Προκηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου με αντικείμενο στο πλαίσιο του προγράμματος «1821-2021: Λαϊκά δρώμενα, επανάσταση, επιτέλεση και μνήμη» (κωδ. 200/959) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

Προκηρύξη Δημοσίου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση συγκροτήματος Γραφείων για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των Υπηρεσιών της Ακαδημίας Αθηνών

 

Η Ακαδημία Αθηνών προκηρύσσει, ότι την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10.00 θα διενεργηθεί στο Γραφείο του Τμήματος Προμηθειών  της Ακαδημίας επί της οδού Σόλωνος 84 (2ος όροφος) δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες έγγραφες προσφορές για την μίσθωση επί πενταετία συγκροτήματος Γραφείων, ενός ή περισσοτέρων ορόφων, συνολικής επιφάνειας 400τ.μ. - 500τ.μ. για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των Υπηρεσιών της, με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά και ανώτατο μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των 3.900,00€.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για απευθείας ανάθεση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών προγραμματισμού που αφορούν στην τεχνική αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό του διαδικτυακού τόπου ΤΑΚΤΙΚΟΝ»

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για απευθείας ανάθεση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών προγραμματισμού που αφορούν στην τεχνική αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό του διαδικτυακού τόπου ΤΑΚΤΙΚΟΝ»  στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «ΤΑΚΤΙΚΟΝ: Ψηφιακή βάση δεδομένων για την προσωπογραφία και τη διοικητική δομή των βυζαντινών θεμάτων (κωδ. 200/979)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ανάθεσης έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Theognostus’ Canones: a bridge between the ancient and byzantine worlds» (κωδ.200/961)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ σύμφωνα με απόφαση της από 23-11-2021 Πράξης της Επιτροπής Ερευνών της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Theognostus’ Canones: a bridge between the ancient and byzantine worlds» (κωδ.200/961), που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας με επιστημονική υπεύθυνο τη Στέφανη Ρούσου, Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «H πανδημία του Covid-19, η παγκόσμια υγειονομική διακυβέρνηση στην Ελλάδα» (κωδ. 200/981)

 

Σχετικά με την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «H πανδημία του Covid-19, η παγκόσμια υγειονομική διακυβέρνηση στην Ελλάδα»  (κωδ. 200/981), με επιστημονικό υπεύθυνο τον Ακαδημαϊκό κ.  Εμμανουήλ Ρούκουνα, ανακοινώνεται ότι εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών η ανάθεση του έργου στον/στην υποψήφιο/α συνεργάτη/συνεργάτιδα με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης EE 745/12-10-2021.

Προκήρυξη πληρώσεως έδρας στον κλάδο των Οικονομικών Επιστημών με τίτλο «Διεθνής και Ευρωπαϊκή Οικονομία»

Προκηρύσσεται η πλήρωση μιας έδρας τακτικού μέλους της Ακαδημίας Αθηνών στον κλάδο των Οικονομικών Επιστημών με τίτλο «Διεθνής και Ευρωπαϊκή Οικονομία», στην Τάξη των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών

Ανακοίνωση προκήρυξης μίας (1) θέση Ερευνητή Γ' με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία Δικαίου με έμφαση στο Βυζαντινό και Μεταβυζαντινό Δίκαιο»

H Ακαδημία Αθηνών ανακοινώνει ότι με την υπ’αριθμ. 122371/Ζ2 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.2388/06.10.2021, τ. Γ'. προκηρύσσεται η πλήρωση μίας (1) θέσης ερευνητού Γ' βαθμίδος του Κέντρου Ερεύνης του Ελληνικού Δικαίου  της Ακαδημίας Αθηνών.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου με αντικείμενο "Ανάπτυξη αριθμητικών μοντέλων εποχικής πρόγνωσης για την εκτίμηση ατμοσφαιρικών δεικτών στον τομέα του τουρισμού"

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Ακαδημίας Αθηνών σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 326/8-9-21 Πράξη της Επιτροπής Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «EuroGEOSS Showcases: Applications Powered by Europe-E-SHAPE» (κωδικός έργου 200/919) που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Χρήστο Ζερεφό, Ακαδημαϊκό, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Μία (1) θέση Συνεργάτη με συγκεκριμένο αντικείμενο.