Μέλη

Τα μέλη της Ακαδημίας Αθηνών

Έρευνα

H Aκαδημία Aθηνών υπήρξε ο πρώτος ερευνητικός φορέας της χώρας

Βιβλιοθήκη

Ο δικτυακός τόπος της Βιβλιοθήκης της Ακαδημίας Αθηνών "Ιωάννης Συκουτρής"

Βιβλιοπωλείο

Το Βιβλιοπωλείο της Ακαδημίας Αθηνών

Επικαιρότητα

Διεθνές συνέδριο με θέμα "Η Αρχαία Ελληνική και Ρωμαϊκή Τραγωδία στο Φλαβιανό Έπος", 19-21 Σεπτεμβρίου 2024

Ψηφιακή Ακαδημία

Δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Προβολή του έργου των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών».

Εκδηλώσεις

  • 13/06/2024 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Διεθνές συνέδριο με τίτλο Education in and beyond the Greek gymnasium (H εκπαίδευση εντός και εκτός του αρχαίου ελληνικού γυμνασίου), 13 και 14 Ιουνίου 2024
  • 13/06/2024 Συνεδρία Υποδοχής του Καθηγητή κ. Αριστείδη (Steven) Κριλή ως αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας Αθηνών, Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024 και ώρα 19.00
  • 13/06/2024 3196η Συνεδρία της Ολομέλειας, Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024, ώρα 10.00 π.μ.
  • 13/06/2024 Διεθνές συνέδριο με τίτλο Education in and beyond the Greek gymnasium (H εκπαίδευση εντός και εκτός του αρχαίου ελληνικού γυμνασίου), 13 και 14 Ιουνίου 2024
  • 11/06/2024 Συνεδρία Υποδοχής του Καθηγητή κ. Μιχαήλ Β. Κοσμόπουλου ως τακτικού μέλους της Ακαδημίας Αθηνών, Τρίτη 11 Ιουνίου 2024 και ώρα 19.00
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ