Αυτοτελές Γραφείο Μηχανογραφήσεως - Πληροφορικής


Αναπλ. Προϊστάμενος:
Θεοφάνης Σαλάππας, τηλ. 210 3664 796
e-mail: salappas@academyofathens.gr

Κωνσταντίνος Οικονόμου, τηλ. 210 3664 792
e-mail: koikonomou@academyofathens.gr

Ευδοξία-Ευαγγελία Ζαφειράκου (εν αδεία)
 

Πανεπιστημίου 28, 106 79 Αθήνα
Ε-mail: noc@academyofathens.gr