Υποτροφίες Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025


 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τους διαγωνισμούς, παρακαλώ στείλτε μήνυμα στο infoypotrofies@academyofathens.gr

 

 • Δωρεά Λουκιανού Νικολαΐδη

H Ακαδημία Αθηνών προσκαλεί τους πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτητές Θεολογικής Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου που ενδιαφέρονται να λάβουν υποτροφία για προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα.

Πρόσκληση.

Αίτηση Συμμετοχής.

Αποτελέσματα Επιλογής.

 

 • Kληροδότημα Πραξιτέλους & Σοφίας Αργυροπούλου

Πρόσκληση για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στον κλάδο της Υδραυλικής, Υδρολογίας και Υδραυλικών Έργων στην Ελλάδα.

Πρόσκληση.

Αίτηση Συμμετοχής.

Ανακοίνωση.

 

 • Κληροδότημα Φίλωνος Βασιλείου

Πρόσκληση για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Μαθηματικής Επιστήμης για μεταπτυχιακή εκπαίδευση (επιπέδου Master) στο εξωτερικό.

Πρόσκληση.

Αίτηση Συμμετοχής.

Αποτελέσματα Επιλογής.

 

 • Kληροδότημα Πέτρου Αγγελετόπουλου

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό: Μία (1) υποτροφία στον κλάδο του Αστικού Δικονομικού Δικαίου και μία (1) υποτροφία στον κλάδο της Ιστορίας του Ελληνικού και Ρωμαϊκού Δικαίου.

Πρόσκληση.

Αίτηση Συμμετοχής.

Πίνακας Υποψηφίων - Κλάδος: Ιστορία του Ελληνικού και Ρωμαϊκού Δικαίου.

Πίνακας Υποψηφίων - Κλάδος: Αστικό Δικονομικό Δίκαιο.

Αποτελέσματα Διαγωνισμού - Κλάδος: Αστικό Δικονομικό Δίκαιο.

Αποτελέσματα Εξετάσεων - Κλάδος: Ιστορία του Ελληνικού και Ρωμαϊκού Δικαίου.

 

 • Kληροδότημα Αμίλκα Αλιβιζάτου

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό: Μία (1) υποτροφία στον κλάδο των Παιδαγωγικών Επιστημών και μία (1) υποτροφία στον κλάδο του Δημοσίου Δικαίου.

Πρόσκληση.

Αίτηση Συμμετοχής.

Πίνακας Υποψηφίων - Κλάδος: Δημόσιο Δίκαιο.

Aνακοίνωση - Κλάδος: Παιδαγωγικές Επιστήμες.

Αποτελέσματα Εξετάσεων - Κλάδος: Δημόσιο Δίκαιο.

 

 • Κληροδότημα Δ. Ν. Λαμπαδαρίου

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα στον κλάξο της Γεωδαισίας, αλλά και στους ειδικότερους κλάδους αυτής ''Φωτογραμμετρία-Κτηματολόγιο, Τηλεπισκόπηση-Χαρτογραφία-Γεωπληροφορική''.

Πρόσκληση.

Αίτηση Συμμετοχής.

Aνακοίνωση.

 

 • Δωρεά/Κληροδότημα Παναγιώτη Γραμματικάκη

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό στον κλάδο της Φυσικής (με ειδίκευση στην Ενέργεια).

Πρόσκληση.

Αίτηση Συμμετοχής.

Aνακοίνωση.

 

 • Δωρεά Πάικου Νικολαϊδη

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας σε αριστούχο πτυχιούχο Φιλοσοφικής Σχολής ελληνικού Πανεπιστημίου, για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Master) στο εξωτερικό στον κλάδο της Γλωσσολογίας.

Πρόσκληση.

Αίτηση Συμμετοχής.

Πίνακας Υποψηφίων.

Αποτελέσματα Εξετάσεων.

 

 • Κληροδότημα Βασ. χήρας Γερασίμου Νοταρά

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο των Μαθηματικών για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Master) στην Ευρώπη ή την Αμερική.

Πρόσκληση.

Αίτηση Συμμετοχής.

Πίνακας Υποψηφίων.

Αποτελέσματα Εξετάσεων.

 

 • Γενικά Κληροδοτήματα υπέρ της Εκπαιδεύσεως

Αίτηση Συμμετοχής.

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο Διατροφικά συστήματα και κλιματική κρίση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Πρόσκληση.

Πίνακας Υποψηφίων.

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Παιδαγωγικής για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Πρόσκληση.

Πίνακας Υποψηφίων.

Αποτελέσματα Εξετάσεων.

Ανακοίνωση.

Αποτέλεσμα δημόσιας κλήρωσης.

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Πρόσκληση.

Πίνακας Υποψηφίων.

Αποτελέσματα Εξετάσεων.

 

 • Kληροδότημα Ιωάννου Βόζου

Πρόσκληση για τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρώπη στην Ιστορία της Αρχιτεκτονικής ή/και τη Διαχείριση Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς (Συντήρηση, Αναστήλωση, Επαναχρησιμοποίηση).

Πρόσκληση.

Αίτηση Συμμετοχής.

Ανακοίνωση.

Αποτελέσματα Επιλογής.

 

 • Kληροδότημα Παναγιώτη Χατζηγάκη

Πρόσκληση για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Master) στο εξωτερικό στις Εικαστικές Τέχνες.

Πρόσκληση.

Αίτηση Συμμετοχής.

Ανακοίνωση.

Αποτελέσματα Επιλογής.

 

 • Κληροδότημα Ελένης Ψημένου

Πρόσκληση για τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Master) στην Κλασική Φιλολογία στην Ελλάδα.

Πρόσκληση.

Αίτηση Συμμετοχής.

 

 • Δωρεά Δημητρίου Τσάμη

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στη Μουσική Εκτέλεση Εγχόρδων Οργάνων Συμφωνικής Ορχήστρας και μίας (1) υποτροφίας στη Μουσική Εκτέλεση Πνευστών Οργάνων Συμφωνικής Ορχήστρας για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Μaster) στο εξωτερικό.

Πρόσκληση.

Αίτηση Συμμετοχής.