Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών


Σόλωνος 84, 10680 Αθήνα Fax: 210 3664 749

Αναπλ. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών: Ελένη Μπίτα
Τηλ. 210 3664 716, e-mail:elmp@academyofathens.gr

Διοικητική Υπάλληλος: Ηλέκτρα Λαμπίρη
Τηλ. 210 3664 748, e-mail: elampiri@academyofathens.gr

  • Τμήμα Προϋπολογισμού

Αναπλ. Προϊσταμένη: Πολυξένη Λαγοπαναγιωτοπούλου
Τηλ. 210 3664 710, e-mail: xenia_lag@academyofathens.gr

  • Τμήμα Λογιστηρίου

Αναπλ. Προϊσταμένη: Μαρία Καζούρη
Τηλ. 210 3664 712, e-mail: kazouri@academyofathens.gr

Διοικητικός Υπάλληλος: Νικόλαος Λαμπιδώνης
Τηλ. 210 3664 753, e-mail: nlampidonis@academyofathens.gr

  • Τμήμα Μισθοδοσίας

Αναπλ. Προϊσταμένη: Στέλλα Νέμτσα
Τηλ. 210 3664 724, e-mail: snemtsa@academyofathens.gr

Διοικητική Υπάλληλος: Μαρία Παππά
Τηλ. 210 3664 719, e-mail: mpappa@academyofathens.gr

Αναπλ. Προϊσταμένη: Σταυρούλα Κοντοέ
Τηλ. 210 3664 793, e-mail: voula@academyofathens.gr

 

Τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού είναι διαθέσιμα εδώ.