Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών


Πανεπιστημίου 28, Αθήνα 10679

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών: Παύλος Γιαμάς
E-mail: giamas@academyofathens.gr
Τηλ. 210 3664 778

Tμήμα Ερευνητικού Προσωπικού
Προϊσταμένη:
Χρηστίνα Γιαννουλάκη
E-mail: christin@academyofathens.gr
Τηλ. 210 3664 784
Διοικητικοί Υπάλληλοι
Γεωργία Αγγελοπούλου
Ε-mail: gaggelop@academyofathens.gr
Τηλ. 210 3664 738
Ειρήνη Σβίτζου
E-mail: svitzoui@academyofathens.gr Τηλ. 210 3664 776

Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού
Αναπλ. Προϊσταμένη
: Δήμητρα Μπελετσιώτη
E-mail: dbeletsioti@academyofathens.gr
Τηλ. 210 3664 788
Διοικητική Υπάλληλος
Γεωργία Πυριοβολή
E-mail: gpyriovoli@academyofathens.gr
Τηλ, 210 3664798

Τμήμα Οργανώσεως και Νομοθετικού Συντονισμού
Προϊσταμένη
: Θάλεια Μπόνου
Ε-mail: bonou@academyofathens.gr
Τηλ. 210 3664 783

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
Προϊστάμενος
: Αθανάσιος Κοτσίρας
Ε-mail: kotsiras@academyofathens.gr
Τηλ. 210 3664 797
Διοικητική Υπάλληλος
Ασπασία Σταντίδη
Τηλ. 210 3664714, email: sstantidi@academyofathens.gr
Τεχνικός: Γεράσιμος Γαλιατσάτος
Τηλ. 210 3664 600
Οδηγός: Χρήστος Μπαρμπαρούσης
E-mail: xbarbarousis@academyofathens.gr
Τηλ.: 210 3664700
Κλητήρας: Κωνσταντία Μανώλη
Τηλ.: 2103664700
Συντήρηση κτιρίων: Θεμιστοκλής Καλούλης

Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης
Προϊσταμένη
: Μαρία Γαλάνη
Τηλ. 210 3664 782, 210 3614 552
Ε-mail: mgal@academyofathens.gr
Διοικητικοί υπάλληλοι
Γεωργία Αγγελοπούλου
E-mail: gaggelop@academyofathens.gr
Τηλ. 210 3664 738
Μανώλης Ζούλιας (Διαχειριστής ιστοτόπου)
E-mail: mzoulias@academyofathens.gr
Τηλ. 210 3664 785

Νομικός Σύμβουλος: Γεώργιος Ιατρού
E-mail: ilaw@otenet.gr

Οδηγός: Γεώργιος Μαυροειδέας
Γενικών καθηκόντων: Παναγιώτης Δημητρακόπουλος
Τηλ: 210 3664 700

Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 28, 106 79 Αθήνα
Τηλ: 210 3664 700 Fax: 210 3634 806
Email: info@academyofathens.gr