Πεπραγμένα


 

Το Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης στη Δημόσια Υγεία (Κ.Ε.Ε.Δ.Υ.) συστήθηκε το 2023, 3326 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος A’ 55/10.03.2023.

Σκοπός του Κ.Ε.Ε.Δ.Υ. είναι η προώθηση της επιστημονικής έρευνας στους τομείς της υγείας και της πρόληψης ασθενειών.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  • Ανάλυση δεδομένων και διαχρονική παρακολούθηση κοορτής ΥΔΡΙΑ
  • Πίνακες Συνθέσεως Ελληνικών Τροφίμων
  • Επίδραση των παρεμβάσεων στον τρόπο ζωής (μεσογειακή διατροφή, άσκηση) στην επιβίωση και την ανοσολογική απάντηση ασθενών με χρόνια νοσήματα
  • Ψηφιοποίηση αρχείων εθνικών και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων
  • The genome of Greece project

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Τέσσερεις (4) σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά μετά από κρίση

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ -ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ενδεικτικά αναφέρεται η συμμετοχή :

  • στη διαμόρφωση συμβουλευτικού κειμένου προς τους Ευρωπαίους Επιτρόπους για το πώς να συμβάλουν ώστε η κατανάλωση τροφίμων στην Ευρώπη να γίνει πιο υγιεινή και βιώσιμη.
  • στο 1ο Συνέδριο για την Κλιματική Κρίση που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο θέμα «Η συμβολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης: από τη διεπιστημονική έρευνα και εκπαίδευση στην παροχή επιστημονικής γνώσης για τη λήψη αποφάσεων πολιτικής»
  • στο 2023 Delphi Forum

 

Αρχεία: 
AttachmentSizeDate
PDF icon KEEDY.pdf1.42 MB01/04/2024