Συμβούλια - Επιτροπές


 

Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού

Απόφαση συγκρότησης Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών, για το υπόλοιπο της διετίας 2023-2024

Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ερευνητικού Προσωπικού

Απόφαση νέας συγκρότησης Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ερευνητικού Προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών για τη διετία 2023-2024

Τεχνικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Αντώνιος Κουνάδης
Αντιπρόεδρος: Μανόλης Κορρές
Μέλη: Εμμανουήλ Γδούτος, Αναστάσιος Κωτσιόπουλος, Δημήτριος Μπέσκος, Δημήτριος Παπαϊωάννου, Γεώργιος Μιχάλτσος
Εκπρόσωπος του Πανελληνίου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών: Γεώργιος Βλάχος
Αναπληρωματικά μέλη: Βλάσης Κουμούσης, Κωνσταντίνος Κατζέλης, Χρήστος Δήμου
Αναπληρωτής του εκπροσώπου του Πανελληνίου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών: Δημήτριος Κωνσταντινίδης
Γραμματεύς: Παύλος Καλαμπόκας
Αναπληρωτής Γραμματεύς: Σταύρος Σολωμός

Επιτροπή επί των Δημοσιευμάτων

 • Ο Πρόεδρος της Ακαδημίας.
 • Ο Αντιπρόεδρος.
 • Ο Γενικός Γραμματεύς.
 • Ο Γραμματεύς επί των Δημοσιευμάτων.
 • Οι Γραμματείς των Τάξεων

Επιτροπή για τη Διεθνή Ακαδημαϊκή Ένωση

 • Βασίλειος Χ. Πετράκος
 • Αντώνιος Ρεγκάκος
 • Μιχαήλ Τιβέριος
 • Χρύσα Μαλτέζου
 • Θεόδωρος Παπαγγελής
 • Μιλτιάδης Χατζόπουλος
 • Αλέξανδρος Νεχαμάς

Επιτροπή για το Διεθνές Συμβούλιο για την Επιστήμη (ICSU)

 • Γεώργιος Κοντόπουλος
 • Δημήτριος Νανόπουλος
 • Αντώνιος Κουνάδης
 • Λουκάς Χριστοφόρου
 • Αθανάσιος Φωκάς
 • Χρήστος Σ. Ζερεφός
 • Κωνσταντίνος Βαγενάς
 • Χαράλαμπος Ρούσσος
 • Χαράλαμπος Μουτσόπουλος

Νομική Επιτροπή

 • Εμμανουήλ Ρούκουνας
 • Απόστολος Σ. Γεωργιάδης (Πρόεδρος)
 • Άννα Μπενάκη - Ψαρούδα
 • Μιχάλης Σταθόπουλος
 • Προκόπης Παυλόπουλος

Καλλιτεχνική Επιτροπή

 • Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος
 • Βασίλειος Χ. Πετράκος
 • Ιωάννης Παρμακέλης
 • Χρύσα Μαλτέζου

Οικονομική Επιτροπή

 • Απόστολος Σ. Γεωργιάδης
 • Λουκάς Παπαδήμος
 • Μιχαήλ Τιβέριος
 • Γεώργιος Κόλλιας
 • Βασίλειος Ράπανος

Επιτροπή για την έκδοση του Corpus Vasorum Antiquorum

 • Βασίλειος Χ. Πετράκος
 • Μιχάλης Τιβέριος
 • Μιλτιάδης Β.Χατζόπουλος
 • Νικόλαος Καλτσάς
 • Ελένη Walter-Καρύδη
 • Μαρία Πιπιλή

Επιτροπή για την έκδοση του Corpus Signorum Imperii Romani

 • Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος
 • Βασίλειος Χ. Πετράκος
 • Μιχάλης Τιβέριος
 • Θεοδοσία Στεφανίδου-Τιβερίου
 • Παυλίνα Καραναστάση

Eπιτροπή για την Ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου

 • Δημήτριος Σκαρβέλης
 • Χρύσα Μαλτέζου
 • Μιλτιάδης Β. Χατζόπουλος

Επιτροπή Παιδείας

 • Εμμανουήλ Ρούκουνας
 • Αντώνιος Κουνάδης
 • Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος
 • Βασίλειος Χ. Πετράκος
 • Απόστολος Σ. Γεωργιάδης
 • Δημήτριος Σκαρβέλης
 • Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα
 • Χρύσα Μαλτέζου
 • Μιλτιάδης Β. Χατζόπουλος

Επιτροπή Ερευνών

Επισκεφθείτε εδώ την σχετική ιστοσελίδα.

Επιτροπή Κτιρίων

 • Αντώνιος Κουνάδης
 • Λουκάς Χριστοφόρου
 • Ιωάννης Παρμακέλης
 • Εμμανουήλ Γδούτος

Επιτροπή για την Έκδοση του Corpus Philosophorum Medii Aevi

 • Χρύσα Μαλτέζου
 • Αλέξανδρος Νεχαμάς
 • Λίνος Μπενάκης (επιστημονικός συνεργάτης).

Sylloge Nummorum Graecorum

 • Βασίλειος Χ. Πετράκος
 • Αντώνιος Ρεγκάκος
 • Μιχάλης Τιβέριος
 • Θεόδωρος Παπαγγελής
 • Μιλτιάδης Β. Χατζόπουλος.

Επιτροπή Ενέργειας

 • Γεώργιος Κοντόπουλος
 • Αντώνιος Κουνάδης
 • Λουκάς Χριστοφόρου (Πρόεδρος)
 • Χρήστος Σ. Ζερεφός
 • Κωνσταντίνος Βαγενάς
 • Γεώργιος Γιαννόπουλος
 • Ιωάννης Αγαπητίδης
 • Εμμανουήλ Κακαράς
 • Παντελής Κάπρος
 • Ηλίας Κονοφάγος
 • Γεώργιος Κουτζούκος
 • Δημήτριος Λεωνίδου
 • Ραφαήλ Μωυσής
 • Παναγιώτης Παπαγιαννακόπουλος
 • Δημήτριος Παπακωνσταντίνου
 • Πέτρος Πηλαβάκης
 • Χαράλαμπος Τσουτρέλης
 • Νικόλαος Χατζηαργυρίου
 • Κωνσταντίνος Αρκουμάνης
 • Κωνσταντίνος Μαθιουδάκης

Επιτροπή Ηθικής Δεοντολογίας

 • Εμμανουήλ Ρούκουνας
 • Βασίλειος Χ. Πετράκος
 • Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα

Εκπρόσωποι στο European Academies' Science Advisory Council - EASAC

 • Λουκάς Χριστοφόρου (EASAC Council Member)
 • Χρήστος Ζερεφός (EASAC Environment Steering Panel)
 • Γεώργιος Γιαννόπουλος (Αντεπιστέλλον Μέλος)

 

Επιτροπές υπό την αιγίδα της Ακαδημίας

 

Εθνική Επιτροπή Ερευνών του Διαστήματος

 • Γεώργιος Κοντόπουλος
 • Σταμάτης Κριμιζής (Πρόεδρος)
 • Χρήστος Ζερεφός
 • Εμμανουήλ Γεωργούλης
 • Νικόλαος Κυλάφης
 • Εμμανουήλ Σαρρής
 • Λουκάς Βλάχος

Εθνική Μαθηματική Επιτροπή

 • Γεώργιος Κοντόπουλος
 • Αντώνιος Κουνάδης
 • Αθανάσιος Φωκάς
 • Κωνσταντίνος Συνολάκης

Αναπληρωματικό Μέλος: Εμμανουήλ Γδούτος.

Επιτροπή Περιβάλλοντος & Μελέτης της Παγκόσμιας Μεταβολής IGBP-GLOBAL CHANGE

 • Γεώργιος Κοντόπουλος
 • Λουκάς Χριστοφόρου
 • Σταμάτιος Κριμιζής
 • Χρήστος Σ. Ζερεφός
 • Κωνσταντίνος Βαγενάς

Εθνική Επιτροπή IUGG

Ακαδημία Αθηνών

 • Χ. Ζερεφός, Πρόεδρος της Επιτροπής, Ακαδημαϊκός
 • Δ. Σκαρβέλης, Ακαδημαϊκός
 • Κ. Συνολάκης, Ακαδημαϊκός

Εκπρόσωποι ΑΕΙ

 • Γ. Βέης, Επίτιμος Πρόεδρος της Επιτροπής, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ
 • Ι. Δαγκλής, Καθηγητής ΕΚΠΑ
 • Α. Δερμάνης, Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ
 • Ε. Λιβιεράτος, Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ
 • Κ. Μακρόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ
 • Δ. Μπαλοδήμος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ
 • Χ. Μπιλλήρης, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ
 • Β. Παπαζάχος, Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ
 • Η. Τζιαβός, Καθηγητής ΑΠΘ
 • Γ. Τσακίρης, Καθηγητής ΕΜΠ
 • Μ. Φυτίκας, Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ
 • Δ. Παραδείσης, Καθηγητής ΕΜΠ

Εκπρόσωποι Φορέων-Ερευνητικών Κέντρων

 • Συνταγματάρχης Β. Καγιαδάκης (Διοικητής, Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού-ΓΥΣ)
 • Τχης Ν. Παπαδόπουλος (Διευθυντής Υποδιεύθυνσης Γεωδαισίας Τοπογραφίας, Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού-ΓΥΣ)
 • Καθηγητής Ε. Πλειώνης (Πρόεδρος, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών)
 • Χάρης Κοντοές (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών)
 • Γεώργιος Δρακάτος (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών)
 • Καθηγητής Σ. Μαυράκος (Πρόεδρος, Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών-ΕΛΚΕΘΕ)
 • Ταξίαρχος (ΜΤ) Ν. Βογιατζής (Διοικητής, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - ΕΜΥ)
 • Ν. Καραταράκης (Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - ΕΜΥ)
 • Δρ. Δ. Τσαγκάς (Γενικός Διευθυντής, Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών-ΙΓΜΕ)
 • Γ. Βουγιουκαλάκης (Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών-ΙΓΜΕ)
 • Καθηγητής Ε. Λέκκας (Πρόεδρος, Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού Προστασίας - ΟΑΣΠ)
 • Σ. Λαλέχος (Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού Προστασίας - ΟΑΣΠ)
 • Πλοίαρχος Δ. Ευαγγελίδης (Διοικητής, Υδρογραφική Υπηρεσία, Γενικό Επιτελείο Ναυτικού)
 • Δημήτριος Σταθάκης (Ελληνικό Κτηματολόγιο, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
 • Κα Μ. Σεχιώτη (Προϊσταμένη, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δνση Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής, Τμήμα Τοπογραφικών-Ψηφιακών Γεωχωρικών Δεδομένων, Μελετών και Έργων)