Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών


Σόλωνος 84, 10680 Αθήνα
 

Αναπλ. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών: Ελένη Μπίτα
E-mail: elmp@academyofathens.gr, Τηλ. 210 3664 716

Διοικητική Υπάλληλος: Ηλέκτρα Λαμπίρη
E-mail: elampiri@academyofathens.gr, Τηλ. 210 3664 748

  • Τμήμα Προϋπολογισμού

Αναπλ. Προϊσταμένη: Πολυξένη Λαγοπαναγιωτοπούλου
E-mail: xenia_lag@academyofathens.gr, Τηλ. 210 3664 710

  • Τμήμα Λογιστηρίου

Αναπλ. Προϊσταμένη: Μαρία Καζούρη
E-mail: kazouri@academyofathens.gr, Τηλ. 210 3664 712

  • Τμήμα Μισθοδοσίας

Αναπλ. Προϊσταμένη: Στέλλα Νέμτσα
E-mail: snemtsa@academyofathens.gr, Τηλ. 210 3664 724

Διοικητική Υπάλληλος: Μαρία Παππά
E-mail: mpappa@academyofathens.gr, Τηλ. 210 3664 719

Αναπλ. Προϊσταμένη: Σταυρούλα Κοντοέ
E-mail: voula@academyofathens.gr, Τηλ. 210 3664 793

 

Τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού είναι διαθέσιμα εδώ.