Μέλη

Τα μέλη της Ακαδημίας Αθηνών

Έρευνα

H Aκαδημία Aθηνών υπήρξε ο πρώτος ερευνητικός φορέας της χώρας

Βιβλιοθήκη

Ο δικτυακός τόπος της Βιβλιοθήκης της Ακαδημίας Αθηνών "Ιωάννης Συκουτρής"

Βιβλιοπωλείο

Το Βιβλιοπωλείο της Ακαδημίας Αθηνών

Επικαιρότητα

Ψηφιακή Ακαδημία

Δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Προβολή του έργου των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών».


Σχέδιο αποτροπής καπνίσματος

Εκδηλώσεις

  • 09/06/2021 «Πολιτισμική διαμεσολάβηση και συνηγορία: Κριτικές παρατηρήσεις για το έργο της Λαογραφίας στην υπηρεσία της κοινότητας» (Γ. Βοζίκας, 9/6/2021), στο πλαίσιο του κύκλου διαδικτυακών ομιλιών «Λαογραφικά αρχεία και επιτόπιες έρευνες» του ΚΕΕΛ
  • 04/06/2021 Ξ. Μπουρλογιάννη: "Από το «φαίνεται» στην εικόνα: η φαντασία στον Θεαίτητο και στον Σοφιστή του Πλάτωνα". Μηνιαίο σεμινάριο του Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας, 9/6/2021
  • 04/06/2021 Έκτος θεματικός κύκλος της ΛΟΓΟ-ΔΗΜΙΑΣ: «Η μορφή της Ελένης στην ελληνική λογοτεχνία», Τετάρτη, 9/6/2021, 6-8 μ.μ.
  • 02/06/2021 Αλεξάνδρα Δεληγιώργη: «Η Χαϊντεγγεριανή αποδόμηση του Πλατωνισμού, προπομπός του Αντιπλατωνισμού στη λεγόμενη μεταφιλοσοφία». Μηνιαίο σεμινάριο του Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας, 2/6/2021
  • 27/05/2021 Sheila (Bridget) Murnaghan: «Boastful Ajax: Verbal Transgression and Heroic Identity in Homer & Sophocles», σεμινάριο του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας, 27/5/2021
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Εκδόσεις της Aκαδημίας Αθηνών