Συνεδρίες

3.067η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 11.00

1. Αναγγελία της απόφασης περί προκηρύξεως μιας (1) έδρας τακτικού μέλους της Ακαδημίας με τίτλο «Ιστορία του Ελληνικού Κράτους».

2. Αναγγελία της απόφασης περί κυρώσεως της εκλογής του κ. George Tchobanoglous, επίτιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Davis της Καλιφόρνια, ως αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας από Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού, στον κλάδο της Περιβαλλοντικής Μηχανικής (Διαχείριση υδάτινων αποβλήτων), στην Τάξη των Θετικών Επιστημών.

3.  Αναγγελία της κυρώσεως της εκλογής του κ. Martin Quack, καθηγητού του ΕΤΗ στη Ζυρίχη. Ως αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας στον κλάδο της Φυσικοχημείας, στην Τάξη των Θετικών Επιστημών. 

3.064η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020, ώρα 11.00

1.  Αναγγελία της δημοσίευσης του Π.Δ. με το οποίο κυρώθηκε η εκλογή του καθηγητού κ. Νικολάου Ταβερναράκη ως αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας,  στην προκηρυχθείσα έδρα στον κλάδο «Νευροβιολογία/Βιολογία της Γήρανσης» στην Τάξη των Θετικών Επιστημών.

2.  Αναγγελία της δημοσίευσης του Π.Δ. με το οποίο κυρώθηκε η εκλογή του Διευθυντού του Ινστιτούτου Κλίματος του Πότσδαμ κ.  Hans Joachim Schellnhuber ως αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας, στον κλάδο της Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας, στην Τάξη των Θετικών Επιστημών.  

 

3.060ή Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 11.00

1. Αναγγελία του θανάτου του Αλέξανδρου Καμπίτογλου

2. Επιστημονική ανακοίνωση: « Η σημασία του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας για την έρευνα της ιστορίας του Νέου Ελληνισμού» από την ακαδημαϊκό κυρία Χρύσα Μαλτέζου

3.054η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019, ώρα 11.00

1. Αναγγελία του θανάτου του Νικολάου Ανδρουλάκη

2. «Η Κοινωνιολογία ως επιστήμη και ο κοινωνιολογισμός ως εκτροπή της». Επιστημονική ανακοίνωση από το αντεπιστέλλον μέλος κ. Νικήτα Αλιπράντη

3.051η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019, ώρα 11.30

«Η προστασία των μνημείων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και του Φυσικού Περιβάλλοντος από την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή»: Επιστημονική ανακοίνωση από τον ακαδημαϊκό κ. Χρήστο Ζερεφό (15')