Διεύθυνση Διαχείρισης Κληροδοτημάτων


Σόλωνος 84, 10680 Αθήνα

Αναπλ. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διαχείρισης Κληροδοτημάτων:
Χρηστίνα Γιαννουλάκη
Τηλ. 210 3664784, e-mail: christin@academyofathens.gr 

  • Τμήμα Προϋπολογισμού -  Λογιστηρίου Κληροδοτημάτων

Αναπλ. Προϊσταμένη: Δάφνη Πετμεζά
Τηλ. 210 3664 721, e-mail: dpetmeza@academyofathens.gr

Διοικητικοί υπάλληλοι:

Μαρίνα Σοϊλεμεζίδου
Τηλ. 210 3664 718, e-mail: msoilem@academyofathens.gr

Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος
Τηλ. 210 3664728, e-mail: kkalogeropoulos@academyofathens.gr

Ζωή Παπακωστοπούλου
Τηλ. 210 3664729, e-mail: papakostopoulou@academyofathens.gr

  • Τμήμα Διαχείρισης Κληροδοτημάτων

Αναπλ. Προϊσταμένη: Χαρίκλεια Κατσιδονιώτη
Τηλ. 210 3664 707, e-mail: katsidonioti@academyofathens.gr

 

 

Τα οικονομικά στοιχεία για τα κληροδοτήματα είναι διαθέσιμα εδώ.