Αρχές και προσωπικό


Εφορευτική Επιτροπή

ΠρόεδροςΔ. Νανόπουλος

Μέλη: Γ. Κοντόπουλος, Α. Κουνάδης, Λ. Χριστοφόρου, Σ. ΚριμιζήςΧ. ΖερεφόςΚ. Συνολάκης 

Αναπληρωματικά μέλη: Αθ. ΦωκάςΕμ. Γδούτος 

 

Επόπτης: Χρήστος Σ. Ζερεφός
email: zerefos@academyofathens.gr, Τηλ.:210 8832048 (εσωτ. 11)

Διευθύνων: Παύλος Δ. Καλαμπόκας
email: pkalabokas@academyofathens.gr, Τηλ.: 210 8832048 (εσωτ. 18)

Ερευνητές: 
Κωνσταντίνος Μ. Φιλάνδρας
email: philandras@academyofathens.gr, Τηλ.: 210 8832048 (εσωτ. 15)

Ιωάννης Καψωμενάκης
email: 
jkaps@academyofathens.gr , Τηλ.: 210 8832048 (εσωτ. 20)

Σταύρος Σολωμός
email: 
ssolomos@academyofathens.gr, Τηλ.: 210 8832048 (εσωτ. 20)

Επιστημονικός Συνεργάτης (άμισθος)Χρήστος Ρεπαπής (τ. Διευθυντής του ΚΕΦΑΚ),

Διοικητικό Προσωπικό: Σρπουή Γαζεριάν
email: sgazerian@academyofathens.gr, Τηλ.: 210 8832048 (εσωτ. 11)