Διεύθυνση Διαχείρισης Κληροδοτημάτων


Σόλωνος 84, 10680 Αθήνα

Αναπλ. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διαχείρισης Κληροδοτημάτων:
Χρηστίνα Γιαννουλάκη
E-mail: christin@academyofathens.gr, Τηλ. 210 3664 784

  • Τμήμα Προϋπολογισμού -  Λογιστηρίου Κληροδοτημάτων

Αναπλ. Προϊστάμενος: Νικόλαος Λαμπιδώνης
E-mail: nlampidonis@academyofathens.gr, Τηλ. 210 3664 753

Διοικητικοί υπάλληλοι:

Μαρίνα Σοϊλεμεζίδου
E-mail: msoilem@academyofathens.gr, Τηλ. 210 3664 718

Ζωή Παπακωστοπούλου
E-mail: papakostopoulou@academyofathens.gr, Τηλ. 210 3664 729

Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος
E-mail: kkalogeropoulos@academyofathens.gr, Τηλ. 210 3664 728

  • Τμήμα Διαχείρισης Κληροδοτημάτων

Αναπλ. Προϊσταμένη: Χαρίκλεια Κατσιδονιώτη
E-mail: katsidonioti@academyofathens.gr, Τηλ. 210 3664 707

 

Τα οικονομικά στοιχεία για τα κληροδοτήματα είναι διαθέσιμα εδώ.