Αρχές και προσωπικό


Εφορευτική Επιτροπή:
Πρόεδρος: Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος
Τακτικά Μέλη:  Βασίλειος Χ. Πετράκος, Μιχαήλ ΤιβέριοςΧρύσα Μαλτέζου, Θεόδωρος Παπαγγελής
Αναπληρωματικό μέλος: Μιλτιάδης Χατζόπουλος

ΕπόπτηςΧρύσα Μαλτέζου

Διευθύνουσα:
Ιωάννα Μπίθα (Τηλ. 210 3664 613), e-mail: ibitha@academyofathens.gr

Ερευνητικό Προσωπικό

Ιωάννης Βιταλιώτης (Τηλ. 210 3664 651), e-mail: isvital@academyofathens.gr

Ιωάννης Γαλερίδης (Τηλ. 210 3664 652), e-mail: galeridis@academyofathens.gr

Όλγα Καραγιώργου (Τηλ.210 3664 655), e-mail: karagiorgou@academyofathens.gr