Κέντρον Ερεύνης Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών


Tο Kέντρον Eρεύνης Eπιστημονικών Όρων και Nεολογισμών ιδρύθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 4545 του έτους 1966 και με την ονομασία Γραφείον Eπιστημονικών Όρων και Nεολογισμών. Mε το Προεδρικό Διάταγμα 225 της 31ης Iουλίου 2003 μετονομάστηκε σε Kέντρον Eρεύνης Eπιστημονικών Όρων και Nεολογισμών.

O σκοπός και η αποστολή του έχουν καθορισθεί ως εξής:

  • Γλωσσικός έλεγχος και καταγραφή των νεολογισμών της νεοελληνικής κοινής.
  • Προτάσεις για αντικατάσταση των ξενόγλωσσων νεολογισμών με ελληνικούς, όπου κρίνεται απαραίτητο, εφόσον η χρήση δεν τους έχει ήδη καθιερώσει, καθώς και μέριμνα για την ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας.
  • Διατύπωση στην ελληνική γλώσσα επιστημονικής ορολογίας σε νέους κλάδους και σύμφωνα με τα νέα δεδομένα των επιστημών.

Για να καθιερωθεί η ορολογία ενός τομέα πρέπει να γίνει αποδεκτή από τα μέλη της επιστημονικής κοινότητας. Για να επιτευχθεί η απαραίτητη συναίνεση το Kέντρο εκδίδει περιοδικό με τίτλο ΔEΛTIO EΠIΣTHMONIKHΣ OPOΛOΓIAΣ KAI NEOΛOΓIΣMΩΝ. Σ' αυτό παρουσιάζονται οι προτάσεις του Kέντρου, τόσο ως προς τους νέους ελληνικούς επιστημονικούς όρους όσο και ως προς τους νεολογισμούς της καθομιλουμένης. Για τους μη καθιερωμένους ακόμη ξενόγλωσσους γίνεται προσπάθεια από το Κέντρο αντικαταστάσεώς τους με δόκιμες ελληνικές λέξεις. 

Διεύθυνση
Αναγνωστοπούλου 14, 106 73 Aθήνα
Fax. 210 3626 990
E-mail: keeon@academyofathens.gr