Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών


Διεύθυνση: Σωρανού Εφεσίου 4, 115 27 Αθήνα.
Τηλ.: 210 6597000, Φαξ : 210 6597545.
Ηλ. Δ/νση: info@bioacademy.gr
Ιστοσελίδα: http://www.bioacademy.gr/

Διοικητικό Συμβούλιο:

Πρόεδρος: -
Αντιπρόεδρος: Αντώνιος Κουνάδης
Γραμματεύς: Λουκάς Χριστοφόρου
Μέλη: Κωνσταντίνος Κριμπάς, Χαράλαμπος Ρούσσος
Αναπληρωματικό μέλος: Δημήτριος Θάνος