Συνεδρίες

3.043η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 16 Μαΐου 2019, ώρα 11.00

1. «Η ιστορική συνέχεια του ελληνικού έθνους», από τον ακαδημαϊκό κ. Νικόλαο Κονομή (45’ )

2. «Η 19η Μαΐου ημέρα μνήμης για την τραγωδία των Ελλήνων του Πόντου», από τον ακαδημαϊκό κ. Αντώνιο Κουνάδη (10΄)

3.041η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη, 9 Μαΐου 2019, ώρα 11.00

1. Αναγγελία της απόφασης περί προκηρύξεως μιας έδρας τακτικού μέλους της Ακαδημίας με τίτλο «Ιστορία των Πολιτικών Θεωριών». 

2. «Το όνομα των Νεοελλήνων», από τον ακαδημαϊκό κ. Νικόλαο Κονομή

3.037η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη, 4 Απριλίου 2019, ώρα 11.00

1. Επιστημονική ανακοίνωση: «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών», από το αντεπιστέλλον μέλος κ. Γεώργιο Γιαννόπουλο  (25΄)

2. Ανακοίνωση του Ακαδημαϊκού κ. Α. Κουνάδη και του Αντεπιστέλλοντος μέλους κ. Α Κωτσιοπούλου: «Έγκριση της 6μελούς Διυπουργικής Επιτροπής για τη χρηματοδότηση των έργων της Ακαδημίας (9όροφο κτίριο επί Βησσαρίωνος και Σίνα και υπόγεια κατασκευή στον ακάλυπτο χώρο του Μεγάρου) από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης»  (25΄)

3.036η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019, ώρα 11.30

1.  Αναγγελία του θανάτου του αντεπιστέλλοντος μέλους Νικολάου Μουτσόπουλου

2. Επιστημονική ανακοίνωση:  «Νετρίνα και Ηλεκτρόνια/Ποζιτρόνια: Οι δομικοί λίθοι και οι καταλύτες του σύμπαντος», από τον ακαδημαϊκό κ. Κωνσταντίνο Βαγενά  (50΄)