Βιταλιώτης Ιωάννης


Ιωάννης Βιταλιώτης
Ερευνητής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Κέντρο Έρευνας της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης

Διεύθυνση:

Αναγνωστοπούλου 14 και Ηρακλείτου, 10673 Αθήνα
Τηλ. 210 3664 651

Fax: 210 3664 652

e-mail: isvital@academyofathens.gr