Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών


Πανεπιστημίου 28, Αθήνα 10679

 

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών: Παύλος Γιαμάς
E-mail: giamas@academyofathens.gr, Τηλ. 210 3664 778

 

  • Tμήμα Ερευνητικού Προσωπικού

Προϊσταμένη: Χρηστίνα Γιαννουλάκη
E-mail: christin@academyofathens.gr Τηλ. 210 3664 784

Διοικητικοί Υπάλληλοι

Γεωργία Αγγελοπούλου
Ε-mail: gaggelop@academyofathens.gr Τηλ. 210 3664 738

Ειρήνη Σβίτζου
E-mail: svitzoui@academyofathens.gr  Τηλ. 210 3664 776

 

  • Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού

Αναπλ. Προϊσταμένη: Δήμητρα Μπελετσιώτη
E-mail: dbeletsioti@academyofathens.gr Τηλ. 210 3664 788

Διοικητικοί Υπάλληλοι:
Γεωργία Πυριοβολή
E-mail: gpyriovoli@academyofathens.gr Τηλ 210 3664798

Νικολίτσα Χαλικιοπούλου
E-mail: nchalikiopoulou@academyofathens.gr   Τηλ. 210 3664775

 

  • Τμήμα Οργανώσεως και Νομοθετικού Συντονισμού

Προϊσταμένη: Θάλεια Μπόνου
Ε-mail: bonou@academyofathens.gr Τηλ. 210 3664 783

 

  • Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

Προϊστάμενος: Αθανάσιος Κοτσίρας

Ε-mail: kotsiras@academyofathens.gr Τηλ. 210 3664 797

Διοικητικοί Υπάλληλοι:
Ασπασία Σταντίδη, Τηλ. 210 3664714, e-mail: sstantidi@academyofathens.gr
Δημήτριος Μίχας, Τηλ. 210 3664794, e-mail: dmichas@academyofathens.gr

Τεχνικός: Γεράσιμος Γαλιατσάτος
Τηλ. 210 3664 600

Οδηγοί:
Χρήστος Μπαρμπαρούσης
E-mail: xbarbarousis@academyofathens.gr
Τηλ.: 210 3664700
Αντώνιος Ακαμιωτάκης
Τηλ. 210 3664700

Κλητήρες:
Κωνσταντία Μανώλη, Τηλ.: 2103664700
Μαρία Ντόβα-Μπιτσώρη, Τηλ. 2103664700

Συντήρηση κτιρίων: Θεμιστοκλής Καλούλης

 

  • Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης

Προϊσταμένη: Μαρία Γαλάνη Τηλ. 210 3664 782, 210 3614 552 Ε-mail: mgal@academyofathens.gr

Διοικητικός υπάλληλος

Μανώλης Ζούλιας (Διαχειριστής ιστοτόπου)
E-mail: mzoulias@academyofathens.gr Τηλ. 210 3664 785

 

Νομικός Σύμβουλος: Γεώργιος Ιατρού
E-mail: giatrou@academyofathens.gr

 

 

Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 28, 106 79 Αθήνα

Τηλ: 210 3664 700 Fax: 210 3634 806

Email: info@academyofathens.gr