Ερευνητικά προγράμματα


International Research Projects 

Copernicus Atmosphere Monitoring Service CAMS2_82: Evaluation and quality control (EQA) of Global products
Funding: EU
PI: Christos Zerefos
Duration: 2022-2025

“International network for harmonization of atmospheric aerosol retrievals from ground based photometers – HARMONIA”
Funding: COST
PI: Stavros Solomos
Duration: 2022-2024

“Determination of Agrometeorological Parameters in Messinia - AGROME"
Funding: Department of Physical Geography, University of Stockholm
PI: Stavros Solomos
Duration: 2021-2023

Sustainable Approaches to LAnd and water Management in MEditerranean Drylands – SALAM-MED
Funding: EU PRIMA
PI: Stavros Solomos
Duration: 2022-2025

EuroGEOSS Showcases: Applications Powered by Europe-EuroGEOSS
(Mathieu Reboul, C. Zerefos, S. Solomos, L. Dimitriadou)
Funding : ΕU
Duration : 2019-2023

ΕRASMUS+ “Strengthening Education, Research And Innovation For Climate Smart Crops In India-AdaptNET”
(A. Voloudakis, C. Zerefos, J. Kapsomenakis)
Funding: ΕU
Duration: 2019-2022

EIT Climate-KIC Hub Greece
(P. Koundouri, C. Zerefos, J. Kapsomenakis, A. Poupkou)
Funding: EU
Duration: 2018-2027

Panhellenic infrastructure for atmospheric composition and climate change (PANACEA)
(N. Mihalopoulos, C. Zerefos, K. Eleftheratos)
Funding: Ministry of Economy and Development (Operational Programme Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation – ΕPΑnΕΚ 2014-2020
Duration: 2018–2021

Copernicus Application Facility for Environmental Effects on Health and Comfort-CLAIRE
(I. Keramitsoglou, C. Zerefos, J. Kapsomenakis)
Funding:  EU
Duration: 2017-2019

Boosting the implementation of adaptation policy across Greece: LIFE-IP AdaptlnGR”
(C. Zerefos, P. Kalabokas, C. Filandras, J. Kapsomenakis, A. Poupkou)
Funding:  EU
Duration: 2019-2027

Strengthening Education, Research And Innovation For Climate Smart Crops In India-AdaptNET
(A. Voloudakis, C. Zerefos, J. Kapsomenakis)
Funding:  ERASMUS+
Duration: 2019-2021

The European Network for Observing our Changing Planet – ERA-PLANET
(N. Pirrone, C. Zerefos, J. Kapsomenakis)
Funding: H2020
Duration: 2016-2021

Coordinating and integrating Regional, state-of-the-art Earth Observation Activities in NA, ME, and Balkans and Developing Links with GEO related initiatives towards GEOSS – GEO CRADLE
(H. Kontoes, C. Zerefos, J. Kapsomenakis)
Funding: H2020
Duration: 2016-2018

Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS): Global and regional a posteriori validation, including focus on the Arctic and Mediterranean areas - CAMS-84
(V.H. Peuch, C. Zerefos, J. Kapsomenakis)
Funding: H2020
Duration: 2015-2020

Risk-Based Approach for the Protection of Land Transport Infrastructure against Extreme Rainfall– RAIN-EX
(C. Zerefos, J. Kapsomenakis)
Funding: CIPS Action Grants 2013
Duration: 2014-2016

AIRMEX "European Indoor Air Monitoring and Exposure Assessment Project"
(D. Kotzias, P. Kalabokas)
Funding: EU - JRC 
Duration : 2003-2008

"Measurement of ozone and water vapor aboard Airbus in-service aircraft MOZAIC" 
(J.-P. Cammas, A. Volz-Thomas, P. Kalabokas)
Funding: EU - FP3 AERO IC
Duration : 2003-2007

"Stratosphere-Climate Links with Emphasis On The UTLS - SCOUT O3"
(N. Harris, C. Zerefos)
Funding: EU - FP6 SUSTDEV
Duration : 2004-2009

"Global and regional Earth-system Monitoring using Satellite and in-situ data - GEMS"
(T. Hollingsworth, C. Zerefos)
Funding: EU - FP6 Aerospace 
Duration : 2005-2010

"Quantifying the Climate Impact of Global and European Transport Systems - QUANTIFY"
(R. Sausen, C. Zerefos)
Funding: EU - FP6 SUSTDEV 
Duration: 2005-2010

"Environmentally Compatible Air Transport System-ECATS"
(R. Grumann, C. Zerefos)
Funding: EU - FP6 Aerospace
Duration: 2005-2010

"Data Exploitation and Modeling for the Upper Troposphere- Lower Stratosphere"
(S. Buehler, P. Zanis) 
Funding: IC COST
Duration : 2006-2007

"Climate Change and Impact Research: The Mediterranean Environment - CIRCE"
(A. Navara, C. Zerefos)
Funding: EU - FP6 SUSTDEV
Duration: 2007-2012 

"Global Earth Observation and Monitoring-GEOMON"
(S. Godin-Beekman, C. Zerefos)
Funding: EU - FP6 SUSTDEV
Duration: 2007 - 2011

"Air Quality Monitoring and Forecasting In China-AMFIC"
(R. van der A, C. Zerefos)
Funding: EU - FP6 Aerospace
Duration : 2007-2009

"Health Risk from Environmental Pollution Levels in Urban Systems, HEREPLUS"
(F. Manes, P. Kalabokas, I. Liakos)
Funding : EU - FP7 Environment 
Duration : 2008-2011

"In Service Aircraft for a Global Observing System-IAGOS"
(A. Volz-Thomas, J.-P. Cammas. P. Kalabokas)
Funding: EU - FP7 Infrastructure
Duration : 2008-2014

"Monitoring Atmospheric Composition and Climate - MACC" 
(A. Simon, C. Zerefos) 
Funding: EU - FP7 Space
Duration : 2009-2011

"Infrastructure for the Network for Earth System Modeling IS-ENES"
(S. Joussrme, G. Tselioudis, A. Romanou, C. Douvis)
Funding: EU - FP7 Infrastructure 
Duration: 2009-2013

"EU Cloud Intercomparison, Process Study & Evaluation Project, EUCLIPSE" 
(G. Tselioudis, D. Konsta, J. Kapsomenakis)
Funding: EU - FP7 Environment 
Duration: 2010-2014

Pollution of air in the extended region of Athens: Spacebased Nitrogen Dioxide (NO2) observations and their comparison with remote and ground-based measurements and modeling simulations, PartheNO2n"
(M. Vrekoussis, C. Zerefos)
Funding: EU - FP7 People RG 
Duration: 2010-2013 

"Building consolidated climate-relevant ozone data sets in the framework of the ESA' s climate change initiative - ESA CCI" 
(M. van Roosendael, C. Zerefos)
Funding: ESA
Duration: 2010-2013

"Data repositories and Computational Infrastructure for Environmental and Climate Studies in the Eastern Mediterranean - DARECLIMED"
(M. Lange, C. Zerefos)
Funding: EU - FP7 Infrastructure
Duration: 2011-2013

"Monitoring Atmospheric Composition and Climate Interim Implementation - MACC II"
(V.H. Peuch, C. Zerefos, J. Kapsomenakis)
Funding: EU - FP7 Space
Duration: 2012-2014

"Monitoring Atmospheric Composition and Climate ΙΙΙ - MACC IIΙ"
(V.H. Peuch, C. Zerefos, J. Kapsomenakis)
Funding: Horizon 20-20
Duration: 2014-2015

N.E.O. (Navarino Environmental Observatory) 
The Navarino Environmental Observatory (NEO) is a cooperation between the Academy of Athens, the Stockholm University and TEMES S.A. It has been operating at Costa Navarino in Messinia since 2010, serving as a model of international cooperation between academic institutions and the private sector, specifically as a research hub dedicated to the study of climate change and its impacts on the natural environment and human activities in the Mediterranean. 

 

National Research Projects

"Ψηφιακά εργαλεία και συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για την προσαρμογή της ελαιοκαλλιέργειας στην κλιματική αλλαγή - OLIVEALARM"
PI: Χ. Ζερεφός
Χρηματοδότηση: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
Περίοδος: 2022-2025

“Εθνικό Δίκτυο για την κλιματική αλλαγή – CLIMPACT"
PI: Χ. Ζερεφός
Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ
Περίοδος: 2020-2023

"Ατμοσφαιρικές παράμετροι που επηρεάζουν τη φασματική ηλιακή ακτινοβολία και την ηλιακή ενέργεια - ASPIRE"
PI: Κ. Ελευθεράτος
Χρηματοδότηση: ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
Περίοδος: 2020-2023

"Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών Βιοκλιματικού σχεδιασμού για την
βΙωσιμότητα και ανθεκτικΟτητα του ΑΣΤικοΥ Περιβάλλοντος στα πλαίσια της κλιματικής αλλαγής - ΒΙΟΑΣΤΥ"
PI: Σταύρος Σολωμός
Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ
Περίοδος: 2022-2024

"Mineralogy of Dust Emissions and impacts on Environment and Health"
PI: Σ. Σολωμός
Χρηματοδότηση:ΕΛΙΔΕΚ
Περίοδος: 2021-2024

"Η κλιματική μεταβολή στις αρχές του 19ου αιώνα και οι συνέπειες της στους αγώνες για την ανεξαρτησία της Ελλάδας-1821"
(Χ. Ζερεφός, Ι. Καψωμενάκης, Γ. Καλπαδάκης)
Χρηματοδότηση: Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών
Περίοδος: 2019-2022

"Εκτίμηση των Μελλοντικών Κλιματικών Αλλαγών στην Ανατολική Μεσόγειο με Δυναμική και Στατιστική Υποκλιμάκωση"
(Π. Λιγομενίδης, Π. Ζάνης, Κ. Φιλάνδρας)
Χρηματοδότηση: Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημία Αθηνών 
Περίοδος : 2003-2005

"Μελέτη των ακραίων κλιματικών φαινομένων της Ελλάδος και εκτίμηση των προβλεπόμενων από τα πρότυπα προσομοίωσης (models) Κλιματικών Αλλαγών στην Ελλάδα με μεθόδους υποκλιμάκωσης" 
(Γ. Τσελιούδης, Α. Ρωμανού, Κ. Φιλάνδρας, Ι. Καψωμενάκης, Κ. Δουβής)
Χρηματοδότηση : Επιτροπή Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών 
Περίοδος : 2005-2009

"Χρήση μεθόδων δυναμικής υποκλιμάκωσης για την μελέτη των ακραίων καιρικών φαινομένων στην Ελλάδα" 
(Χ. Ζερεφός, Π. Ζάνης, Κ. Φιλάνδρας) 
Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ (ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ)
Περίοδος : 2005-2009 

"Μελέτη των διακυμάνσεων του μη αστικού επιφανειακού όζοντος στην Ανατολική Μεσόγειο και υπολογισμός του παραγόμενου από αστικές δραστηριότητες όζοντος στην Αθήνα".
(Π. Λιγομενίδης, Π. Καλαμπόκας)
Χρηματοδότηση : Επιτροπή Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών 
Περίοδος : 2006-2007

"Φυσικές διακυμάνσεις στα επίπεδα των αερολυμάτων και του όζοντος και της άμεσης επίδρασή τους στο κλίμα στη περιοχή της Αν. Μεσογείου και η σημασία τους σχετικά με τις ανθρωπογενείς διαταραχές"
(Μ. Κανακίδου, Π. Ζάνης)
Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ (ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ)
Περίοδος : 2006-2007

"Μελέτη των μηχανισμών μεταφοράς και προέλευσης των αιωρουμένων σωματιδίων και του όζοντος στο Λεκανοπέδιο Αθηνών με χρήση σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών laser"
(Αλ. Παπαγιάννης, Π. Καλαμπόκας)
Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ (ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ)
Περίοδος : 2007-2009

"Μελέτη της κατακόρυφης κατανομής τροποσφαιρικού όζοντος στην Ανατολική Μεσόγειο και σύγκριση με την Κεντρική Ευρώπη με βάση τις αεροπορικές μετρήσεις του Ευρωπαϊκού Προγράμματος MOZAIC" 
(Π. Λιγομενίδης, Π. Καλαμπόκας)
Χρηματοδότηση : Επιτροπή Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών 
Περίοδος : 2008-2011

ΑΡΓΩ: Ελληνική Υποδομή Αυτόνομων Συστημάτων ARGO για την Παρατήρηση των Ωκεανών
(Γ. Τσελιούδης. Α. Ρωμανού) 
Χρηματοδότηση : ΕΣΠΑ - ESFRI Project 
Περίοδος : 6/2010- 11/2010

"Δημιουργία Εθνικού Ερευνητικού Δικτύου για την Ευρωπαϊκή Ερευνητική Υποδομή COPAL"
(Α. Μπάης, Χ. Ζερεφός, Γ. Τσελιούδης)
Χρηματοδότηση : ΕΣΠΑ - ESFRI Project 
Περίοδος : 06/2010 - 11/2010

ΗellasHPC: National Network of Excellence in High-Performance Computing
(Γ. Τσελιούδης. Α. Ρωμανού) 
Χρηματοδότηση : ΕΣΠΑ - ESFRI Project 
Περίοδος : 6/2010- 11/2010

"Φυσικές μεταβολές των Θυσσάνων σε Παγκόσμια κλίμακα"
(Χ. Ζερεφός)
Χρηματοδότηση : Πανεπιστήμιο Αθηνών-Πρόγραμμα ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ. 
Περίοδος : 2009 - 2011

ΕΜΕΚΑ : Επιτροπή μελέτης επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής
(Χ. Ζερεφός, Γ. Τσελιούδης, Κ. Φιλάνδρας)
Χρηματοδότηση : Τράπεζα της Ελλάδας
Περίοδος : 3/2009-2/2011

"Μελέτη της εποχικής διακύμανσης της κατακόρυφης κατανομής τροποσφαιρικού όζοντος στην Ανατολική Μεσόγειο (Ελλάδα, Τουρκία, Αίγυπτος, Ισραήλ) με βάση τις αεροπορικές μετρήσεις των ευρωπαϊκών προγραμμάτων MOZAIC και IAGOS"
(Χ. Ζερεφός, Π. Καλαμπόκας)
Χρηματοδότηση : Επιτροπή Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών 
Περίοδος : 2008-2011

"Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην Τουριστική Ανάπτυξη Ευαίσθητων Περιοχών της Ελλάδας. Πιλοτική Εφαρμογή: Μεσσηνία - Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης Π.Ο.Τ.Α. - ΞΕΝΙΟΣ"
(Χ. Ζερεφός, Ι. Καψωμενάκης, Κ. Δουβής)
Χρηματοδότηση: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΠΡΑΞΗ Ι
Περίοδος: 2010-2013

"Ελληνικό Δίκτυο Ηλιακής Ενέργειας - ΕΔΗΕ"
(Α. Μπάης, Χ. Ζερεφός)
Χρηματοδότηση: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΠΡΑΞΗ Ι
Περίοδος: 2011-2013

"Πρόταση για τη ψηφιοποίηση των μετεωρολογικών και συναφών αρχείων του Αιγινήτη και Μαριολόπουλου που φυλάσσονται στο Κέντρο Ερεύνης Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών "
(Χ. Ζερεφός, Κ. Φιλάνδρας, Ι. Καψωμενάκης)
Χρηματοδότηση: Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών
Περίοδος: 2014-2015

"Μελέτη των κλιματικών τάσεων όπως προκύπτουν από επίγειες και δορυφορικές παρατηρήσεις και όπως υπολογίζονται από αριθμητικά μοντέλα" 
(Χ. Ζερεφός, Ι. Καψωμενάκης)
Χρηματοδότηση: Εθνική Συμμετοχή
Περίοδος: 2014-2016

Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Πελοποννήσου.
(Χ. Ζερεφός, Ι. Καψωμενάκης)
Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ 2014-2020
​Περίοδος: 2018-2019