Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών


Πανεπιστημίου 28, Αθήνα 10679

 

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών: Παύλος Γιαμάς
E-mail: giamas@academyofathens.gr, Τηλ. 210 3664 778

 

  • Tμήμα Ερευνητικού Προσωπικού

Αναπλ. Προϊσταμένη: Γεωργία Αγγελοπούλου
Ε-mail: gaggelop@academyofathens.gr, Τηλ. 210 3664 726

Διοικητική Υπάλληλος
Μαργαρίτα Νέλλα
email: margnella@academyofathens.gr, Τηλ. 210 3664 738

  • Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού

Αναπλ. Προϊσταμένη: Δήμητρα Μπελετσιώτη
E-mail: dbeletsioti@academyofathens.gr Τηλ. 210 3664 788

Διοικητικοί Υπάλληλοι:
Γεωργία Πυριοβολή
E-mail: gpyriovoli@academyofathens.gr Τηλ 210 3664798

Νικολίτσα Χαλικιοπούλου
E-mail: nchalikiopoulou@academyofathens.gr   Τηλ. 210 3664775

  • Τμήμα Οργανώσεως και Νομοθετικού Συντονισμού

Προϊσταμένη: Θάλεια Μπόνου
Ε-mail: bonou@academyofathens.gr Τηλ. 210 3664 783

  • Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

Αναπλ. Προϊστάμενος:
Δημήτριος Μίχας, Τηλ. 210 3664797, e-mail: dmichas@academyofathens.gr

Τεχνικός:
Γεράσιμος Γαλιατσάτος
Τηλ. 210 3664 600

Οδηγός:
Χρήστος Μπαρμπαρούσης
E-mail: xbarbarousis@academyofathens.gr
Τηλ.: 210 3664700

Κλητήρες:
Κωνσταντία Μανώλη, Τηλ.: 2103664700, kmanoli@academyofathens.gr
Μαρία Ντόβα-Μπιτσώρη, Τηλ. 2103664700, mntova@academyofathens.gr

Συντήρηση κτιρίων: Θεμιστοκλής Καλούλης

Συντήρηση κήπου: Ιωάννα Κωνσταντινοπούλου, ikonstantinopoulou@academyofathens.gr

  • Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης

Αναπλ. Προϊσταμένη: Θάλεια Μπόνου Τηλ. 210 3664 783, Ε-mail: bonou@academyofathens.gr

Διοικητικοί Υπάλληλοι:
Θεοδώρα Θυμιοπούλου
Τηλ. 210 3664702, email: dthymiopoulou@academyofathens.gr

Νομικός Σύμβουλος: Γεώργιος Ιατρού
E-mail: giatrou@academyofathens.gr

 

Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 28, 106 79 Αθήνα

Τηλ: 210 3664 700 

Email: info@academyofathens.gr