Αρχές και προσωπικό


Εφορευτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος

Τακτικά Μέλη:  Βασίλειος Χ. ΠετράκοςΜιχαήλ Τιβέριος,  Χρύσα Μαλτέζου Μιλτιάδης Χατζόπουλος.

Αναπληρωματικό Μέλος: Αλέξανδρος Νεχαμάς

Επόπτης: Μιχαήλ Τιβέριος (τηλ. 210 3664 642), e-mail: tiv@hist.auth.gr

Διευθύνουσα:

Βασιλική Μαχαίρα (Τηλ. 210 3664 648), e-mail: vmachaira@academyofathens.gr

Eρευνητικό Προσωπικό

Bικτωρία Σαμπετάϊ (τηλ. 210 3664 640), e-mail: vsabetai@academyofathens.gr

Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος (τηλ. 210 3664 643), e-mail: kkaloger@academyofathens.gr

Γεώργιος Α. Ζάχος (τηλ. 210 3664 641), e-mail: gzachos@academyofathens.gr

Ναταλία Καζακίδη (τηλ. 210 3664 650), e-mail: nkazakidi@academyofathens.gr

Νικόλαος Ακαμάτης (τηλ. 210 3664 664), e-mail: nakamatis@academyofathens.gr

Επιστημονικοί Συνεργάτες (άμισθοι): Κωνστ. Mπουραζέλης Μαρία Πιπιλή, τ. Διευθυντές.