Αρχές και προσωπικό


Eφορευτική Eπιτροπή:

Πρόεδρος: Απόστολος Σ. Γεωργιάδης

Τακτικά Μέλη: Μητροπολίτης Περγάμου  Ιωάννης Ζηζιούλας,  Άννα Μπενάκη – Ψαρούδα, Μιχαήλ Σταθόπουλος, Νικηφόρος Διαμαντούρος

Αναπληρωματικά μέληΒασίλειος Ράπανος, Πασχάλης Κιτρομηλίδης

Eπόπτης: Νικηφόρος Διαμαντούρος

Διευθύνων: 
Νικόλαος Καμπέρης, Τηλ. 210 3664614, e-mail: kaberis@academyofathens.gr

Eρευνητικό Προσωπικό:
Aλίκη Bαξεβάνογλου, Τηλ. 210 3664622, e-mail: avax@academyofathens.gr
Αικατερίνη Βασιλικού, Τηλ. 210 3664658, e-mail: vassilikou@academyofathens.gr 
Άλκηστις Βερέβη, Τηλ. 210 3664614, e-mail: averevi@academyofathens.gr

Επιστημονικός Συνεργάτης (άμισθος): 
Δρ. Γρηγόρης Γκιζέλης, (τ. Διευθυντής) (Τηλ. 210 3664622) e-mail: ggizel@academyofathens.gr
Δρ. Μαρία-Γεωργία Στυλιανούδη, (τ. Διευθύντρια) e-mail: lstyl@academyofathens.gr