Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών


Πανεπιστημίου 28, Αθήνα 10679

 

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών: Παύλος Γιαμάς
E-mail: giamas@academyofathens.gr, Τηλ. 210 3664 778

 

  • Tμήμα Ερευνητικού Προσωπικού

Αναπλ. Προϊσταμένη: Γεωργία Αγγελοπούλου
Ε-mail: gaggelop@academyofathens.gr, Τηλ. 210 3664 726

Διοικητική Υπάλληλος
Μαργαρίτα Νέλλα
Ε-mail: margnella@academyofathens.gr, Τηλ. 210 3664 738

  • Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού

Αναπλ. Προϊσταμένη: Δήμητρα Μπελετσιώτη
E-mail: dbeletsioti@academyofathens.gr Τηλ. 210 3664 788

Διοικητικοί Υπάλληλοι:
Νικολίτσα Χαλικιοπούλου
E-mail: nchalikiopoulou@academyofathens.gr   Τηλ. 210 3664 775

  • Τμήμα Οργανώσεως και Νομοθετικού Συντονισμού

Προϊσταμένη: Θάλεια Μπόνου
Ε-mail: bonou@academyofathens.gr Τηλ. 210 3664 783

  • Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

Αναπλ. Προϊστάμενος:
Δημήτριος Μίχας
Ε-mail: dmichas@academyofathens.gr, Τηλ. 210 3664 797

Διοικητικοί υπάλληλοι:

Γεράσιμος Γαλιατσάτος (εν αδεία), Τηλ. 210 3664 600

Κωνσταντία Μανώλη, Τηλ.: 2103664 700, e-mail: kmanoli@academyofathens.gr

Μαρία Ντόβα-Μπιτσώρη, Τηλ. 2103664 700, e-mail: mntova@academyofathens.gr

Ιωάννα Κωνσταντινοπούλου, Τηλ. 2103664 700, e-mail: ikonstantinopoulou@academyofathens.gr

Οδηγός:

Χρήστος Μπαρμπαρούσης, Τηλ. 2103664700, e-mail: xbarbarousis@academyofathens.gr

Συντήρηση κτιρίων: Θεμιστοκλής Καλούλης

  • Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης

Αναπλ. Προϊσταμένη: Θάλεια Μπόνου
Ε-mail: bonou@academyofathens.gr, Τηλ. 210 3664 783

Διοικητικοί Υπάλληλοι:
Θεοδώρα Θυμιοπούλου
Ε-mail: dthymiopoulou@academyofathens.gr, Τηλ. 210 3664 702

Δόμνα Παπαμιχαήλ
E-mail: dpapamichail@academyofathens.gr, Τηλ. 210 3664 782

 

Νομικός Σύμβουλος: Γεώργιος Ιατρού
E-mail: giatrou@academyofathens.gr

 

Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 28, 10679 Αθήνα

Τηλ: 210 3664 700 

E-mail: info@academyofathens.gr