπτώσεις, αποκτά αυτοτελή αξία, καθώς αναδεικνύει τον πλούτο των συλλογών του Μουσείου σε πίνακες, σπάνια ιστορικά κειμήλια, αρχεία, φωτογραφίες, χάρτες, πολλά από τα οποία παρουσιάζονται στο κοινό και δημοσιεύονται για πρώτη φορά.

**************

Από Σύγκλητο:

Βραβείο, με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ από τον Προϋπολογισμό Ιδίων Πόρων, στον τέως υπάλληλο της Ακαδημίας Αθηνών, κ. Ιωάννη Σκαρέντζο, για τη συνολική προσφορά του στην Ακαδημία και ιδιαίτερα για την καθιέρωση και λειτουργία του θεσμού των ξεναγήσεων στο Μέγαρο της Ακαδημίας, τις οποίες επί πολλά έτη διεξήγαγε αφιλοκερδώς.