Αρχές και προσωπικό


Εφορευτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Σταμάτιος Κριμιζής

Τακτικά Μέλη:  Γεώργιος Κοντόπουλος, Δημήτριος Νανόπουλος, Αντώνιος Κουνάδης, Λουκάς Χριστοφόρου, Σταμάτιος ΚριμιζήςΑθανάσιος Φωκάς, Εμμανουήλ Φλωράτος

Αναπληρωματικό μέλος: Εμμανουήλ Γδούτος

Επόπτης: Γεώργιος Κοντόπουλος, E-mail: gcontop@academyofathens.gr, Τηλ. 210 6597 601

Διευθύνων:  Πάνος Α. Πάτσης, E-mail: patsis@academyofathens.gr, Τηλ. 210 6597 169

Ερευνητικό Προσωπικό

Ιωάννης Κοντόπουλος, E-mail: icontop@academyofathens.gr, Τηλ. 210 6597 167

Σπυρίδων Βασιλάκος (σε αναστολή), E-mail: svasil@academyofathens.gr, Τηλ. 210 6597 248

Εμμανουήλ Γεωργούλης (εν αδεία), E-mail: manolis.georgoulis@academyofathens.gr, Τηλ. 210 6597 103

Κωνσταντίνος Γοντικάκης, E-mail: cgontik@academyofathens.gr, Τηλ. 210 6597 246

Μαρία Χαρσούλα, E-mail: mharsoul@academyofathens.gr, Τηλ. 210 6597 158

Αντώνιος Τσόκαρος, Ε-mail: atsokaros@academyofathens.gr Τηλ. 210 6597 646

Ματθαίος Κατσανίκας, E-mail: mkatsan@academyofathens.gr, Τηλ. 210 6597 139

Αντώνιος Ναθαναήλ, E-mail: anathanail@academyofathens.gr, Tηλ. 210 6597 513

Αθανάσιος Τζέμος, E-mail: atzemos@academyofathens.gr

Επιστημονικοί συνεργάτες (άμισθοι):

Βασίλειος Τριτάκης (τέως διευθύνων)
Ελένη Δάρα (τέως διευθύντρια)
Θεοδόσιος Ζαχαριάδης
Χρήστος Ευθυμιόπουλος

Τεχνικό προσωπικό:

Μανώλης Ζούλιας (εν αδεία), Ε-mail: mzoulias@academyofathens.gr, Τηλ. 210 6597 511