Γραμματείς επί των Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών από την ίδρυσή της


• 1926-1927 Γεώργιος Δροσίνης
• 1927-1928 Γεώργιος Ρεμούνδος
• 1928-1935 Κωνσταντίνος Κτενάς
• 1935-1950 Εμμανουήλ Εμμανουήλ
• 1950-1966 Ιωάννης Καλιτσουνάκης
• 1966-1994 Ιωάννης Ξανθάκης
• 1994-1997 Απόστολος Σαχίνης
• 1998-2003 Μανούσος Μανούσακας
• 2003-2008 Βασίλειος Πετράκος
• 2008-2009 Κωνσταντίνος Σβολόπουλος
• 2009-         Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος