Μέλη

Τα μέλη της Ακαδημίας Αθηνών

Έρευνα

H Aκαδημία Aθηνών υπήρξε ο πρώτος ερευνητικός φορέας της χώρας

Βιβλιοθήκη

Ο δικτυακός τόπος της Βιβλιοθήκης της Ακαδημίας Αθηνών "Ιωάννης Συκουτρής"

Βιβλιοπωλείο

Το Βιβλιοπωλείο της Ακαδημίας Αθηνών

Επικαιρότητα

Ψηφιακή Ακαδημία

Δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Προβολή του έργου των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών».

Εκδηλώσεις

  • 30/05/2024 3194η Συνεδρία της Ολομέλειας, Πέμπτη 30 Μαΐου 2024, ώρα 11.00 π.μ.
  • 29/05/2024 Μηνιαίο Σεμινάριο Φιλοσοφίας ΚΕΕΦ - 29.05.2024, Colin G. King
  • 22/05/2024 ΚΕΕΦ ΑΑ, Διάλεξη Dominic Bailey, 22.05.2024, 18:00-20:00
  • 21/05/2024 Συνεδρία Υποδοχής του Καθηγητή κ. James Jackson ως αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας Αθηνών, Τρίτη 21 Μαΐου 2024 και ώρα 19.00
  • 20/05/2024 Συνεδρία υποδοχής του Καθηγητή κ. Walter Willett ως Ξένου Εταίρου της Ακαδημίας Αθηνών, Τρίτη 28 Μαΐου 2024 και ώρα 19.00
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ