Βασιλικού Αικατερίνη


Αικατερίνη Βασιλικού
Ερευνήτρια

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Είναι πτυχιούχος δύο σχολών: του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1987) και του Τμήματος Φιλοσοφίας, με κατεύθυνση Κοινωνιολογία, του Πανεπιστημίου Paris 1-Panthéon-Sorbonne (1990). Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές της στο Πανεπιστήμιο Paris 1, όπου έλαβε δύο μεταπτυχιακούς τίτλους: D.E.A (1991) και DESUP (1992). Κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών της υπήρξε υπότροφος του Γαλλικού κράτους. Έλαβε το μεταπτυχιακό δίπλωμα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας στον Τομέα Κοινωνιολογίας της Υγείας, Αθήνα (1998). Είναι διδάκτωρ Κοινωνικών Επιστημών-Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Paris 1-Panthéon-Sorbonne (2005). 

Από το 2000 εργάζεται στην Ακαδημία Αθηνών, αρχικά στο Γραφείο Διεθνών και Συνταγματικών Θεσμών και στη συνέχεια στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας, όπου εξελέγη Ερευνήτρια Β΄.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη γυναικεία μετανάστευση, την οικιακή εργασία, τα μεταναστευτικά δίκτυα, τη ‘διεθνική’ οικογένεια, τη διασπορά και την κοινωνιολογία της υγείας.

Στην Ακαδημία Αθηνών συμμετείχε ως ερευνήτρια σε ερευνητικό πρόγραμμα για την παιδεία των Ελλήνων του Γραφείου Διεθνών και Συνταγματικών Θεσμών, και σε δύο ερευνητικά προγράμματα του  Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας για (1) τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της μετανάστευσης στην Ελλάδα και (2) τη φτώχεια και κοινωνική περιθωριοποίηση.

Συμμετείχε επίσης: (1) ως Εμπειρογνώμων σε ερευνητικά ευρωπαϊκά προγράμματα, (2) ως Μέλος και αξιολογητής σε Επιτροπές ευρωπαϊκών κοινωνικών Δράσεων, (3) ως Συντονίστρια έρευνας σε ευρωπαϊκά προγράμματα, (4) ως Κύρια Ερευνήτρια σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα και (5) ως Μέλος Ομάδων Εργασίας στην προετοιμασία Σχεδίου Νόμου περί ουσιαστικής ισότητας των φύλων (2016).

Από το 2000 έως το 2013 δίδαξε στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. Το 2011-2012 (με απόσπαση ενός έτους στην ΕΣΔΥ, Τομέας Κοινωνιολογίας) δίδαξε τα μαθήματα: «Μέθοδοι και τεχνικές των κοινωνικών επιστημών στο χώρο της υγείας», «Κοινωνιολογία της Υγείας», «Κοινωνιολογία των Υπηρεσιών Υγείας-Νοσοκομείων», «Εφηρμοσμένη Δημόσια Υγεία». Ήταν, επίσης, σύμβουλος καθηγήτρια σε πτυχιακές εργασίες φοιτητών των μεταπτυχιακών προγραμμάτων της Σχολής. Από το 2012 διδάσκει στην Αστυνομική Ακαδημία, Σχολή Εθνικής Ασφαλείας, το μάθημα «Γυναικεία μετανάστευση και μεταναστευτικά δίκτυα». Το 2016-2017 δίδαξε στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διοίκηση Μονάδων Υγείας», τη Θ.Ε. «Κοινωνιολογική και Ψυχολογική Προσέγγιση των Νοσοκομείων/Υπηρεσιών Υγείας» και ήταν, επίσης, επιβλέπουσα καθηγήτρια μεταπτυχιακών εργασιών. Από τον Ιανουάριο 2017 είναι εκπαιδεύτρια στο ΚΕΘΕΑ Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Επιστήμης στον χώρο της τοξικο-εξάρτησης, στο πρόγραμμα μεταπτυχιακής επιμόρφωσης με τίτλο «Διοίκηση και Κοινωνικός Σχεδιασμός στον Τομέα της Αντιμετώπισης της τοξικο-εξάρτησης».

Έχει συμμετάσχει σε συνέδρια και επιστημονικές συναντήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει επιμεληθεί και μεταφράσει επιστημονικά συγγράμματα.

Ξένες γλώσσες: γαλλικά, αγγλικά, ισπανικά, πορτογαλικά.

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις:

 • Γυναικεία μετανάστευση και ανθρώπινα δικαιώματα. Μια βιογραφική έρευνα για τις οικιακές βοηθούς από τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη, Ακαδημία Αθηνών, Γραφείο Διεθνών και Συνταγματικών Θεσμών, Αθήνα, 2007, σ. 200.
 • Επικινδυνότητα, Ταυτότητα Φύλου και AIDS. CERIS: Ευρωπαϊκή Συνάντηση, Ερευνητική Μονογραφία Νο 17α/Κοινωνιολογία της Υγείας (με Π. Πάντζου και Δ. Αγραφιώτη), Τομέας Κοινωνιολογίας, Παρατηρητήριο: AIDS και Σεξουαλικότητα, ΕΣΔΥ (Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας), 1998, σ. 56.
 • Σεξουαλική ταυτότητα των νέων: H περίπτωση των νέων ομοφυλόφιλων. Θεωρητικό πλαίσιο  μιας ποιοτικής προσέγγισης (με Δ. Αγραφιώτη), Eλληνικά Aρχεία AIDS, 7(4) Oκτώβριος-Δεκέμβριος 1999, σσ. 267-275.
 • Νέοι ομοφυλόφιλοι, πορεία ζωής και AIDS: προκαταρκτική ποιοτική προσέγγιση (με Δ. Αγραφιώτη), Eλληνικά Aρχεία  AIDS, 8(4) Oκτώβριος-Δεκέμβριος 2000, σσ. 298-310.
 • Immigrant Women in Greece. A Biographical Study of Domestic Workers, Gender, Equal Opportunities, Research, (Gender, Rovné Prilezitosti, Vyzkum – Prague), The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), 8(1), 2007, pp. 40-45.
 • Femmes immigrées en Grèce. Double vulnérabilité et précarité, Interrogations, Revue pluridisciplinaire en sciences de l’homme et de la société, no. 4, Formes et figures de la précarité, juin 2007, pp. 164-182, http://www.revue-interrogations.org/fichiers/86/Femmes_immigrees_en_Grece.pdf
 • Προτεραιότητα και ανάγκη η ενίσχυση του κράτους πρόνοιας: Οι μετανάστριες οικιακές βοηθοί από Βαλκάνια και Α. Ευρώπη και η παρουσία τους στην ελληνική κοινωνία, Έρευνα και Τεχνολογία, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, τεύχος 31, Μάρτιος-Απρίλιος 2008, σσ. 24-26.
 • Μετανάστριες οικιακές βοηθοί και «διεθνική οικογένεια», Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη, τόμος 4ος, τεύχ. 1, Άνοιξη 2009, σσ. 109-125.
 • Health, Human Rights, and Migrant Family in Greece στο C. Phellas (ed.), Sociological Perspectives of Health & Illness, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, December 2010, pp. 115-135.
 • Μετανάστριες μητέρες και στρατηγικές βελτίωσης της διαβίωσης των «διεθνικών» οικογενειών, στο Ι. Ψημμένος (επιμ.), Εργασία και κοινωνικές ανισότητες. Προσωπικές υπηρεσίες και υπηρετικό δυναμικό, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2013, σσ. 223-246.
 • Sex Education and Sex Behaviour in Greek Adolescents: a research review (με E.Ioannidi-Kapolou), Social Cohesion and Development, vol. 9, issue 2, Autumn 2014, pp. 143-154.
 • Children’s care and its Shortcomings in a Transnational Context, στο Fouskas, T. and V. Tsevrenis (eds.), Contemporary Immigration in Greece: A Sourcebook, European Public Law Organization (EPLO), 4th Quarter 2014, pp. 165-176.
 • Intercultural Mediators in Greek hospitals: First assessment (με E.Ioannidi-Kapolou), στο Fouskas, T. and V. Tsevrenis (eds.), Contemporary Immigration in Greece: A Sourcebook, European Public Law Organization (EPLO), 4th Quarter 2014, pp. 297-306.
 • Βιογραφικές μέθοδοι: Η περίπτωση της βιογραφικής-ερμηνευτικής μεθόδου (με Ε. Ιωαννίδη), στο Φελλάς, Κ.Ν., Μπαλούρδος, Δ. (επιμ.), Κοινωνία και Έρευνα: Σύγχρονες Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι, Παπαζήσης, Αθήνα, 2015, σσ. 267-289.
 • Migrant Domestic Workers: Family, Community and Crisis (με Ν. Xypolytas, Th. Fouskas), Journal of Modern Greek Studies, Johns Hopkins University Press, vol. 35, n. 1, May 2017, pp. 89-110. 
 • Μετανάστες μαθητές και εκπαιδευτική υποστήριξη στο 2o Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ελληνικού, Επετηρίδα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας, Ακαδημία Αθηνών, 2017.

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας