Ανακοινώσεις

Η Ακαδημία Αθηνών εξέλεξε την κυρία Ρένα Μπίζιου Αντεπιστέλλον Μέλος της στον κλάδο της «Βιοϊατρικής Μηχανικής»

Η Ακαδημία Αθηνών εξέλεξε σήμερα, Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2020, την κυρία Ρένα Μπίζιου, Καθηγήτρια στο Τμήμα Βιοϊατρικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Σαν Αντόνιο, αντεπιστέλλον μέλος της από Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού στον κλάδο της «Βιοϊατρικής Μηχανικής».

Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) έδρας τακτικού μέλους της Ακαδημίας με τίτλο "Ιστορία του Ελληνικού Κράτους"

Με απόφαση της Ολομελείας της 13ης Φεβρουαρίου 2020, και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 22 όπως αυτό αντικατεστάθη με το Π.Δ.191/2004 (Φ.Ε.Κ. υπ’  αριθμ. 168/10.9.2004, τ. Α΄) του Οργανισμού και 28, 29 και 30 του Εσωτερικού Κανονισμού της Ακαδημίας, προκηρύσσομε την πλήρωση μιας (1) έδρας τακτικού  μέλους της Ακαδημίας Αθηνών με τίτλο «Ιστορία του Ελληνικού Κράτους», στην Τάξη των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών και .............

Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας εκποίησης ακινήτου κληροδοτήματος Μ. Μπακατσούλα

 

H AKAΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, Noμικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με έδρα την Αθήνα (Πανεπιστημίου 28, Τ.Κ. 10679)

 

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

 

πλειοδοτικό διαγωνισμό εκποίησης του ½ εξ αδιαιρέτου ενός οικοπέδου το οποίο ευρίσκεται στον συνεταιρισμό «Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ» στη θέση ΣΚΡΟΠΟΝΕΡΙΑ στο Δήμο Ανθηδώνος στο Νομό Ευβοίας και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο.

Πρόκειται για το υπ’ αριθμόν 17 οικόπεδο στο οικοδομικό τετράγωνο 135 και έχει συνολική επιφάνεια 1.045,00 τ.μ.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού ανάδειξης Αναδόχου για την εκτύπωση του τόμου 95 (2020) των Πρακτικών της Ακαδημίας Αθηνών

 

Η Ακαδημία Αθηνών έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/8.8.2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη Αναδόχου για την εκτύπωση του τόμου 95 (2020) των Πρακτικών της Ακαδημίας Αθηνών, με σφραγισμένες προσφορές.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

3.067η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 11.00

1. Αναγγελία της απόφασης περί προκηρύξεως μιας (1) έδρας τακτικού μέλους της Ακαδημίας με τίτλο «Ιστορία του Ελληνικού Κράτους».

2. Αναγγελία της απόφασης περί κυρώσεως της εκλογής του κ. George Tchobanoglous, επίτιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Davis της Καλιφόρνια, ως αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας από Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού, στον κλάδο της Περιβαλλοντικής Μηχανικής (Διαχείριση υδάτινων αποβλήτων), στην Τάξη των Θετικών Επιστημών.

3.  Αναγγελία της κυρώσεως της εκλογής του κ. Martin Quack, καθηγητού του ΕΤΗ στη Ζυρίχη. Ως αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας στον κλάδο της Φυσικοχημείας, στην Τάξη των Θετικών Επιστημών. 

Τον κάτοχο βραβείου Νόμπελ Φυσικής κ. Gérard Mourou εξέλεξε η Ακαδημία Αθηνών ως Ξένο Εταίρο της

Η Ολομέλεια της Ακαδημίας Αθηνών εξέλεξε σήμερα, 13 Φεβρουαρίου 2020, τον καθηγητή κ. Gérard Mourou ως Ξένο Εταίρο της στον κλάδο των Φυσικών Επιστημών. Ο νέος Ακαδημαϊκός γεννήθηκε το έτος 1944 στη Γαλλία, σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο Πέτρου και Μαρίας Κιουρί και στο Πανεπιστήμιο της Γκρενόμπλ και διετέλεσε επί μακρά σειρά ετών καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μίτσιγκαν.

«Τραγικές ελευθερίες»: Σεμινάριο του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας, Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2020, 5 μ.μ.

Το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας της Ακαδημίας Αθηνών, στο πλαίσιο του μηνιαίου σεμιναρίου του (Μορφές Ελευθερίας και Ανελευθερίας στον Αρχαίο Ελληνικό Κόσμο), διοργανώνει   διάλεξη, στην αγγλική γλώσσα, με θέμα «Tragic Freedoms», «Τραγικές ελευθερίες». Ομιλητής ο κύριος David Carter (Καθηγητής Κλασικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο του Reading)

Ανακοίνωση για την εκμίσθωση ενός ημιϋπόγειου διαμερίσματος, επιφανείας 58,00 τ.μ. Το ακίνητο βρίσκεται στην επί της οδού Διον. Αρεοπαγίτου αριθ. 37 διατηρητέα πολυκατοικία (κληρ. Β. Κουρεμένου)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ

 

Η Ακαδημία Αθηνών ως διαχειρίστρια του κληροδοτήματος Βασιλείου Κουρεμένου, γνωστοποιεί ότι διακηρύσσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση με χρήση κατοικίας ενός ημιϋπόγειου διαμερίσματος, επιφανείας 58,00 τ.μ. Το ακίνητο βρίσκεται  στην επί της οδού Διον. Αρεοπαγίτου αριθ.37 διατηρητέα πολυκατοικία (κληροδότημα Βασ. Κουρεμένου).

«Ζητήματα συνταγματικού σχεδιασμού στην Επαναστατημένη Ελλάδα, 1821-1832»: Σεμινάριο του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού (KEINE), 17 Φεβρουαρίου 2020

Το Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού (KEINE) της Ακαδημίας Αθηνών στο πλαίσιο του Σεμιναρίου του διοργανώνει διάλεξη με θέμα: «Ζητήματα συνταγματικού σχεδιασμού στην Επαναστατημένη Ελλάδα, 1821-1832». Ομιλητής θα είναι ο κ.Νίκος Αλιβιζάτος, ομότιμος καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο καθηγητής κύριος Πασχάλης Κιτρομηλίδης εξελέγη σήμερα Τακτικό Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών

Η Ολομέλεια της Ακαδημίας Αθηνών εξέλεξε σήμερα, Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2020, τον καθηγητή κύριο  Πασχάλη Κιτρομηλίδη Τακτικό Μέλος της στην προκηρυχθείσα έδρα “Iστορία των πολιτικών θεωριών”, στην τάξη των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών.

Ο κύριος  Πασχάλης Κιτρομηλίδης γεννήθηκε το 1949 στη Λευκωσία. Σπούδασε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο και αφού υπηρέτησε στην Εθνική Φρουρά (1968-1969), έλαβε υποτροφία του Ιδρύματος Fulbright χάρη στην οποία πραγματοποίησε πανεπιστημιακές σπουδές στην πολιτική επιστήμη στις Η.Π.Α.

"Μετατοπίσεις πληθυσμών στην ευρωπαϊκή ήπειρο κατά την πρώτη πεντηκονταετία του 20ου αιώνα": Ημερίδα του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού, 7 Φεβρουαρίου 2020

Το Κέντρο Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Giessen της Γερμανίας διοργανώνουν Ημερίδα με θέμα: "Μετατοπίσεις πληθυσμών στην ευρωπαϊκή ήπειρο κατά την πρώτη πεντηκονταετία του 20ου αιώνα" Κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις και πρόσληψη των αναγκαστικών μετακινήσεων

 

3.064η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020, ώρα 11.00

1.  Αναγγελία της δημοσίευσης του Π.Δ. με το οποίο κυρώθηκε η εκλογή του καθηγητού κ. Νικολάου Ταβερναράκη ως αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας,  στην προκηρυχθείσα έδρα στον κλάδο «Νευροβιολογία/Βιολογία της Γήρανσης» στην Τάξη των Θετικών Επιστημών.

2.  Αναγγελία της δημοσίευσης του Π.Δ. με το οποίο κυρώθηκε η εκλογή του Διευθυντού του Ινστιτούτου Κλίματος του Πότσδαμ κ.  Hans Joachim Schellnhuber ως αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας, στον κλάδο της Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας, στην Τάξη των Θετικών Επιστημών.  

 

"Η δουλεία στον Ευριπίδη": Κατερίνα Συνοδινού. Σεμινάριο του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας, Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020, ώρα 5μ.μ

Το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας της Ακαδημίας Αθηνών, στο πλαίσιο του μηνιαίου σεμιναρίου του (Μορφές Ελευθερίας και Ανελευθερίας στον Αρχαίο Ελληνικό Κόσμο), διοργανώνει  διάλεξη με θέμα: "Η δουλεία στον Ευριπίδη". Ομιλήτρια η κυρία Κατερίνα Συνοδινού. 

«Μετάφραση και Κλασικές Σπουδές Πρόσληψης: Χαρτογραφώντας το Πεδίο Έρευνας», διήμερο επιστημονικό εργαστήριο σε συνεργασία με το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας της Ακαδημίας Αθηνών, 17-18/1/2020

Richard Armstrong (University of Houston) και η Alexandra Lianeri (Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) σε συνεργασία με το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας της Ακαδημίας Αθηνών διοργανώνουν διήμερο επιστημονικό εργαστήριο με θέμα Μετάφραση και Κλασικές Σπουδές Πρόσληψης: Χαρτογραφώντας το Πεδίο Έρευνας, Translation and Classical Reception Studies: Mapping the Terrain στις 17 Ιανουαρίου 2020 (ώρα έναρξης 9.30’ π.μ.) και στις 18 Ιανουαρίου 2020 (ώρα έναρξης 10 π.μ.) στο Μέγαρο Ακαδημίας Αθηνών. Οι Ομιλίες θα πραγματοποιηθούν από δέκα ειδικούς επιστήμονες που προέρχονται από το Α.Π.Θ. και Πανεπιστήμια των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου και θα δοθούν στην αγγλική γλώσσα.

Παρουσίαση εκδόσεων του Κέντρου Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού (KEMNE), Τετάρτη, 22/1/2020

Το Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού (KEMNE)  της Ακαδημίας Αθηνών θα παρουσιάσει στην Ανατολική αίθουσα του Μεγάρου της την Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 6 μ.μ. τρεις νέες εκδόσεις του, των ετών  2018-2019

«Ο Σπυρίδων Τρικούπης και η Ελληνική Επανάσταση»: Σεμινάριο Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού, Δευτέρα, 20/1/2020

Το Κέντρον  Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού (KEINE) της Ακαδημίας Αθηνών στο πλαίσιο του Σεμιναρίου του διοργανώνει διάλεξη με θέμα: «Ο Σπυρίδων Τρικούπης και η Ελληνική Επανάσταση» και ομιλήτρια την ιστορικό κυρία Λύντια Τρίχα. Σχολιαστής θα είναι ο κύριος Σωτήρης Ριζάς, διευθύνων ΚΕΙΝΕ.

Εγκατάσταση της Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών κυρίας Άννας Μπενάκη-Ψαρούδα και του Αντιπροέδρου κυρίου Λουκά Γ. Χριστοφόρου

Κατά τη δημόσια  συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών, την Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2020, ώρα 7 μ.μ.  θα πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση της Προέδρου κυρίας Άννας Μπενάκη-Ψαρούδα και του Αντιπροέδρου κυρίου Λουκά Γ. Χριστοφόρου για το τρέχον έτος.

Η κυρία Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα είναι η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών.

Ο απερχόμενος Πρόεδρος κ. Στέφανος Δ. Ήμελλος θα μιλήσει με θέμα: « Το έργο των Κέντρων και Γραφείων Ερεύνης της Ακαδημίας κατά το έτος 2019 ».

Θα ακολουθήσει ομιλία της νέας Προέδρου κυρίας Άννας Μπενάκη-Ψαρούδα με θέμα: «Προβλήματα της ποινικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα και οι νέοι ποινικοί κώδικες».

Ακολουθεί συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα της Προέδρου κυρίας Άννας Μπενάκη-Ψαρούδα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για υποβολή τεκμηριωμένης πρότασης για ανοικοδόμηση οικοπέδου με το σύστημα της αντιπαροχής

Η Ακαδημία έχει την αποκλειστική κυριότητα  ενός οικοπέδου επιφανείας 203,63 τ.μ., το οποίο βρίσκεται επί της οδού Αφροδίτης αριθ.28 στον Πειραιά (κληροδότημα ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΤΡΑΓΚΑ). Σύμφωνα με την από 26.11.2019 Απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών επαναλαμβάνεται η διαδικασία δημόσιας πρόσκλησης για την υποβολή τεκμηριωμένης πρότασης για ανοικοδόμηση του ως άνω αναφερόμενου οικοπέδου με το σύστημα της αντιπαροχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’αριθμ. 4084/2008 Απόφαση του Εφετείου Αθηνών.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «STARDUST Reloaded» (κωδ. 200/916)

 

Σχετικά με την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «STARDUST Reloaded» (κωδ. 200/916) με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Χρ. Ευθυμιόπουλο, Ερευνητή στο Κέντρο Ερεύνης Αστρονομίας και Εφηρμοσμένων Μαθηματικών της Ακαδημίας Αθηνών, ανακοινώνεται ότι εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών η ανάθεση του έργου στην υποψήφια συνεργάτιδα κα Κωνσταντίνα Ζουλούμη.

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Ανάπτυξη και Αξιολόγηση του MR-SRT, ενός Νέου Αλγόριθμου Ανακατασκευής Ιατρικής Εικόνας MRI» (κωδ. 200/934)

 

Σχετικά με την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Ανάπτυξη και Αξιολόγηση του MR-SRT, ενός Νέου Αλγόριθμου Ανακατασκευής Ιατρικής Εικόνας MRI» (κωδ. 200/934) με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Γεώργιο Καστή, Ερευνητή στο Κέντρο Ερεύνης Θεωρητικών και Εφηρμοσμένων Μαθηματικών της Ακαδημίας Αθηνών, ανακοινώνεται ότι εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών η ανάθεση του έργου στην υποψήφια συνεργάτιδα κα Τζαμπαζίδου Ευαγγελία.

 

Πανηγυρική Συνεδρία της 19ης Δεκεμβρίου 2019 - Πίνακας τιμωμένων

Κατά την Πανηγυρική Συνεδρία της 19ης Δεκεμβρίου 2019 απονεμήθηκαν οι ακόλουθες τιμητικές διακρίσεις:

Πανηγυρική Συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών, Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 6.00 μ.μ.

Η Πανηγυρική Συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών κατά την οποία απονέμονται τα βραβεία της  θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 6 μ.μ.

"Οι λαογραφικές και εθνογραφικές μαρτυρίες στην ψηφιακή εποχή: ιστορικές αποτιμήσεις, δυνατότητες και προκλήσεις". Επιστημονική συνάντηση τη Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2019 στις 6 μ.μ.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού και των δράσεων της ομάδας DARIAH_GR/ΔΥΑΣ της Ακαδημίας Αθηνών, θα πραγματοποιηθεί επιστημονική συνάντηση τη Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2019 στις 6 μ.μ. στην Ακαδημία Αθηνών, Πανεπιστημίου 28, με θέμα Οι λαογραφικές και εθνογραφικές μαρτυρίες στην ψηφιακή εποχή: ιστορικές αποτιμήσεις, δυνατότητες και προκλήσεις.

Απεβίωσε ο Ακαδημαϊκός Αλέξανδρος Καμπίτογλου

Στις 29 Νοεμβρίου πέθανε στο Σύδνεϋ της Αυστραλίας ο Αλέξανδρος Καμπίτογλου, τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών από το 1994.

Γεννημένος το 1922 στη Θεσσαλονίκη σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ. Συνέχισε τις σπουδές του με ειδίκευση στην Κλασική Αρχαιολογία σε αγγλικά πανεπιστήμια, κοντά σε σημαντικούς καθηγητές κλασικών σπουδών (Sir John Beazley, M. Robertson, T. B. L. Webster).

"Η δουλεία και ο νόμος περί ύβρεως από τον Σόλωνα έως τον Δημοσθένη": Nick Fisher. Σεμινάριο του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας, Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2019

5 Δεκεμβρίου 2019

 

Το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας της Ακαδημίας Αθηνών, στο πλαίσιο του μηνιαίου σεμιναρίου του (Μορφές Ελευθερίας και Ανελευθερίας στον Αρχαίο Ελληνικό Κόσμο), διοργανώνει διάλεξη με θέμα:

H δουλεία και ο νόμος περί ύβρεως από τον Σόλωνα έως τον Δημοσθένη
(Slavery and the Law of hybris from Solon to Demosthenes).

Ο κ. Λουκάς Γ. Χριστοφόρου εξελέγη Αντιπρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών για το έτος 2020

Κατά τη σημερινή Συνεδρία της Ολομέλειας της Ακαδημίας Αθηνών εξελέγη Αντιπρόεδρός της για το έτος 2020 ο Ακαδημαϊκός κ. Λουκάς Γ. Χριστοφόρου. Πρόεδρος της Ακαδημίας για το ίδιο έτος θα είναι η κυρία Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα.

Ακολουθεί συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα του νέου Αντιπροέδρου.

«Carbon, Climate and Civilization», «Άνθραξ, Κλίμα και Κοινωνία»: Υποδοχή του αντεπιστέλλοντος μέλους κ. Hans Joachim Schellnhuber, 10 Δεκεμβρίου 2019

 

Κατά τη δημόσια συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών, την Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 7 μ.μ. , θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή του αντεπιστέλλοντος μέλους κ. Hans Joachim Schellnhuber, Ομότιμου Διευθυντού του Ινστιτούτου Ερευνών Κλιματολογίας του Potsdam Γερμανίας.

3.060ή Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 11.00

1. Αναγγελία του θανάτου του Αλέξανδρου Καμπίτογλου

2. Επιστημονική ανακοίνωση: « Η σημασία του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας για την έρευνα της ιστορίας του Νέου Ελληνισμού» από την ακαδημαϊκό κυρία Χρύσα Μαλτέζου

«Thoracic aortic aneurysm: reading the enemy’s playbook», Υποδοχή του αντεπιστέλλοντος μέλους κ. Ιωάννη Ελευθεριάδη, Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2019

Κατά τη δημόσια συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών, την  Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 7 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή του αντεπιστέλλοντος μέλους κ. Ιωάννη Ελευθεριάδη, καθηγητού Καρδιοθωρακικής Χειρουργικής του Πανεπιστημίου Yale.

Το νέο μέλος θα προσφωνήσει ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών κ. Στέφανος Δ. Ήμελλος και στη συνέχεια, ο ακαδημαϊκός κ. Αθανάσιος Φωκάς θα παρουσιάσει το επιστημονικό του έργο. Θα ακολουθήσει ομιλία του κ. Ιωάννη Ελευθεριάδη στην αγγλική γλώσσα με θέμα: «Ανεύρυσμα θωρακικής αορτής: αποκρυπτογραφώντας την στρατηγική του εχθρού», «Thoracic aortic aneurysm: reading the enemy’s playbook».

“H Διδασκαλία των Κλασικών Γραμμάτων στην Ελληνική Εκπαίδευση”, Ημερίδα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας της Ακαδημίας Αθηνών σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Τετάρτη, 4/12/2019

26 Νοεμβρίου 2019

 

Το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας της Ακαδημίας Αθηνών σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει Ημερίδα με θέμα:

H Διδασκαλία των Κλασικών Γραμμάτων στην Ελληνική Εκπαίδευση. Αναζητώντας το σχολικό παράδειγμα του 21ου αιώνα.

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 10 π.μ. στην Ανατολική Αίθουσα της Ακαδημίας Αθηνών, Πανεπιστημίου 28.

"Επαναξιολογώντας την ανελευθερία των Σπαρτιατών": Stephen Hodkinson. Σεμινάριο του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας, Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2019

26 Νοεμβρίου 2019

 

Το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας της Ακαδημίας Αθηνών, στο πλαίσιο του μηνιαίου σεμιναρίου του (Μορφές Ελευθερίας και Ανελευθερίας στον Αρχαίο Ελληνικό Κόσμο), διοργανώνει διάλεξη με θέμα:

Επαναξιολογώντας την ανελευθερία των Σπαρτιατών

(Re-evaluating Spartiate Unfreedom: A Grassroots Perspective).

«Τέχνη, Μαθηματικά, Μηχανική» επιστημονική ανακοίνωση από τον ακαδημαϊκό κ. Εμμανουήλ Γδούτο

 

«Τέχνη, Μαθηματικά, Μηχανική» επιστημονική ανακοίνωση από τον ακαδημαϊκό κ. Εμμανουήλ Γδούτο 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ σύμφωνα με απόφαση της από 21 Νοεμβρίου 2019 συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Ανάπτυξη και Αξιολόγηση του MR-SRT, ενός Νέου Αλγόριθμου Ανακατασκευής Ιατρικής Εικόνας MRI», που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2019 του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, με επιστημονικό υπεύθυνο τον ερευνητή κ. Γ. Καστή, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου

"ENEΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΔΩΡ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ": Hμερίδα, Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019

Η Επιτροπή Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών διοργανώνει Ημερίδα με θέμα: Ενέργεια και Ύδωρ στην Ελλάδα, την Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019, ώρα 8.30 π.μ. στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, οδός Σωρανού Εφεσίου 4, Αθήνα.

"Η Επιτροπή Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών: o σκοπός και το έργο της", Ομιλία του Ακαδημαϊκού κ. Λουκά Γ. Χριστοφόρου, Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019, ώρα 7 μ.μ.

Την Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 7 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί στην Ακαδημία Αθηνών ομιλία του ακαδημαϊκού κ. Λουκά Γ. Χριστοφόρου με θέμα: «Η Επιτροπή Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών: o σκοπός και το έργο της».

“Σύγχρονη Κοσμολογία: από τη Μεγάλη Έκρηξη στη Σκοτεινή Ενέργεια”: 27/11/2019. Διάλεξη του Κέντρου Ερευνών Αστρονομίας για τη συμπλήρωση 100 Χρόνων από την ίδρυση της IAU.

Στη σειρά των ομιλιών που διοργανώνει το Κέντρο Ερευνών Αστρονομίας και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (ΚΕΑΕΜ) της Ακαδημίας Αθηνών στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης (IAU), θα δοθεί η ένατη και τελευταία ομιλία, την Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2019, ώρα 6 μ.μ. από τον κ. Σπύρο Βασιλάκο διευθυντή ερευνών στο ΚΕΑΕΜ με τίτλο: “Σύγχρονη Κοσμολογία: από τη Μεγάλη Έκρηξη στη Σκοτεινή Ενέργεια”.

Αέναη Αναζήτηση. Αυτοβιογραφία. 25 χρόνια από τον θάνατο του Καρλ Πόππερ.Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2019, ώρα 5 μ.μ.

 

Το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών, τιμώντας τα 25 χρόνια από τον θάνατο του σπουδαίου Αυστριακού φιλοσόφου Καρλ Πόππερ, διοργανώνει εκδήλωση την Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2019, ώρα 5 μ.μ., στην Ανατολική Αίθουσα του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών (Πανεπιστημίου 28) με αφορμή τη νεοελληνική μετάφραση της αυτοβιογραφίας του με τίτλο Αέναη Αναζήτηση (2018· β΄ έκδ. 2019).

3.054η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019, ώρα 11.00

1. Αναγγελία του θανάτου του Νικολάου Ανδρουλάκη

2. «Η Κοινωνιολογία ως επιστήμη και ο κοινωνιολογισμός ως εκτροπή της». Επιστημονική ανακοίνωση από το αντεπιστέλλον μέλος κ. Νικήτα Αλιπράντη

"Απεικονίσεις της Ελληνικής Επανάστασης ως σύμβολα στην ελληνική και ευρωπαϊκή νεωτερικότητα. Η συγκρότηση του Ελληνικού Κράτους μέσα από τις οπτικές αναπαραστάσεις του 1821": Διάλεξη του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού, 11/11/2019

Το Κέντρο Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού (KEINE) της  Ακαδημίας Αθηνών στο πλαίσιο του σεμιναρίου του διοργανώνει διάλεξη με θέμα «Απεικονίσεις της Ελληνικής Επανάστασης ως σύμβολα στην ελληνική και ευρωπαϊκή νεωτερικότητα. Η συγκρότηση του Ελληνικού Κράτους μέσα από τις οπτικές αναπαραστάσεις του 1821» και ομιλήτρια την Κατερίνα Π. Μπρέγιαννη, διευθύντρια ερευνών, ΚΕΙΝΕ Ακαδημίας Αθηνών.

Απεβίωσε ο ακαδημαϊκός Νικόλαος Κ. Ανδρουλάκης

Απεβίωσε το Σάββατο 2 Νοεμβρίου ο ακαδημαϊκός Νικόλαος Κ. Ανδρουλάκης. Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει από τον Ιερό Ναό Διονυσίου του Αρεοπαγίτου (οδός Σκουφά), την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου, ώρα 11 π.μ. Επικήδειο λόγο θα εκφωνήσει ο ακαδημαϊκός κύριος Απόστολος Σ. Γεωργιάδης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή υποψηφιοτήτων προς σύναψη μίας (1) συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου με αντικείμενο: Παραγωγή εγχειριδίου και εκπαίδευση του ερευνητού αρχικού σταδίου του προγράμματος STARDUST-R

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ σύμφωνα με απόφαση της από 25 Οκτωβρίου 2019 Πράξης της Επιτροπής Ερευνών της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ”STARDUST Reloaded” (STARDUST-R, Grant Agreement number 813644, κωδ.:200/916) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος «Horizon 2020», με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Ευθυμιόπουλο Χρήστο, Ερευνητή Α’ του Κέντρου Ερευνών Αστρονομίας και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Ακαδημίας Αθηνών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Ανακοίνωση-Πρόσκληση για υποβολή τεκμηριωμένης πρότασης για ανοικοδόμηση οικοπέδου με το σύστημα της αντιπαροχής

 

Η Ακαδημία έχει την αποκλειστική κυριότητα  ενός οικοπέδου εμβαδού 820τ.μ. που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Μεσογείων 525 και Αγελάου στην Αγία Παρασκευή, μετά της κατοικίας που βρίσκεται μέσα σ’ αυτό (κληροδότημα Αριάδνης-Καρολίνας ΦΥΚΟΥΡΑ).

"Ελευθερία και ανελευθερία: Υιοθεσία και μνήμη στην Ελλάδα των ψυχροπολεμικών χρόνων": Gonda Van Steen, Σεμινάριο του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας, Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2019

Το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας της Ακαδημίας Αθηνών, στο πλαίσιο του μηνιαίου σεμιναρίου του (Μορφές Ελευθερίας και Ανελευθερίας στον Αρχαίο Ελληνικό Κόσμο), διοργανώνει διάλεξη με θέμα: Ελευθερία και ανελευθερία: Υιοθεσία και μνήμη στην Ελλάδα των ψυχροπολεμικών χρόνων.

"H κρίση του ’29 και η Ελλάδα: Οικονομικές, πολιτικές και θεσμικές όψεις": Ημερίδα ΚΕΙΝΕ και Ιστορικού Αρχείου της Τράπεζας της Ελλάδος, 31/10/2019

Το Κέντρο Ερεύνης Ιστορίας Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών και το Ιστορικό Αρχείο της Τράπεζας της Ελλάδος διοργανώνουν Ημερίδα με θέμα: "H κρίση του ’29 και η Ελλάδα: Οικονομικές, πολιτικές και θεσμικές όψεις". Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 9 π.μ. στην Ανατολική Αίθουσα του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών, Πανεπιστημίου 28.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» (Boosting the implementation of adaptation policy across Greece)

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» (Boosting the implementation of adaptation policy across Greece) (κωδ. Ε.Λ.Κ.Ε. 200/898)

Παρουσίαση έκδοσης του ΚΕΕΛ, Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2019: “Από την επιτόπια έρευνα στο αρχείο : τα λαογραφικά και εθνολογικά αρχεία ως πόλοι έρευνας, εκπαίδευσης και πολιτισμού”

Την Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 7 μ.μ. θα παρουσιαστεί η έκδοση του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών με τίτλο “Du terrain à larchive : les archives de folklore et dethnologie en tant que pôles de recherche, d’éducation et de culture (“Από την επιτόπια έρευνα στο αρχείο : τα λαογραφικά και εθνολογικά αρχεία ως πόλοι έρευνας, εκπαίδευσης και πολιτισμού”).

"Σύγχρονα Επιτεύγματα της Ουρανίου Μηχανικής: Ηλιακό σύστημα, Μελανές Οπές, Γαλαξίες", Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019. Διάλεξη του Κέντρου Ερευνών Αστρονομίας για τη συμπλήρωση 100 Χρόνων από την ίδρυση της IAU

Στη σειρά των ομιλιών που διοργανώνει το Κέντρο Ερευνών Αστρονομίας και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (ΚΕΑΕΜ) της Ακαδημίας Αθηνών στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης (IAU), θα δοθεί η όγδοη ομιλία, την Τετάρτη,  30  Οκτωβρίου 2019, ώρα 6 μ.μ. από τον Δρ.  Χρήστο Ευθυμιόπουλο, διευθυντή ερευνών στο  ΚΕΑΕΜ με τίτλο: Σύγχρονα Επιτεύγματα της Ουρανίου Μηχανικής: Ηλιακό σύστημα, Μελανές Οπές, Γαλαξίες”.

Πανηγυρική Συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών για τον Εορτασμό της Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, την Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 7 μ.μ.

 

Κατά την Πανηγυρική Συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών για τον Εορτασμό της Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, την Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 7 μ.μ., θα  μιλήσει ο Ακαδημαϊκός κ. Δημήτριος Σκαρβέλης με θέμα: «Μία χρυσή σελίδα της νεώτερης ιστορίας μας».

Πέρας προσελεύσεως: 6:45 μ.μ.

 

 

 

 

Χρ. Ζερεφός: «Η προστασία των μνημείων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και του Φυσικού Περιβάλλοντος από την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή», 17 Οκτωβρίου 2019

Κατά τη διάρκεια Δημόσιας Συνεδρίας της Ολομέλειας της Ακαδημίας Αθηνών ο Ακαδημαϊκός κ. Χρήστος Ζερεφός θα προβεί  σε επιστημονική ανακοίνωση  με θέμα «Η προστασία των μνημείων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και του Φυσικού Περιβάλλοντος από την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή» την Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2019, ώρα 11.30 (διάρκεια ομιλίας 15’)

3.051η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019, ώρα 11.30

«Η προστασία των μνημείων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και του Φυσικού Περιβάλλοντος από την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή»: Επιστημονική ανακοίνωση από τον ακαδημαϊκό κ. Χρήστο Ζερεφό (15')

Παρουσίαση των πρόσφατων εκδόσεων του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 7 μ.μ.

Τη Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 7 μ.μ. θα γίνει η παρουσίαση των πρόσφατων εκδόσεων του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών:

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου παραγωγής δύο τόμων

Η Ακαδημία Αθηνών έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/8.8.2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη Αναδόχου παραγωγής:

Α. του τόμου «Πρακτικά Ημερίδας για τα εκατό χρόνια από το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου» του Κέντρου Ερεύνης Ιστορίας Νεωτέρου Ελληνισμού – KEINE

Β. του τόμου  «Άθως και Πανσλαβισμός από το Αρχείο Αλεξάνδρου Λυκούργου» του Κέντρου Ερεύνης Ιστορίας Νεωτέρου Ελληνισμού – KEINE

με σφραγισμένες προσφορές.

«Η ιστορία του τραύματος: επιτυχίες, σφάλματα και προκλήσεις»: Υποδοχή του αντεπιστέλλοντος μέλους κ. Δημητρίου Δημητριάδη,Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2019

Κατά τη δημόσια συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών, σήμερα, Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 7 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή του αντεπιστέλλοντος μέλους από Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού κ. Δημητρίου Δημητριάδη,  καθηγητού  Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του  Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας.

Το νέο μέλος θα προσφωνήσει ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών κ. Στέφανος Δ. Ήμελλος και στη συνέχεια, ο ακαδημαϊκός κ. Χαράλαμπος Ρούσσος θα παρουσιάσει το επιστημονικό του έργο. Θα ακολουθήσει ομιλία του κ. Δημητρίου  Δημητριάδη με θέμα: «Η ιστορία του τραύματος: επιτυχίες, σφάλματα και προκλήσεις».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για υποβολή τεκμηριωμένης πρότασης για ανοικοδόμηση οικοπέδου με το σύστημα της αντιπαροχής

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

για υποβολή τεκμηριωμένης πρότασης για ανοικοδόμηση οικοπέδου με το σύστημα της αντιπαροχής

Η Ακαδημία έχει την  αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή ενός οικοπέδου επιφανείας 1.524,24 τ.μ. με το επ’ αυτού παλαιωμένο κτίσμα, το οποίο βρίσκεται στη διασταύρωση της Λεωφ. Ελευθερίας και της οδού Ναυαρίνου αριθμ.1 στον Άλιμο Αττικής (κληροδότημα Αμίλκα ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ).

Ομιλία του κ. Λουκά Παπαδήμου κατά την υποδοχή του Ξένου Εταίρου κυρίου Mario Draghi, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

 

Κατά τη δημόσια συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών την Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 19:30, πραγματοποιήθηκε η υποδοχή του Ξένου Εταίρου κυρίου Mario Draghi, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Το νέο μέλος προσφώνησε ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, κ. Στέφανος Δ. Ήμελλος και, στη συνέχεια, ο ακαδημαϊκός κ. Λουκάς Παπαδήμος αναφέρθηκε στην προσωπικότητα του κυρίου Mario Draghi.

Ακολουθεί η ομιλία του κ. Λ. Παπαδήμου.

 

Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ερευνητών Γ΄ βαθμίδος του Κέντρου Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών

Προκηρύσσουμε την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ερευνητού Γ΄ βαθμίδος του Κέντρου Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών ως εξής:

1. Μία (1) θέση Ερευνητού Γ΄ με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία του ελληνικού χώρου κατά την τουρκοκρατία (1453-1821), με έμφαση στη μελέτη των ελληνικών αρχειακών πηγών»

2. Μία (1) θέση Ερευνητού Γ΄ με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία του βυζαντινού πολιτισμού (1204-1453)».

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσεως ερευνητού Γ΄ βαθμίδος του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών

Προκηρύσσουμε την πλήρωση μίας (1) θέσεως Ερευνητού Γ΄ βαθμίδος του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας με γνωστικό αντικείμενο «Φιλοσοφία του Πλάτωνος».

Υποδοχή του Ξένου Εταίρου κυρίου Mario Draghi, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 19:30

Κατά τη δημόσια συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών σήμερα, Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 19:30, θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή του Ξένου Εταίρου κυρίου Mario Draghi, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Το νέο μέλος θα προσφωνήσει ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, κ. Στέφανος Δ. Ήμελλος και, στη συνέχεια, ο ακαδημαϊκός κ. Λουκάς Παπαδήμος θα αναφερθεί στην προσωπικότητα του κυρίου Mario Draghi, ο οποίος, ακολούθως, θα εκφωνήσει ομιλία.

H είσοδος επιτρέπεται μόνο με προσκλήσεις.

Επισυνάπτεται βιογραφικό σημείωμα του κυρίου Mario Draghi