Συνεδρίες

3.043η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 16 Μαΐου 2019, ώρα 11.00

1. «Η ιστορική συνέχεια του ελληνικού έθνους», από τον ακαδημαϊκό κ. Νικόλαο Κονομή (45’ )

2. «Η 19η Μαΐου ημέρα μνήμης για την τραγωδία των Ελλήνων του Πόντου», από τον ακαδημαϊκό κ. Αντώνιο Κουνάδη (10΄)

3.041η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη, 9 Μαΐου 2019, ώρα 11.00

1. Αναγγελία της απόφασης περί προκηρύξεως μιας έδρας τακτικού μέλους της Ακαδημίας με τίτλο «Ιστορία των Πολιτικών Θεωριών». 

2. «Το όνομα των Νεοελλήνων», από τον ακαδημαϊκό κ. Νικόλαο Κονομή