Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας


Σύντομο Ιστορικό

 • 1955: Ίδρυση του Κέντρου
  Νόμος 3197/1955 (ΦΕΚ 98 Α') "περί ιδρύσεως Αρχείου Εκδόσεως Ελλήνων Συγγραφέων από των αρχαίων χρόνων μέχρι της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως".
 • 1958
  Το "Αρχείον" άρχισε να λειτουργεί τον Μάιο του 1958. Με το έργο του συνεχίζει κατά κάποιον τρόπο τη σειρά "Ελληνική Βιβλιοθήκη" της Ακαδημίας Αθηνών. Επιμελητής των εκδόσεων της σειράς αυτής υπήρξε ο Ιωάννης Συκουτρής, ο οποίος εξέδωσε δύο έργα, το Συμπόσιον του Πλάτωνα (1934) και το Περί Ποιητικής του Αριστοτέλη (1937), με μετάφραση του Σίμου Μενάρδου.
 • 1966
  Το "Αρχείον" μετονομάζεται σε "Κέντρον Εκδόσεως Έργων Ελλήνων Συγγραφέων από των αρχαίων χρόνων μέχρι της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως". 
  Είναι νομοθετημένες μία (1) θέση Διευθυντού και εννέα (9) Συντακτών.
 • 1990
  Με το νόμο Περί Έρευνας (Ν. 1894/1990) οι θέσεις των Ερευνητών, έως τώρα Συντακτών, προκηρύσσονται για την πλήρωσή τους από επιστήμονες με διαδικασίες ανάλογες προς αυτές που ισχύουν για τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.
 • 2003
  Το "Κέντρον Εκδόσεως Έργων Ελλήνων Συγγραφέων από των αρχαίων χρόνων μέχρι της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως" μετονομάζεται σε "Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας" (Κ.Ε.Ε.Λ.Γ.).

Στο Κέντρο πραγματοποιείται επιστημονική έρευνα με στόχο την προετοιμασία κριτικών ή σχολιασμένων εκδόσεων Ελλήνων και Λατίνων συγγραφέων (είτε αυτοτελώς είτε στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων), αλλά και την εκπόνηση μελετών που συνιστούν συμβολή στην έρευνα της ελληνικής και λατινικής γραμματείας.

Διεύθυνση:
Αναγνωστοπούλου 14 και Ηρακλείτου, 106 73 Αθήνα
Τηλ.- Fax: 210 3664 630
E-mailkeelg@academyofathens.gr