Προκηρύξεις

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για την σύναψη μιας (1) συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη της αναβάθμισης λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου για την Κλιματική Αλλαγή (Climpact)»

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για την σύναψη μιας (1) συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου με αντικείμενο:  Μελέτη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο δυναμικό παραγωγής ηλιακής ενέργειας στον Ελλαδικό χώρο και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

 

Τίτλος Έργου: «Υποστήριξη της αναβάθμισης λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου για την Κλιματική Αλλαγή (Climpact)»

Κωδικός Έργου: 200/937

Υπεύθυνος Έργου: Χρήστος Ζερεφός

Χρηματοδότηση Έργου: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ)

 

Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορούν στην ανάληψη της οικονομικής διαχείρισης των επί της οδού Πραξιτέλους αριθ. 187 και 189 (Πειραιάς) δύο πολυκατοικιών (κληρ. Α. Μανούση)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Για την υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορούν στην ανάληψη της οικονομικής διαχείρισης των επί της οδού Πραξιτέλους αριθ. 187 και 189 (Πειραιάς) δύο πολυκατοικιών (κληρ. Α. Μανούση).

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΡΙΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 -ΩΡΑ 13.00

 

Ανακοίνωση αποτελέσματος για την επιλογή δικηγόρου για άσκηση στην Ακαδημία Αθηνών

 

Στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. πρωτ. 5179/19.09.2023 (ΑΔΑ: ΨΒ5Κ46Ψ8ΝΣ-ΞΨΝ) πρόσκλησης για την άσκηση ενός (1) υποψήφιου δικηγόρου στην Ακαδημία Αθηνών και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 6576/09.11.2023 (ΑΔΑ: ΨΗ5946Ψ8ΝΣ-ΙΣ1) απόφαση του Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών, ανακοινώνεται ότι επιλέγεται η Αργυρώ Κότσιρα, για την πραγματοποίηση μέρους της άσκησής της στην Ακαδημία Αθηνών.

 

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για απευθείας ανάθεση της προμήθειας εξοπλισμού στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος OLIVEALARM» (κωδ. 200/989)

 

Η Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά εξοπλισμού στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ-OLIVEALARM».

 

Επισυνάπτεται η πλήρης πρόσκληση και οι τεχνικές προδιαγραφές.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟ στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Κλεάνθους Αποσπάσματα. Μετάφραση και Φιλοσοφικός Σχολιασμός» (κωδ. 200/993)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Κλεάνθους Αποσπάσματα. Μετάφραση και Φιλοσοφικός Σχολιασμός» (κωδ. 200/993) που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2022 του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, με επιστημονικό υπεύθυνο την Ομότιμη Ερευνήτρια κ. Μ. Πρωτοπαπά-Μαρνέλη, προτίθεται  να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Μία (1) θέση συνεργάτη με συγκεκριμένο  αντικείμενο.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΝΗΣ ΨΗΜΕΝΟΥ

 

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

 

Διακηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό και προσκαλεί ενδιαφερόμενους να υποβάλουν έγγραφες προσφορές, όπως προβλέπεται στο άρθρο 24 του Ν. 4182/2013, για τη μίσθωση ενός ισόγειου καταστήματος επιφανείας 60 τ.μ. με πατάρι  επιφανείας 25 τ.μ. που βρίσκεται στον Πειραιά, επί της οδού Αλιπέδου αριθ. 8.

 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ):  Επτακόσια (700,00) ευρώ.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΠΑΛΛΑ

 

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

 

Διακηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό και προσκαλεί ενδιαφερόμενους να υποβάλουν έγγραφες προσφορές, όπως προβλέπεται στο άρθρο 24 του Ν. 4182/2013, για τη μίσθωση ενός διαμερίσματος του τρίτου ορόφου, επιφανείας 133  τ.μ. που βρίσκεται στην Αθήνα, επί της οδού Σολωμού αριθ.58.

 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ):  Τριακόσια εβδομήντα (370,00) ευρώ.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΟΥΡΚΙΩΤΗ

 

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

 

Διακηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό και προσκαλεί ενδιαφερόμενους να υποβάλουν έγγραφες προσφορές, όπως προβλέπεται στο άρθρο 24 του Ν. 4182/2013, για τη μίσθωση ενός διαμερίσματος του έκτου ορόφου, επιφανείας 73,50 τ.μ. που βρίσκεται στην Αθήνα, επί της οδού Κάνιγγος αριθ.33.

 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ):  Τριακόσια πενήντα (350,00) ευρώ.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΗΜΙΫΠΟΓΕΙΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ

 

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

 

Διακηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό και προσκαλεί ενδιαφερόμενους να υποβάλουν έγγραφες προσφορές, όπως προβλέπεται στο άρθρο 24 του Ν. 4182/2013, για τη μίσθωση ενός ημιϋπόγειου  διαμερίσματος , επιφανείας 73,00 τ.μ. που βρίσκεται στον Αθήνα, επί της οδού Διον. Αρεοπαγίτου αριθ.37.

 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ):  Οκτακόσια (800,00) ευρώ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο δυναμικό παραγωγής ηλιακής ενέργειας στον Ελλαδικό χώρο και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ στο πλαίσιο της δράσης «Υποστήριξη της αναβάθμισης λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου για την Κλιματική Αλλαγή (Climpact)» του έργου με κωδ. αρ. 2023ΝΑ11900001 (Κωδ. ΟΠΣ 5201588) που χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Χρήστο Ζερεφό, Ακαδημαϊκό, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

 

Μία (1) θέση Συνεργάτη με συγκεκριμένο αντικείμενο.

 

Όροι συνεργασίας:

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για απευθείας ανάθεση της προμήθειας εξοπλισμού στο πλαίσιο του ερευνητικού OLIVEALARM» (κωδ. 200/989)

 

Η Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά εξοπλισμού στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ-OLIVEALARM».

 

Συνημμένα η αναλυτική πρόσκληση και οι τεχνικές προδιαγραφές.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

 

Διακηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό και προσκαλεί ενδιαφερόμενους να υποβάλουν έγγραφες προσφορές, όπως προβλέπεται στο άρθρο 24 του Ν. 4182/2013, για τη μίσθωση ενός  διαμερίσματος του δευτέρου ορόφου, επιφανείας 100,00 τ.μ. που βρίσκεται στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου Αττικής, επί της οδού Ναϊάδων αριθ.133 και Αίαντος.

 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ):  Επτακόσια πενήντα (750,00) ευρώ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

 

Η Ακαδημία Αθηνών προσκαλεί υποψήφιους δικηγόρους, που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στην Ακαδημία Αθηνών για δώδεκα (12) μήνες, να υποβάλουν την αίτηση του Παραρτήματος, εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών, δηλαδή έως και την 2α  Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα µε τα αναφερόμενα στην αναλυτική πρόσκληση, η οποία δίνεται παρακάτω.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης για την ανάθεση Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου

 

Αναθέτουσα Αρχή:

Ακαδημία Αθηνών (Ν.Π.Δ.Δ.)

Πανεπιστημίου 28, Αθήνα, Τ.Κ. 106 79, Τηλ. 210-3664793

Διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης για την ανάθεση Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου

Αναθέτουσα Αρχή:

Ακαδημία Αθηνών (Ν.Π.Δ.Δ.)

Πανεπιστημίου 28, Αθήνα, Τ.Κ. 106 79, Τηλ. 210-3664793

Διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης:

Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης σύμφωνα με το άρθρο 128 Ν. 4412/2016 και τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 67299/ΓΔ8/15.6.2023 (ΦΕΚ Β 3876/2023).

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Ε.Π. ΥΔΡΙΑ 2023

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για την σύναψη μιας (1) συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου με αντικείμενο: 

«Επιστημονικός Συντονισμός, συμμετοχή στην συγγραφή και δημοσίευση επιστ. Άρθρων στο πλαίσιο του Ερευνητικού προγράμματος ΥΔΡΙΑ 2023-Διαχρονική παρακολούθηση και ανάλυση δεδομένων».  

 

Τίτλος Έργου: «ΥΔΡΙΑ 2023-Διαχρονική παρακολούθηση και ανάλυση δεδομένων»            

Κωδικός Έργου: 200/1003

Υπεύθυνος Έργου: Αντωνία Τριχοπούλου, Ακαδημαϊκός

Χρηματοδότηση Έργου: Δωρεά Ιδιώτη

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου με αντικείμενο «Εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους υδατικούς πόρους» στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου με αντικείμενο  : «Εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους υδατικούς πόρους», στο πλαίσιο του έργου