Εκδόσεις


Δημοσιεύματα
Σειρά Μονογραφιών

τιμή (€)

1. Κ. ΜΠΟΥΡΑΖΕΛΗ, «Θεία Δωρεά». Μελέτες πάνω στην πολιτική της δυναστεία; των Σεβήρων και την Constitutio Antoniniana. Αθήνα 1989

15.00

2. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ Βιβλιογραφία για την Κρητο-Μυκηναϊκή θρησκεία, Αθήνα 1993

15.00

3. Κ. GALLIS - L. ORPHANIDIS, Figurines of Neolilhic Thessaly. Volume I. Athens 1990

29.50

4. Λ. ΟΡΦAΝΙΔΗ, Εισαγωγή στη Νεολιθική Ειδωλοπλαστική. Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειος. Αθήνα 1998

35.00

5. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ, Η οκτώσχημη ασπίδα στο Αιγαίο της 2ης π.Χ. χιλιετίας. Αθήνα 1998

23.50
6. ΔΩΡΟΝ. Τιμητικός τόμος για τον Καθηγητή Σπύρο Ιακωβίδη. Επιστημονική επιμέλεια Δ. Δανιηλίδου. Αθήνα 2009 80.00

7. Β. ΜΑΧΑΙΡΑ, Ελληνιστικά γλυπτά της Ρόδου - Κατάλογος, Τόμος Ι. Αθήνα 2011

80.00

8. Β. ΜΑΧΑΙΡΑ, Ελληνιστικά γλυπτά της Ρόδου - Κατάλογος, Τόμος ΙI. Αθήνα 2019

80.00

 

Online Publications

1. Figurines of Neolithic Thessaly, A Presentation. Volume II

2. Figurines of Neolithic Thessaly, A Presentation. Volume III, The A. Bastis Collection

 

Εκδόσεις υπό την Αιγίδα της Διεθνούς Ενώσεως Κλασικής Αρχαιολογίας & της Διεθνούς Ενώσεως Ακαδημιών