Αρχές και προσωπικό


Εφορευτική Επιτροπή
Πρόεδρος: Απόστολος Σ. Γεωργιάδης
Τακτικά μέλη:  Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης Ζηζιούλας,   Εμμανουήλ Ρούκουνας, Άννα Μπενάκη- Ψαρούδα, Μιχαήλ Σταθόπουλος 
Αναπληρωματικά μέλη: Στέφανος Ήμελλος 
Επόπτης: Μιχαήλ Σταθόπουλος (Τηλ. 210 3664 607)

Διευθύνουσα:
Δρ. Ν. Λυδία Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη  (Τηλ. 210 3664 627), e-mail: papariga@academyofathens.gr

Ερευνητικό προσωπικό
Δρ. Δήμητρα Καραμπούλα (Τηλ. 210 3664 629), e-mail: karabula@academyofathens.gr
Δρ. Ηλίας Ν. Αρναούτογλου (Τηλ. 210 3664 628), e-mail: iliasarn@academyofathens.gr
Δρ. Ν. Ιωάννης Χατζάκης (Τηλ. 210 366 4623), e-mail: gchatzakis@academyofathens.gr