Γραμματείς επί των Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών από την ίδρυσή της


 

1926-1927 Γεώργιος Δροσίνης

1927-1928 Γεώργιος Ρεμούνδος

1928-1935 Κωνσταντίνος Κτενάς

1935-1950 Εμμανουήλ Εμμανουήλ

1950-1966 Ιωάννης Καλιτσουνάκης

1966-1994 Ιωάννης Ξανθάκης

1994-1997 Απόστολος Σαχίνης

1998-2003 Μανούσος Μανούσακας

2003-2008 Βασίλειος Πετράκος

2008-2009 Κωνσταντίνος Σβολόπουλος

2009-2018 Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος

2019-2023 Μιχάλης Τιβέριος

2023-          Αντώνιος Ρεγκάκος