Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών


Διεύθυνση: Σωρανού Εφεσίου 4, 115 27 Αθήνα.
Τηλ.: 210 6597000, Φαξ : 210 6597545.
Ηλ. Δ/νση: info@bioacademy.gr
Ιστοσελίδα: http://www.bioacademy.gr/

Διοικητικό Συμβούλιο:

Πρόεδρος: Λουκάς Παπαδήμος
Αντιπρόεδρος: Χαράλαμπος Ρούσσος
Γραμματεύς:
Μέλη: Αντώνιος Κουνάδης, Λουκάς Γ. Χριστοφόρου, Δημήτριος Θάνος, Χαράλαμπος Μουτσόπουλος