Κωνσταντινίδου Μαγδαληνή


Κωνσταντινίδου Μαγδαληνή
Ερευνήτρια A΄ βαθμίδας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΣΠΟΥΔΕΣ

 • 1991 Διδακτορικό δίπλωμα (PhD) στην γλωσσολογία. Universität Bielefeld, Γερμανία. Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft [Σχολή Γλωσσολογίας και Φιλολογίας]. Τίτλος διατριβής: „Aspekte der emotiven Bedeutung“ [Όψεις της βιωματικής/συγκινησιακής σημασίας]. Βαθμολογία διατριβής: „Οpus laudabile“. Επιβλέπων καθηγητής:  Prof. Dr. János S. Petöfi.
 • 1986-1991 Universität Bielefeld, Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft. Μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα στην γλωσσολογία. Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
 • 1982 Πτυχίο ελληνικής φιλολογίας. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών. Βαθμός πτυχίου: «8,92 Άριστα».
 • 1977-1981 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή (7η κατά σειρά επιτυχούσα στις πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις. Υπότροφος του Ι.Κ.Υ. καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών 1977-1981)
 • 1992 Grosses Deutsches Sprachdiplom [Μεγάλο δίπλωμα γερμανικής γλώσσας]. Ludwig-Maximilians-Universität zu München, Goethe Institut München i.A. Βαθμός πτυχίου: «Άριστα».
 • 1995 Ακαδημία Dillingen Βαυαρίας. Πρόγραμμα μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης σε θέματα διδακτικής της ιστορίας της λογοτεχνίας και της (διαλεκτικής) λογοτεχνίας του 20ου αιώνα στο Λύκειο (ως υπότροφος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου)
 • 1982 Universtität Konstanz, Γερμανία. Σεμινάρια γερμανικής γλώσσας (ως υπότροφος της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών D.A.A.D.)
 • 1980-1983 Αιολική Σχολή Πειραιά. Σπουδές κλασσικής κιθάρας.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Γλωσσολογία (διαλεκτολογία, λεξικογραφία, σημασιολογία, σημειολογία), Φιλοσοφία της γλώσσας, Ονοματολογία, Ιστορία της ιατρικής

 

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

 • της Εταιρείας Νεοελληνικής Διαλεκτολογίας
 • της Ελληνικής Εταιρείας Ονοματολογίας
 • του Συλλόγου του Επιστημονικού Προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών 
 • της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων
 • της International Society for the History of Medicine

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

 • 2012 έως σήμερα Ακαδημία Αθηνών. Κέντρον Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων - Ι.Λ.Ν.Ε. (Ερευνήτρια Β΄ βαθμίδας)
 • 2008-2012 Ακαδημία Αθηνών. Κέντρον Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων - Ι.Λ.Ν.Ε. (Ερευνήτρια Γ΄ βαθμίδας)
 • 2001-2008 Ακαδημία Αθηνών. Κέντρον Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων - Ι.Λ.Ν.Ε. (Επιστημονική συνεργάτις απεσπασμένη από το ΥΠ.Π.Ε.Θ.)
 • 1992-2001 Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (καθηγήτρια φιλόλογος του ΥΠ.Π.Ε.Θ.): α) 1992-1995 και 2000-2001 Α΄ Λύκειο Λιβαδειάς, Ράλλειο Λύκειο Θηλέων Πειραιά, Α΄ Γυμνάσιο Καλλιπόλεως. β) 1995-2000 απόσπαση στο Γραφείο Συντονιστή Συμβούλων Εκπαίδευσης Δυτικής Ευρώπης στην Ελληνική Πρεσβεία Βόννης και στο Εκπαιδευτικό Τμήμα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Ντίσελντορφ με αντικείμενα ευθύνης την σύνταξη των Ετήσιων Εκθέσεων λειτουργίας των μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης Δυτικής Ευρώπης, την προετοιμασία των διακρατικών συμφωνιών Ελλάδας-Γερμανίας για θέματα εκπαίδευσης, τις διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Παιδείας Βερολίνου για την ίδρυση 2ου Ελληνογερμανικού Τμήματος στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βερολίνου και την βελτίωση λειτουργίας τού 1ου Τμήματος του Ευρωπαϊκού Σχολείου Βερολίνου, την επεξεργασία των προγραμμάτων των δίγλωσσων ελληνογερμανικών σχολείων, την οργάνωση προγραμμάτων φιλοξενίας στελεχών της γερμανικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα κ.ά.
 • 1988-1991 Volkshochschule der Stadt Bielefeld [Λαϊκό Πανεπιστήμιο Μπίλεφελντ, Γερμανία] (Επιστημονική συνεργάτις του Τμήματος Γλωσσών για την διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας).
 • 1983-1985 Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Μεταλυκειακό Προπαρασκευαστικό Κέντρο Νέου Φαλήρου, Εσπερινό Τεχνικό-Επαγγελματικό Λύκειο Πειραιά (αναπληρώτρια καθηγήτρια φιλόλογος του ΥΠ.Π.Ε.Θ.)

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • Μείζον ερευνητικό πρόγραμμα της Ακαδημίας Αθηνών «Ιστορικόν Λεξικόν της Νέας Ελληνικής της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΛΝΕ)»: α) Σύνταξη 164 άρθρων λημμάτων του 6ου τόμου (δέντρομαι, δέομαι-δέρκομαι, Δέρνα-δεσοκόρδης, διάδεμα (Ι)-διάδομα, διάζι-διαζώνω). β) Επιμέλεια βιβλιογραφίας 6ου τόμου. γ) Συμμετοχή στην επιτροπή αναθεώρησης του Κανονισμού Συντάξεως του ΙΛΝΕ (Λεξικογραφικόν Δελτίον, Παράρτημα 6, Αθήνα 2012). δ) Επεξεργασία 23 συντακτικών σειρών από τα γράμματα Δ και Ε. ε) Παραγωγή ηλεκτρονικών εργαλείων υποβοηθητικών του έργου της σύνταξης του ΙΛΝΕ (βάσεις χειρογράφων, τοπωνυμίων, βιβλιοθήκης). στ) Εμπλουτισμός Αρχείου Δελτίων ΙΛΝΕ (Λημματογράφηση και αρχειοθέτηση μεγάλου αριθμού νέων ή προβληματικών δελτίων γλωσσικού υλικού).
 • Προγραμμα «Αμητός»: Επεξεργασία λημμάτων του Ηλεκτρονικού Λημματολογίου του ΙΛΝΕ (σειρά μοιράζω-μολιτιστής).
 • Πρόγραμμα «Μνημεία Νεοελληνικού Λόγου»: Eπιμέλεια του ελληνόγλωσσου μέρους του τόμου Οι νεοελληνικές διαλεκτικές ποικιλίες και η μελέτη τους στο ΚΕΝΔΙ–ΙΛΝΕ της Ακαδημίας Αθηνών. The Modern Greek dialectal varieties. Έκδοση συνοδευτική της ομώνυμης εκπαιδευτικής πολυμεσικής εφαρμογής. (Υποέργο 5). Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών. ΚΕΝΔΙ-ΙΛΝΕ, 2008, σσ. 192.
 • Πρόγραμμα «Ψηφιοποίηση του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής»: Υπόμνημα Προτάσεις για ταξινομικές κατηγορίες του υλικού τού ΙΛΝΕ και αντίστοιχες επιλογές ηλεκτρονικής πρόσβασης και αναζήτησης. ΚΕΝΔΙ-ΙΛΝΕ, 2009.
 • Πρόγραμμα «Μεταστοιχείωση της Γραμματοσειράς Athens Academy Greek fonts»: Συμπλήρωση της γραμματοσειράς με ειδικά φθογγόσημα για την απόδοση διαλεκτικών φθόγγων.
 • Πρόγραμμα «Νέο Ηλεκτρονικό Λημματολόγιο ΙΛΝΕ»: Σύνταξη 1.137 λημμάτων από τα γράμματα Ε, Η και Κ (είδος-είλωτας, είμαι-εις, ερωτοβανίλια-έστωρ, ήλιος-ήμερος, καλώδιο-καμήλα).
 • Πρόγραμμα «Επιτομή των εκδεδομένων τόμων του ΙΛΝΕ» (πιλοτικό): α) Επίτμηση της σειράς λημμάτων αβαθούλωτος-αβανακλούκι του 1ου τόμου. β) Συγκριτική μελέτη των εκδεδομένων τόμων του ΙΛΝΕ 1-5 και του Λεξικού ιδιωματισμών κρητικής διαλέκτου του Ν. Γαρεφαλάκη, Σητεία 2002, και εμπλουτισμός των συντακτικών άρθρων των τόμων 1-5 του ΙΛΝΕ με 1.750 νέα-ανέκδοτα διαλεκτικά τεκμήρια σε ηλεκτρονική μορφή. 
 • Πρόγραμμα «Λεξικό Αρχαϊσμών Δ. Κρεκούκια»: Συνεποπτεία της ομάδας φιλολόγων που ανέλαβε την επιμέλεια του Λεξικού.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

Επιτόπια έρευνα και μελέτη γλωσσικών ιδιωμάτων / Καταγραφή γλωσσικού υλικού

 • Ιδιώματα Βιθυνίας, Μυσίας, Ιωνίας (προσφυγικό υλικό από τον Ν. Θεσσαλονίκης) [Αποστολή 2003]
 • Ιδίωμα Κίου Βιθυνίας (προσφυγικό υλικό από την Νέα Κίο Αργολίδας) [Αποστολή 2005]
 • Ιδίωμα επαρχίας Άργους Ν. Αργολίδας [Αποστολή 2011]

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Βιβλία - Μονογραφίες

 • 1997 Magdalene Konstantinidou. Sprache und Gefühl: Semiotische und andere Aspekte einer Relation [Γλώσσα και συναίσθημα: Σημειακές και άλλες όψεις μιας σχέσης]. (Papiere zur Textlinguistik 71). Hamburg: Helmut Buske Verlag, 1997, σσ. VΙΙΙ+146. (Διδακτορική διατριβή αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη: Magdalene Konstantinidou. Aspekte der emotiven Bedeutung [Όψεις της βιωματικής/συγκινησιακής σημασίας]. Zugelassene Dissertation Universität Bielefeld, Bielefeld 1991]. www.books.google.gr/books?isbn=3875481100 (Ετεροαναφορές: 130)

Κρίση: K. Dorfmüller-Karpusa. „Rezension Konstantinidou, Magdalene: Sprache und Gefühl. Hamburg: Buske, 1997“. Informationen Deutsch als Fremdsprache, Vol. 26, Heft 2/3, April/Juni 1999, iudicium Verlag, München, 239-241.

 • (υπό έκδοση) Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. Το ιδίωμα της νήσου Λέρου (Δωδεκανήσου). (Λεξικογραφικόν Δελτίον της Ακαδημίας Αθηνών). Αθήνα (σσ. 155).

Βιβλία - Επιστημονική και εκδοτική επιμέλεια

 • 2008 Χρ. Μπασέα-Μπεζαντάκου, Χρ. Καραντζή-Ανδρειωμένου, Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου & Στ. Μπέης (επιμ.). Κυπριακή διάλεκτος: Συγχρονία και διαχρονία. Πρακτικά Πέμπτου Διεθνούς Συνεδρίου Νεοελληνικής Διαλεκτολογίας (Αθήνα, 18-20 Μαΐου 2006), Νεοελληνική Διαλεκτολογία, τ. 5. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, ΚΕΝΔΙ-ΙΛΝΕ, 2008, σσ. 704.
 • 2012 Χρ. Μπασέα-Μπεζαντάκου, Ι. Μανωλέσσου, Γ. Κατσούδα & Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου (επιμ.). Λεξικογραφικόν Δελτίον, τόμος Εικοστός Έκτος 2006-2012. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, ΚΕΝΔΙ-ΙΛΝΕ, 2012, σσ. 567.

Βιβλία – Συλλογικοί τόμοι

 • 2016 Ακαδημία Αθηνών. ΚΕΝΔΙ-ΙΛΝΕ. Ιστορικόν Λεξικόν της Νέας Ελληνικής της τε κοινώς ομιλουμένης και των ιδιωμάτων. Τόμος 6ος (δε-διάλεκτος). Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 2016. [Σύνταξη των λημμάτων δέντρομαι, δέομαι-δέρκομαι, Δέρνα-δεσοκόρδης, διάδεμα (Ι)-διαζώνω, σσ. 107, 134-148, 157-180, 334-339, 342-348. Επιμέλεια βιβλιογραφίας].
 • 2012 Ακαδημία Αθηνών. ΚΕΝΔΙ-ΙΛΝΕ. Κανονισμός Συντάξεως του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής (Λεξικογραφικόν Δελτίον της Ακαδημίας Αθηνών, Παράρτημα 6). Αθήνα, 2012. [Συμμετοχή στην επιτροπή αναθεώρησης του Παλαιού Κανονισμού Συντάξεως του ΙΛΝΕ. Υποβολή υπομνήματος με σχόλια και παρατηρήσεις για τα άρθρα του Νέου Κανονισμού Συντάξεως].
 • 2008 Ακαδημία Αθηνών. ΚΕΝΔΙ-ΙΛΝΕ. Οι νεοελληνικές διαλεκτικές ποικιλίες και η μελέτη τους στο ΚΕΝΔΙ–ΙΛΝΕ της Ακαδημίας Αθηνών. The Modern Greek dialectal varieties. Έκδοση συνοδευτική της ομώνυμης εκπαιδευτικής πολυμεσικής εφαρμογής. (Υποέργο 5 του Έργου «Μνημεία Νεοελληνικού Λόγου»). Αθήνα, 2008, σσ. 192 [Eπιμέλεια του ελληνόγλωσσου μέρους του τόμου].

Γλωσσικές συλλογές

 • 2003 Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. Γλωσσική ύλη από ιδιώματα της Μικράς Ασίας: Προύσα και Ντερέκιοϊ Βιθυνίας, Σιμάβλο και Αλάκλισε Μυσίας, Αλάτσατα Ιωνίας. 2003, σσ. 567. Αρχείο ΚΕΝΔΙ-ΙΛΝΕ. Αριθμός εισαγωγής 1468/2003.
 • 2005 Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. Προφορική γλωσσική ύλη από το ιδίωμα της Κίου Βιθυνίας. 2005, σσ. 136. Αρχείο ΚΕΝΔΙ-ΙΛΝΕ, Αριθμός εισαγωγής 1483/2005.
 • 2011 Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. Γλωσσική ύλη από την πόλη του Άργους και τα χωριά Πυργέλα, Γυμνό, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Σκοτεινή, Πλατάνι, Βρούστι, Καρυά και Φρουσούνα της επαρχίας Άργους του Νομού Αργολίδας, Ι. 2011, σσ. 207. Αρχείο ΚΕΝΔΙ-ΙΛΝΕ. Αριθμός εισαγωγής 1539/2011.

Άρθρα σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων, συλλογικούς τόμους κλπ.

 • 2019 Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «Μικροτοπωνύμια της Βιθυνίας από νεοελληνικές διαλεκτικές πηγές». Ονόματα (Επιστημονική Επετηρίδα της Ελληνικής Ονοματολογικής Εταιρείας) 22 (2019), 235-252.
 • 2019 Γεωργία Κατσούδα & Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «Όψεις του ιταλικού/βενετικού δανεισμού στη Νέα Ελληνική». Στο Χρ. Τζιτζιλής & Γ. Παπαναστασίου (εκδ.), Γλωσσικές επαφές στα Βαλκάνια και στη Μ. Ασία, τ. 1, Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ-ΙΝΣ (Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη), 2019, 233-247.
 • 2018 Haritini Kallergi & Magdalene Konstantinidou. “Reduplicative constructions involving distortion: An overview of Greek data with emphasis on the echo-word construction”. Στο Aina Urdze (ed.), Non-Prototypical Reduplication. (Studia Typologica 22). Berlin: De Gruyter Mouton, 2018, 91-152. (Ετεροαναφορές: 2)
 • (υπό έκδοση) Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «Τα Λέρικα: Η γλωσσική ποικιλία της Λέρου». Στο συνοδευτικό σημείωμα της μουσικής έκδοσης Μουσικές της Λέρου. Αθήνα: Κέντρον Ερεύνης και Προβολής της Εθνικής Μουσικής Ωδείο "Σίμων Καράς" (σσ. 8).
 • 2017 Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «Βιθυνικά μικροτοπωνύμια από το Οδοιπορικό του Χρυσάνθου Νοταρά». Ονόματα 21 (Πρακτικά Ημερίδας για την Επέτειο της Τριακονταετηρίδας της Εταιρείας 2010 και Διημερίδας στη μνήμη Γ. Ν. Χατζιδάκι 2010). Αθήνα: Ελληνική Ονοματολογική Εταιρεία, 2017, 239-255.
 • 2015 Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «Το γλωσσικό ιδίωμα των Λειψών: Συμβολή στην μελέτη της δωδεκανησιακής Ελληνικής». Δωδεκανησιακά Χρονικά 26 (Πρακτικά του ΙΗ΄ Πολιτιστικού Συμποσίου Δωδεκανήσου. Ρόδος, 4-7 Ιουλίου 2013), Ρόδος: Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου, 2015, 593-643.
 • 2014 Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «Στοιχεία για το ιδίωμα της επαρχίας Άργους (Δυτική Αργολίδα)». Στο G. Kotzoglou, K. Nikolou, E. Karantzola, K. Frantzi, I. Galantomos, M. Georgalidou, V. Kourti-Kazoullis, Ch. Papadopoulou, E. Vlachou (επιμ.), 11th International Conference on Greek Linguistics (Rhodes, 26-29 September 2013). Selected Papers / Πρακτικά. Rhodes: University of the Aegean, 2014, 830-842.           http://www.rhodes.aegean.gr/Assets/announcements/diafora/ICGL-Conf.html (Ετεροαναφορές: 1)     
 • 2012 Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου & Αικατερίνη Τζαμάλη. «Οι πηγές του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής της Ακαδημίας Αθηνών». Λεξικογραφικόν Δελτίον 26. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, ΚΕΝΔΙ-ΙΛΝΕ, 2012, 279-382. (Ετεροαναφορές: 9)
 • 2011 Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «Το μικρασιατικό ιδίωμα της Κίου Βιθυνίας». Λεξικογραφικόν Δελτίον. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, ΚΕΝΔΙ-ΙΛΝΕ, (σσ. 56) (υπό έκδοση)
 • 2010 Magdalene Konstantinidou. „Zur Klassifikation von Illokutionsakten“. Στο Ε. Παπαδοπούλου & Ι. Ρεμεδάκη (επιμ.), Γλώσσα ψυχής άγγελος. Αφιέρωμα στην Ελευθερία Γιακουμάκη. Αθήνα: Εκδόσεις Σήμα, 2010, 155-169.
 • 2009 Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «Αρχαϊσμοί στο μεσσηνιακό γλωσσικό ιδίωμα». Μεσσηνιακά Χρονικά, Πρακτικά Συνεδρίου Μεσσηνιακών Σπουδών «Άνω Μεσσηνία. Ιστορία και Πολιτισμός» (Καλαμάτα, 20-22 Νοεμβρίου 2009), (20 σελ.) (υπό έκδοση)
 • 2009 Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «Διαλεκτικά Μικράς Ασίας: Γενικοί φωνητικοί και μορφοσυντακτικοί χαρακτήρες του νεοελληνικού ιδιώματος της Κίου Βιθυνίας». Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 29. (Πρακτικά της Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαΐου 2008). Θεσσαλονίκη: ΙΝΣ (Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη) του Α.Π.Θ., 2009, 338-354. (Ετεροαναφορές: 9)             http://www.ins.web.auth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=527&Itemid=178&lang=el.
 •  2008 Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «Κύπρος–Βιθυνία: κοινά διαλεκτικά φαινόμενα». Στο Χρ. Μπασέα-Μπεζαντάκου, Χρ. Καραντζή-Ανδρειωμένου, Μαγδ. Κωνσταντινίδου & Στ. Μπέης (επιμ.), Κυπριακή διάλεκτος: Συγχρονία και διαχρονία. Πρακτικά Πέμπτου Διεθνούς Συνεδρίου Νεοελληνικής Διαλεκτολογίας (Αθήνα, 18-20 Μαΐου 2006). Νεοελληνική Διαλεκτολογία 5. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών. ΚΕΝΔΙ-ΙΛΝΕ, 2008, 293-368. (Ετεροαναφορές: 7)
 • 2007 Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «Το υποκοριστικό επίθημα -ί ως δηλωτικό ομοιότητας σε κυκλαδικά τοπωνύμια». Ονόματα 19 (Πρακτικά Δ΄ Ονοματολογικού Συνεδρίου «Ονοματολογικά Κυκλάδων», Τήνος, 20-22 Οκτωβρίου 2005). Αθήνα: Ελληνική Ονοματολογική Εταιρεία, 2007, 261-278. (Ετεροαναφορές: 4)
 • 2005 Magdalene Konstantinidou. „Degenerative lexikalische Reduplikation durch [m] im Anlaut: Eine eigenartige rhetorische Figur im Mundartgriechischen und Türkischen“. Στο Ε. Butulussi & E. Karagiannidou & K. Zachu (επιμ.), Sprache und Multikulturalität. Festschrift für Professor Dorfmüller-Karpusa. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2005, 253-274.
 • 2005 Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «Το γλωσσικό ιδίωμα της Προύσας Βιθυνίας», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 25 (Πρακτικά της Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 7-9 Μαΐου 2004), Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη) του Α.Π.Θ., 2005, 324-335. (Ετεροαναφορές: 7)
 • 2005 Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «Μικρασιατικά ιδιώματα περιοχής Βιθυνίας και Ιωνίας. Αποτελέσματα μιας γλωσσικής αποστολής». Λεξικογραφικόν Δελτίον 25. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών. ΚΕΝΔΙ-ΙΛΝΕ, 2005, 119-148. (Ετεροαναφορές: 12)
 • 2004 Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «Παραμορφωτική αναδίπλωση λέξεων. Ένα διαλεκτικό σχήμα λόγου και ο λειτουργικός του ρόλος». Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 24. (Πρακτικά της Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 9-11 Μαΐου 2003), Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη) του Α.Π.Θ., 2004, 345-356. (Ετεροαναφορές: 4)
 • 2003 Konstantinidou, Magdalene: „Semantische Relevanz von formalen Strukturen in der Dichtung: Der Fall des ′grammatischen Parallelismus′ “, Λεξικογραφικόν Δελτίον 24. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών. ΚΕΝΔΙ-ΙΛΝΕ, 2003, 287-315. (Ετεροαναφορές: 1)

Λοιπές μη γλωσσολογικές δημοσιεύσεις, (μετα)πτυχιακές διατριβές κλπ. (επιλογή)

 • 2002 Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «Βιβλιοκρισία. Κ. Α. Γκουντάρα: Κάλαντα. Ιστορικά στοιχεία, παραδόσεις Δωδεκαημέρου και Πάσχα επαρχίας Αλμυρού, Εκδ. Ώρες, Βόλος 1993». Ελληνοχριστιανική Αγωγή 492 (2002), 188-189.
 • 2002 Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «Βιβλιοκρισία. Κ. Α. Γκουντάρα: Η φορεσιά του Αλμυρού, Εκδ. Ώρες, Βόλος 1995 (β΄ έκδ.)». Ελληνοχριστιανική Αγωγή 492 (2002), 188.
 • 1999 Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «Η λογοτεχνία στο σχολείο». Ελληνοχριστιανική Αγωγή  465 (1999), 273-277.
 • 2003 Ειρήνη Κωνσταντινίδου & Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «Ομαδικός θάνατος στρατιωτών μετά από οινοποσία στην εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου». Προφορική ανακοίνωση στο 29ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (Αθήνα, 20-21 Μαΐου 2003), τόμ. περιλήψεων σ. 100.
 • 2002 Ειρήνη Κωνσταντινίδου & Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «Η ‘σφαίρα του Δημοκρίτου’: Ένα αρχαίο ιατρικό όργανο προγνωστικό της έκβασης των νόσων». Προφορική ανακοίνωση στο 28ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (Αθήνα, 21-25 Μαΐου 2002), τόμ. περιλήψεων σ. 107.
 • 2001 Ειρήνη Κωνσταντινίδου & Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «Ιατρικά θέματα στον Καρκαβίτσα: Μια εικόνα της ιατρικής στην Ελλάδα του 19ου αιώνα». Προφορική ανακοίνωση στο 27ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (Αθήνα, 8-12 Μαΐου 2001), τόμ. περιλήψεων σ. 23.
 • 2000 Ειρήνη Κωνσταντινίδου & Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «Η επωδή: ένα από τα εργαλεία της λαϊκής θεραπευτικής». Προφορική ανακοίνωση στο 26ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (Αθήνα, 16-20 Μαΐου 2000), τόμ. περιλήψεων σ. 34.
 • 1999 Ειρήνη Κωνσταντινίδου & Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «Η μορφή του ιατρού στη νεοελληνική ποίηση». Προφορική ανακοίνωση στο 25ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (Αθήνα, 4-8 Μαΐου 1999), τόμ. περιλήψεων σ. 21.
 • 1998 Ειρήνη Κωνσταντινίδου & Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «Στοιχεία ελληνικής λαϊκής ιατρικής από το ‘Γεωπονικόν’ του μοναχού Αγαπίου του Κρητός». 24ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (Αθήνα, 5-9 Μαΐου 1998), Τόμ. περιλήψεων σ. 94.
 • 1997 Ειρήνη Κωνσταντινίδου & Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «Περιστατικά βλαπτικής επίδρασης καρπών και οίνου φοινίκων στην αρχαιότητα». Προφορική ανακοίνωση στο 23ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (Αθήνα, 13-17 Μαΐου 1997), τόμ. περιλήψεων σ. 25.
 • 1996 Ειρήνη Κωνσταντινίδου & Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «Η συμβολή των έργων τέχνης στην ιστορική σπουδή της ιατρικής. Από την Αναγέννηση στον 20ο αιώνα». Προφορική ανακοίνωση στο 22ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (Αθήνα, 7-11 Μαΐου 1996), τόμ. περιλήψεων σ. 25.
 • 1995 Ειρήνη Κωνσταντινίδου & Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «“Μαινόμενον” μέλι: Περιστατικά οξείας δηλητηριάσεως στην αρχαιότητα». Προφορική ανακοίνωση στο 21ο Πανελλήνιο  Ιατρικό Συνέδριο (Αθήνα, 9-13 Μαΐου 1995), τόμ. περιλήψεων σ. 17.
 • 1994 Ειρήνη Κωνσταντινίδου & Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «Ιατροί στον Μακεδονικό Αγώνα». Προφορική ανακοίνωση στο 20ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (Αθήνα, 17-21 Μαΐου 1994), τόμ. περιλήψεων σ. 13.
 • 1993 Ειρήνη Κωνσταντινίδου & Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «Ο θεσμός των επαρχιακών ιατρών και η σημασία του στο νεοσύστατο Ελληνικό Κράτος». Γραπτή ανακοίνωση στο 19ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (Αθήνα, 4-8 Μαΐου 1993), τόμ. περιλήψεων σ. 54.
 • 1993 Ειρήνη Κωνσταντινίδου & Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «Γουλιέλμος Βιλδ. Η προσφορά και η δράση ενός Βαυαρού ιατρού επί Όθωνος και Γεωργίου Α΄». Προφορική ανακοίνωση στο 19ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (Αθήνα, 4-8 Μαΐου 1993), τόμ. περιλήψεων σ. 13.
 • 1992 Ειρήνη Κωνσταντινίδου & Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «Μοναχικές αντιλήψεις για την προέλευση των νόσων κατά τον ΙΑ΄ αιώνα». Γραπτή ανακοίνωση στο 18ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (Αθήνα, 12-16 Μαΐου 1992), τόμ. περιλήψεων σ. 138.
 • 1992 Ειρήνη Κωνσταντινίδου & Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «Ασθένειες μοναχών στον παλαιότερο μοναχικό βίο από το ‘Λαυσϊακό’ του Παλλαδίου». Προφορική ανακοίνωση στο 18ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (Αθήνα, 12-16 Μαΐου 1992), τόμ. περιλήψεων σ. 68.
 • 1990 Ειρήνη Κωνσταντινίδου & Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «Αναφορές σε ασθένειες στο έργο των δύο Σκιαθιτών διηγηματογράφων Α. Παπαδιαμάντη και Α. Μωραϊτίδη». Προφορική ανακοίνωση στο 16ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (Αθήνα, 8-12 Μαΐου 1990), τόμ. περιλήψεων σ. 30.
 • 1990 Magdalene Konstantinidou. Pronominalisierung und Textkohärenz. Uniνersität Bielefeld. Fakultät für Linguistik und Literaturwischenschaft, 1990, σσ. 13+πίνακας 1 [Mεταπτυχιακή μελέτη]
 • 1986 Magdalene Konstantinidou. Umschrift mit lateinischen Buchstaben, deutsche Übersetzung und Stukturanalyse von Sätzen aus dem japanischen Märchen „Tsuru no ongaeshi - Die Dankbarkeit des Kraniches“ [Μεταγραφή με λατινικό αλφάβητο, μετάφραση στην Γερμανική και δομική ανάλυση προτάσεων από το ιαπωνικό παραμύθι Η ευγνωμοσύνη του γερανού]. Universität Bielefeld, 1986, σσ. 13 [Μεταπτυχιακή μελέτη]
 • 1981 Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. Μοναστηριακές αντιλήψεις του Συμεών του Νέου Θεολόγου από τις ‘Κατηχήσεις’ του. Πανεπιστήμιο Αθηνών. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών. Αθήνα, 1981, σσ. 118. [Πτυχιακή διατριβή. Βαθμός: «Άριστα». Επιβλέπων καθηγητής: Αθ. Κομίνης]
 • 1981 Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. Η ΙΣΤ΄ ραψωδία του Σεφερικού ‘Μυθιστορήματος’: Ερμηνευτική προσέγγιση. Πανεπιστήμιο Αθηνών. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών. Αθήνα, 1981, σσ. 45 [Πτυχιακή διατριβή. Βαθμός: «Λίαν καλώς». Επιβλέπων καθηγητής: Καρυοφύλλης Μητσάκης]
 • 1981 Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. Γιώργος Σεφέρης και Thomas S. Eliot. Πανεπιστήμιο Αθηνών. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών. Αθήνα, 1981, σσ. 94. [Πτυχιακή διατριβή. Βαθμός: «Λίαν καλώς». Επιβλέπων καθηγητής: Καρυοφύλλης Μητσάκης].
 • 1980 Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. Ο Ιωάννης Βηλαράς και η γλωσσική του ιδεολογία. Πανεπιστήμιο Αθηνών. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών. Αθήνα, 1980, σσ. 28 [Προπτυχιακή μελέτη. Βαθμός: «Άριστα». Επιβλέπων καθηγητής: Βασίλειος Φρ. Τωμαδάκης]
 • 1979 Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. Ο παλαιότερος μοναχικός βίος από το ‘Λαυσϊακό’ του Παλλαδίου. Πανεπιστήμιο Αθηνών. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών. Αθήνα 1979, σσ. 115 [Προπτυχιακή διατριβή. Βαθμός: «Άριστα». Επιβλέπων καθηγητής: Αθ. Κομίνης]
 • 1978 Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. Είναι ο Θαλής ο Μιλήσιος σοφός, επιστήμων, φιλόσοφος ή πάντα ταύτα και διατί; Πανεπιστήμιο Αθηνών. Φιλοσοφική Σχολή. Αθήνα, 1978, σσ. 33 [Προπτυχιακή μελέτη. Βαθμός: «Άριστα». Επιβλέπων καθηγητής: Κων. Βουδούρης]
 • 1977 Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. Εισήγηση στην ποιητική συλλογή του Κωστή Παλαμά «Η Ασάλευτη Ζωή». Α΄ Λύκειο Θηλέων Πειραιά. Πειραιάς, 1977, σσ. 12 [μελέτη]

 

ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΕΣ

Εκατόν ογδονταοκτώ (188) ετεροαναφορές στο ατομικό επιστημονικό μου έργο στην Γλωσσολογία (αριθμός ετεροαναφορών έως 30/6/2020) σε διδακτορικές διατριβές, διατριβές επί υφηγεσίᾳ, μονογραφίες, άρθρα, ερευνητικά προγράμματα, εγκυκλοπαίδειες γλωσσολογίας/ πραγματολογίας, πανεπιστημιακές παραδόσεις κλπ. (στην Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ρωσική, Βουλγαρική, Ουγγρική, Πολωνική, Λιθουανική, Ουκρανική, Μογγολική, Κορεατική).

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:
Αλεξάνδρου Σούτσου 22, 106 71 Aθήνα
Τηλ. 211 2111 009

Fax: 210 3609 187

e-mail: mkonstantinidou@academyofathens.gr