Αρχές και προσωπικό


Εφορευτική Επιτροπή

Πρόεδρος: -----------------

Μέλη: Γ. ΚοντόπουλοςΑ. Κουνάδης, Λ. Χριστοφόρου, Σ. ΚριμιζήςΧ. ΖερεφόςΚ. Συνολάκης

Αναπληρωματικά μέλη: Αθ. ΦωκάςΕμ. Γδούτος 

 

Επόπτης: Χρήστος Σ. Ζερεφός
email: zerefos@academyofathens.gr, Τηλ.:210 8832048 (εσωτ. 11)

Διευθύνων: Παύλος Δ. Καλαμπόκας
email: pkalabokas@academyofathens.gr, Τηλ.: 210 8832048 (εσωτ. 18)

Ερευνητές: Κωνσταντίνος Μ. Φιλάνδρας
email: philandras@academyofathens.gr, Τηλ.: 210 8832048 (εσωτ. 15)

Επιστημονικός Συνεργάτης (άμισθος)Χρήστος Ρεπαπής (τ. Διευθυντής του ΚΕΦΑΚ),

Διοικητικό Προσωπικό: Σρπουή Γαζεριάν
email: sgazerian@academyofathens.gr, Τηλ.: 210 8832048 (εσωτ. 11)