Συνεδρίες

3130η Συνεδρία της Ολομελείας Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2022, ώρα 11.00 π.μ.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

1. Αναγγελία της δημοσίευσης του Προεδρικού  Διατάγματος περί κυρώσεως της εκλογής του κ. Προκοπίου Παυλόπουλου, ως τακτικού μέλους της Ακαδημίας στην Τάξη των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών,  στην ἐδρα με τίτλο «Δημόσιο Δίκαιο (Διοικητικό Δίκαιο-Συνταγματικό Δίκαιο)» (Αρ. ΦΕΚ. 2793/Τεύχος Γ΄/7. 11.2022).

3123η Συνεδρία της Ολομελείας Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2022, ώρα 11:00 π.μ.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

1. Αναγγελία της δημοσίευσης του Προεδρικού  Διατάγματος περί κυρώσεως της εκλογής του κ. Λεωνίδα Καβάκου, ως τακτικού μέλους της Ακαδημίας στην Τάξη των Γραμμάτων και Καλών Τεχνών στην ἐδρα της «Μουσικής» (Αρ. ΦΕΚ. 2302/Τεύχος Γ'/15.9.2022).