Καραμανές Ευάγγελος


Καραμανές Ευάγγελος
Ερευνητής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Γεννήθηκε στον Ευαγγελισμό Λάρισας το 1967. Σπούδασε Αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μεταπτυχιακές σπουδές στη Λαογραφία και Κοινωνική Aνθρωπολογία στην ίδια Σχολή και στο Πανεπιστήμιο Paul Valéry, Μονπελλιέ, Γαλλία (Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Α.Π.Θ. 1994, εποπτ. Νόρα Σκουτέρη-Διδασκάλου), στην Εθνολογία και Κοινωνική Ανθρωπολογία στην Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales στο Παρίσι (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης - D.E.A. 1994, Διδακτορικό Δίπλωμα 1999, εποπτ. Marie-Elisabeth Handman). Υπότροφος του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη.

Ερευνητής Α΄ βαθμίδας στο Κέντρο Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών όπου υπηρετεί από το 2002. Διευθύνων του Κέντρου από το 2014. Στο πλαίσιο των τακτικών εργασιών του Κέντρου ασχολήθηκε με την καταγραφή και αξιολόγηση των εισαγομένων κατʾ έτος στο Αρχείο χειρογράφων και άλλου εθνογραφικού υλικού, την επιμέλεια εκδόσεων και της Επετηρίδας του Κέντρου και την διοικητική υποστήριξη τους. ‘Εχει πραγματοποιήσει λαογραφικές αποστολές για επιτόπια έρευνα κυρίως στις περιοχές Ασπροποτάμου Τρικάλων, Γρεβενών και Λευκάδας και σε άλλες (Κριμαία, Άνδρος, Λάρισα) το εθνογραφικό υλικό των οποίων ευρίσκεται στο Αρχείο του Κέντρου. Έχει εργαστεί για την τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση μουσειακού λαογραφικού υλικού. Ασχολείται με την ανάπτυξη και συντήρηση των κτηριακών και άλλων υποδομών του Κέντρου, από το 2002, καθώς και των ψηφιακών υποδομών του. Στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης του Λαϊκού Πολιτισμού» (2004-2008, επιστ. υπεύθ. Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» οργάνωσε την ψηφιοποίηση του υλικού του Λαογραφικού Αρχείου και εργάστηκε για την ανάπτυξη της δικτυακής πύλης και ψηφιακών εφαρμογών του Κέντρου. Επιστημονικός υπεύθυνος του Προγράμματος «Εθνικό δίκτυο ψηφιακής τεκμηρίωσης της άυλης και υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς» (2014-2015) (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», ΕΣΠΑ) κατά το οποίο ανανεώθηκε πλήρως ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός του Κέντρου και δημιουργήθηκαν ψηφιακά αποθετήρια λαογραφικού υλικού και συλλογών.

Επιβλέπει την πρακτική άσκηση φοιτητών πανεπιστημιακών σχολών στο Κέντρο Λαογραφίας. Διδάσκει ειδικά θέματα λαογραφίας και εθνολογίας στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ινστιτούτο Επιμόρφωσης - ΙΝΕΠ). Έχει συμμετάσχει στην συγγραφή διδακτικών εγχειριδίων για το ΕΚΔΔΑ (2017) και το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ι.Δ.ΕΚ.Ε. (2008). Επίσης διδάσκει επί σειρά ετών, εθελοντικά, στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο της Εταιρείας Φίλων του Λαού και σε Ανοιχτά Πανεπιστήμια. Έχει επιβλέψει την εκπόνηση διατριβών ως μέλος τριμελών επιτροπών. Είναι κριτής Πράξεων (ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση), αξιολογητής προτάσεων επιστημονικών προγραμμάτων, αξιολογητής του επιστημονικού έργου ερευνητών και καθηγητών Πανεπιστημίου.

Στο παρελθόν υπηρέτησε ως γραμματέας στο Ελληνικό Ίδρυμα της Διεθνούς Πανεπιστημιούπολης Παρισίων (1999). Παρείχε διδακτικό έργο στο μάθημα «Ανθρωπολογία της διατροφής» με έμφαση κυρίως στην ελληνική παραδοσιακή διατροφή στο Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (2004-2007).

Δημοσιεύει κείμενα σε περιοδικά και εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας και συμμετέχει σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές με λαογραφική θεματολογία. Παρουσίαζε επί τριετία (2006-2009) ωριαία εκπομπή του Κέντρου Λαογραφίας «Λαογραφικές Σελίδες» από κοινού με την τέως διευθύντρια Αικ. Πολυμέρου-Καμηλάκη στον ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Γενικός Γραμματέας της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας των Θεσσαλών, Μέλος της Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore (SIEF), του γαλλόφωνου δικτύου Eurethno, της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εθνολογίας. Επίτιμο μέλος της Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητας Τζούρτζιας Αθαμανίας (Φ.Α.Τ.Α.). Στρατιωτική θητεία: Ελληνικός Στρατός.

Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Υλικός πολιτισμός, παραδοσιακή διατροφή, τεχνικές, τοπική ταυτότητα, λαϊκή λατρεία, διαχείριση ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος. 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Γαμήλια έθιμα των Βλαχοχωρίων της Πίνδου. Πρώιμες λαογραφικές καταγραφές φοιτητών του Ν. Γ. Πολίτη, Επιστημονικός υπεύθυνος, επιμέλεια, εισαγωγή: Ευάγγελος Καραμανές, Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, Σειρά Πηγές του Λαϊκού Πολιτισμού, αρ. 12, Αθήνα 2017, σελ. 110.

Οργάνωση του χώρου, τεχνικές και τοπική ταυτότητα στα Κοπατσαροχώρια των Γρεβενών, υπεύθυνη έκδοσης-πρόλογος Αικ. Πολυμέρου-Καμηλάκη, επιμέλεια Παν. Ι. Καμηλάκης, Δημοσιεύματα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, αρ. 25, Από το Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα 2011, σελ. 432.

Λαογραφικές καταγραφές στο Βαλτεσινίκο Γορτυνίας (Μύθοι ζώων, παραμύθια και τραγούδια), επιμέλεια Ευάγγελος Καραμανές, Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, Πηγές του Λαϊκού Πολιτισμού, αρ. 3, Αθήνα 2009, σ. 256.

Λαογραφία: Παραδοσιακός πολιτισμός (από κοινού με την Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη) [επιστ. υπεύθυνη σειράς Άσπα Τσαούση], Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.), Αθήνα 2008, σ. 158 [ψηφιακή έκδοση].

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

«Fêtes et lieux du calendrier populaire grec : inventaires et approches contemporaines des pratiques festives», L’inventaire des fêtes en Europe, (sous la dir. de Laurent Sébastien Fournier.), coll. Ethnologie de l’Europe, L’Harmattan, Paris 2017, σ. 67-87.

«Βότανα στην λαϊκή θεραπευτική: λαογραφική έρευνα και τεκμηρίωση της πολιτισμικής διάστασης των φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών», κείμενο ανακοίνωσης στο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Λαϊκή ιατρική και Ιατρική επιστήμη. Σχέσεις αμφίδρομες», Αθήνα, 7-11 Μαρτίου 2012. Οργάνωση: Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών και Ιστορικό Παλαιογραφικό Αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης. Προδημοσίευση στο περιοδικό Αρχαιολογία και Τέχνες, (Σεπτ. 2017) www.archaiologia.gr/blog/2017/09/04/βότανα-στη-λαϊκή-θεραπευτική

«Η πολιτισμική διάσταση της αγροτικής παραγωγής», Αικ. Πολυμέρου-Καμηλάκη, Π. Ποτηρόπουλος, Ι. Καραχρήστος, Ζ. Ν. Μάργαρη, Ε. Καραμανές, Λαϊκός πολιτισμός και τοπική ανάπτυξη, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης - Ινστιτούτο Επιμόρφωσης, Αθήνα 2017, σ. 231-263. [ψηφιακή έκδοση].

«Λαϊκός πολιτισμός, εθνογραφική έρευνα και ανάλυση στην εποχή του διαδικτύου», Τεύχος επιστημονικών άρθρων αφιερωμένο στο διεθνές συνέδριο «Ελληνικός Παραδοσιακός Πολιτισμός στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού (5-8 Απριλίου 2016), Έδρα Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας – 2, Κρατικό Πανεπιστήμιο Λομονόσοφ της Μόσχας, Φιλολογική Σχολή, Μόσχα 2016, σ. 94-104.

«Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα και ανάπτυξη: οικολογία, τοπικά συστήματα, τοπικότητες», Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών,τόμ. 33-34 (2009-2013), Αθήνα 2016, σ. 59-81.

Ευάγγελος Καραμανές, Ανθούλα Μπάκολη, «Μητρικό γάλα και θηλασμός: η προσέγγιση των λαογραφικών καταγραφών», Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, τόμ. 33-34 (2009-2013), Αθήνα 2016, σ. 83-105.

«Κινηματογραφικές καταγραφές στο πλαίσιο των λαογραφικών αποστολών του Κέντρου Λαογραφίας. Συμβολή στην μελέτη της ιστορίας του Λαογραφικού Αρχείου / Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών», Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, τόμ. 33-34 (2009-2013), Αθήνα 2016, σ. 523-550.

«Τρεις εντεταλμένες λαογραφικές αποστολές στη Διευρυμένη Κοινότητα Ασπροποτάμου του νομού Τρικάλων (2003-2005): η παραγωγή του γραπτού και οπτικοακουστικού υλικού», Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, τόμ. 31-32 (2004-2008), Αθήνα 2016, σ. 143-159.

Παναγιώτης Καμηλάκης - Ευάγγελος Καραμανές, «Η χρήση του κρασιού και του τσίπουρου στον καθημερινό βίο και στα έθιμα του κύκλου της ζωής και του κύκλου του χρόνου στις περιοχές Κοζάνης και Γρεβενών», Η Δυτική Μακεδονία στους νεότερους χρόνους. Πρακτικά Α΄ Συνεδρίου Ιστορίας Δυτικής Μακεδονίας, Γρεβενά 2-5 Οκτωβρίου 2014, επιμέλεια Χαρίτων Καρανάσιος, Κώστας Ντίνας, Δημήτρης Μυλωνάς, Εταιρεία Δυτικομακεδονικών Μελετών (Ε.ΔΥΜ.ΜΕ.), Κοζάνη 2016, (ψηφιακή έκδοση), σ. 1043-1083 [ https://asynedrioedymme.wordpress.com/ ]

«Αντιγράφοντας τη λαϊκή τέχνη: Διδασκαλία και παραγωγή στο “Ελληνικό σπίτι” [της Αγγελικής Χατζημιχάλη]» στο Λαϊκή τέχνη. Νέα ευρήματα – Νέες ερμηνείες. Πρακτικά Συνεδρίου προς τιμήν της Πόπης Ζώρα. Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Καρόλου Παπούλια, 2-5 Νοεμβρίου 2006, Μουσείο Μπενάκη – Κτήριο οδού Πειραιώς, (επιμ. Σοφία Χανδακά), Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2015, σ. 541-552, LXXIV.

Aikaterini Polymerou-Kamilaki - Evangelos Karamanes, «National Ethnology Reports. Folklore Studies in Greece», International Society for Ethnology and Folklore Newsletter, November 2014, vol. 12, no 2, σ. 12-16. https://www.siefhome.org/downloads/newsletters/sief_news_2014_v2.pdf

Παναγιώτης Ι. Καμηλάκης – Ευάγγελος Θ. Καραμανές, «Αμπελουργία και κρασί στον παραδοσιακό πολιτισμό της περιοχής Κοζάνης-Γρεβενών» στο Γ. Α. Πίκουλας (επιμ.), Οίνον ιστορώ Χ. Επιστημονικό Συμπόσιο Βελβεντό το οινοφόρο (Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2013), Αθήνα 2014, σ. 173-207.

«Η κτηνοτροφία στην περιοχή Κοζάνης-Γρεβενών: Μια διαχρονική παραγωγική δραστηριότητα και οι κοινωνικές και πολιτισμικές της διαστάσεις», Kοζάνη, 600 χρόνια Iστορίας. Γένεση και Aνάπτυξη μιας Mακεδονικής Mητρόπολης, Πρακτικά B΄ Συνεδρίου Tοπικής Iστορίας, Kοζάνη 27-30 Σεπτ. 2012. 100η επέτειος της απελευθέρωσης της Κοζάνης, επιμ. Xαρ. Kαρανάσιος, Κ. Ντίνας, Δημ. Μυλωνάς, Δημ. Σκρέκας, Δήμος Kοζάνης, Kοζάνη 2014, σ. 189-216.

«Space and imaginary in the legends of Aspropotamos region. Prefecture of Trikala, Thessalia, Greece», στο Narratives Across Space and Time: Transmissions and Adaptations. Proceedings of the 15th Congress of the International Society for Folk Narrative Research, June 21-27, 2009 Athens, Scholarly Supervision: Aikaterini Polymerou-Kamilaki, Editorship Committee: Aikaterini Polymerou-Kamilaki, Evangelos Karamanes, Ioannis Plemmenos, Publications of the Hellenic Folklore Research Centre, Academy of Athens – 31, Athens 2014, vol. II, pp. 65-76.

«Το φυσικό τοπίο στο έργο του Ζαχαρία Παπαντωνίου» στο Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, (υπεύθυνη έκδοσης, γενική επιστ. επιμέλεια), Γιώργος Βοζίκας (επιμέλεια ύλης, επιστ. επιμέλεια), Λαϊκός πολιτισμός και έντεχνος λόγος (Ποίηση - Πεζογραφία - Θέατρο), Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, Αθήνα 8-12 Δεκεμβρίου 2010, Δημοσιεύματα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών αρ. 30, Αθήνα 2013, τόμ. Γ΄ (Πρακτικά Συμποσίου Ζαχαρίας Παπαντωνίου, 12 Δεκεμβρίου 2010), σ. 49-61.

«Διαχείριση ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος και δημιουργία λαογραφικών ψηφιακών εφαρμογών: όροι της διατήρησης και της μεταβίβασης της λαογραφικής κληρονομιάς στην εποχή του διαδικτύου», στο Λαογραφία, τόμ. ΜΒ΄ (42) 2010-2012, Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου «1909-2009, 100 Χρόνια Ελληνικής Λαογραφίας», Πανεπιστήμιο Αθηνών, 11-13 Μαρτίου 2009, Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2013, σ. 407-422.

«Μετά τη φωτιά»: μεταβολές στο ιστορικό τοπίο μιας θεσσαλικής αγροτικής κοινότητας (Ευαγγελισμός Λάρισας)», στο Η φωτιά πηγή ζωής δύναμης και καθαρμού, Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης, Αθήνα 1-3 Απριλίου 2011, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, Αθήνα 2013, σ. 341-359.

«Προσεγγίσεις του υλικού βίου κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου: το Λαογραφικό Αρχείο», Ο Νικόλαος Γ. Πολίτης και το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας. Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνέδριου (4-7 Δεκεμβρίου 2003), Δημοσιεύματα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών αρ. 23, Αθήνα 2012, σ. 403-445.

«Η ψηφιοποίηση του Αρχείου της Φ.Α.Τ.Α.», (από κοινού με τον Παρασκευά Ποτηρόπουλο) στο Ευάγγελος Καραμανές, Παρασκευάς Ποτηρόπουλος, Το αρχείο της Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητας Τζούρτζιας της Αθαμανίας και η ψηφιοποίησή του από το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας, Τρίκαλα 15 Νοεμβρίου 2009, Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα Τζούρτζιας Αθαμανίας, Τρίκαλα 2010, σ. 19-60.

Αικ. Πολυμέρου-Καμηλάκη, Ευάγγ. Καραμανές, «Οι νηστήσιμες τροφές στην ελληνική παραδοσιακή διατροφή», Αρχαιολογία και τέχνες, τεύχ. 116, Σεπτέμβριος 2010, σ. 19-27. [http://www.archaiologia.gr/wp-content/uploads/2011/07/116-3.pdf]

«Ο άγιος Νικόλαος στο λαϊκό βίο και πολιτισμό» στο Ιερός ναός Αγίου Νικολάου Υπάτης, σειρά Πηγές Αγιασμού και Πολιτισμού αρ. 11, Ιερά Μητρόπολις Φθιώτιδας, Λαμία 2010, σ. 44-57. [1η δημοσίευση στο περιοδικό Υπάτη, τεύχ. 51, Δεκέμβριος 2007, σελ. 16-21].

«Η κτηνοτροφία του Χαλικίου Ασπροποτάμου: η οργάνωση της βoσκής των κοπαδιών στα θερινά βοσκοτόπια», Ο Ασπροπόταμος στο χώρο και το χρόνο. Πρακτικά 9ου Συμποσίου Ιστορίας-Λαογραφίας και Βλάχικης Παραδοσιακής Μουσικής και Χορού, 11-13 Μαΐου 2007, Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα Τζιούρτζιας της Αθαμανίας (Φ.Α.Τ.Α.), Τρίκαλα 2009, σ. 150-171.

«Τα συστήματα τυροκομίας της Πίνδου: συνέχειες και ασυνέχειες», Η ιστορία του ελληνικού γάλακτος και των προϊόντων του. 10ο Τριήμερο Εργασίας, Ξάνθη, 7-9 Οκτωβρίου 2005, Οργάνωση: Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Πειραιώς, Ίδρυμα Αριστείδης Δασκαλόπουλος, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Πειραιώς, Αθήνα 2008, σ. 425-449.

Aikaterini Polymerou-Kamilaki, Evangelos Karamanes, “The Madman Caught Sight of the Drunkard and Took to his Heels’: An anatomy of Drunkenness in Greece” in Patricia Lysaght (Ed.) Sanitas Per Aquas. Spas, Lifestyles and Foodways, Proceedings of the 16th International of the International Commission for Ethnological Food Research, Innsbruck, Austria and Meran(o), Italy, 25 September – 1 October 2006, Innsbruck 2008, σ. 307-336.

«Κοινωνία και τεχνικές: Οι επιλογές της παραδοσιακής τυροκομίας» Αρχαιολογία και Τέχνες, τεύχος 92, Σεπτέμβριος 2004, σ. 94-98. http://www.archaiologia.gr/wp-content/uploads/2011/07/92-18.pdf

«Παραδοσιακές πρακτικές διαχείρισης της έλλειψης τροφίμων κατά την ανοιξιάτικη μεταβατική περίοδο στα Κοπατσάρικα χωριά των Γρεβενών», Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, 29, 1999-2003, σ. 131-146. http://editions.academyofathens.gr/epetirides/xmlui/handle/20.500.11855/356

"Changes in Cheese Production Among the Koupatsaréï: the Cheese Batzos" στο Lysaght, P. (ed.) Food from nature. Attitudes and Culinary Practices, (Proceedings of the 12th Conference of the International Commission for Ethnological Food Research, Umeå and Frostviken, Sweden, 8-14 June, 1998), Uppsala 2000, The Royal Gustavus Adolphus Academy for Swedish Folk Culture, σ. 287-296.

«Division culturelle du travail et construction identitaire dans le Pinde septentrional: le cas des Koupatsaréï (Département de Grévéna, Macédoine occidentale, Grèce)» στο Dekker, T. Helsloot, J. Wijers, C. (eds.) Roots and Rituals. The construction of ethnic identities (Selected papers of the 6th SIEF conference on ‘roots and rituals’, Amsterdam 20-25 April 1998), Amsterdam 2000, Het Spinhuis, σ. 53-66.

«Διαδικασίες απαλλοτρίωσης των τσιφλικιών της Θεσσαλίας. Οι Θεσσαλοί αγρότες 1925-1929», Πρακτικά του Α΄ Συνεδρίου για το αγροτικό ζήτημα στη Θεσσαλία με τη συμπλήρωση 80 χρόνων από την εξέγερση του Κιλελέρ (Λάρισα 28, 29 και 30 Σεπτεμβρίου 1990), Λάρισα 1992, Σύνδεσμος φιλολόγων Νομού Λάρισας, σ. 110-117.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ KAI ΕΠΕΤΗΡΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

Επιμέλεια Επετηρίδας του Κέντρου Λαογραφίας (με Συντακτική Επιτροπή): Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, τόμος 31-32 (2004-2009), Αθήνα 2016, σελ. 656.

Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, τόμος 33-34 (2010-2013), Αθήνα 2016, σελ. 900.

Narratives Across Space and Time: Transmissions and Adaptations. Proceedings of the 15th Congress of the International Society for Folk Narrative Research, June 21-27, 2009 Athens, Scholarly Supervision: Aikaterini Polymerou-Kamilaki, Editorship Committee: Aikaterini Polymerou-Kamilaki, Evangelos Karamanes, Ioannis Plemmenos, Publications of the Hellenic Folklore Research Centre, Academy of Athens – 31, Athens 2014 [στην ελληνική, αγγλική και γερμανική γλώσσα), σ. 2184 (τόμ. Α΄ σελ. 712, τόμ. Β΄ σελ. 712, τόμ. Γ΄  σελ. 760).

Κωνσταντίνος Ψάχος: ο Μουσικός, ο Λόγιος - Πρακτικά ημερίδας (Ανατολική Αίθουσα του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών, 30 Νοεμβρίου 2007), υπεύθυνη έκδοσης Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, επιμέλεια έκδοσης Ευάγγελος Καραμανές, Δημοσιεύματα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, αρ. 29, Αθήνα 2013, σ. 340 [+ 1 CD] [Χρηματοδότηση: Ελένη Ντάλλα].

«Κωστής Παλαμάς», Πρακτικά Ημερίδας, Ακαδημία Αθηνών, 16 Δεκεμβρίου 2009, Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, Αθήνα 2011, σ. 116.

Ευάγγελος Καραμανές, Παρασκευάς Ποτηρόπουλος (επιμ.), Το αρχείο της Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητας Τζούρτζιας της Αθαμανίας και η ψηφιοποίησή του από το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας, (Τρίκαλα 15 Νοεμβρίου 2008), Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα Τζούρτζιας της Αθαμανίας, Τρίκαλα 2010, σ. 384.

Δημοσιεύματα λαογραφικού και εθνολογικού περιεχομένου προορισμένα για το ευρύτερο κοινό

Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Ευάγγελος Καραμανές, Ζωή Μάργαρη, «Μουσείο Ενθυμημάτων του Διεθνούς Φεστιβάλ Φολκλόρ Λευκάδας. Ο συγχρωτισμός των πολιτισμών / Museum of Mementos of the Lefkada International Folklore Festival. The coexistence of cultures», περιοδικό Ημέρες Τέχνης στην Ελλάδα / Days of Art in Greece, 5, Φθινόπωρο – Χειμώνας 2016-2017, σ. 182-185.

Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Ευάγγελος Καραμανές, «Γιορτές και πανηγύρια του καλοκαιριού», δημοσιεύτηκε στο ψηφιακό περιοδικό Αρχαιολογία και Τέχνες, στις 22 Ιουλίου 2013 

«Εθνογραφικός κινηματογράφος», Ομιλία στο πλαίσιο της προβολής ταινιών «Βραβευμένες, επιλεγμένες και πρωταγωνίστριες» της 8ης Διεθνούς Συνάντησης Αρχαιολογικής Ταινίας του Μεσογειακού Χώρου (ενότητα Παραδοσιακοί Πολιτισμοί), Ταινιοθήκη της Ελλάδος 7-8 Μαΐου 2011, Περιοδικό Αρχαιολογία on line, Ιούνιος 2011. 

«Το πανηγύρι της Παναγιάς το Δεκαπενταύγουστο», Μετροπόλιταν, τευχ. 76ο, 14-16 Αυγούστου 2009, σ. 22-25.

«Από την Σαρακοστή στην Πασχαλινή ευωχία», Μετροπόλιταν, τευχ. 8ο, 26-27 Απριλίου 2008, σ. 32-37.

«Τα Κοπατσάρικα χωριά των Γρεβενών» και «Το χωριό Χαλίκι Ασπροποτάμου νομού Τρικάλων», Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα για λαογραφική έρευνα, Ψηφιακή εφαρμογή (DVD) που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του υποέργου «Ανάπτυξη εκπαιδευτικής εφαρμογής πολυμέσων λαϊκού πολιτισμού» του Έργου «Ανάπτυξη Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης του Λαϊκού Πολιτισμού» (2004-2008) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», Επιστημ. υπεύθυνη: Αικ. Πολυμέρου-Καμηλάκη, επιμέλεια εφαρμογής: Ευάγγ. Καραμανές, Αθήνα 2008.

CD-ROM «Μελισσοκομικές διαδρομές στην Ανατολική Αττική» (επιστημονικός σχεδιασμός - επιμέλεια), Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής 2006.

«Έρευνα στον Ασπροπόταμο», Πολιτισμός, Περιοδικό της εφημερίδας Ελευθερία, Λάρισα 25 Ιουνίου 2006, τεύχ. 76, σ. 3.

«Η κτηνοτροφία της Ελασσόνας: από την προϊστορία στη σύγχρονη εποχή» Αγροτική Ενημέρωση, Μηνιαία έκδοση του δημοσιογραφικού Οργανισμού Ελευθερία, Λάρισα, 21 Ιουνίου 2006, σ. 38-39.

 

Ψηφιοποιημένα δημοσιεύματα του Ευαγγέλου Καραμανέ είναι διαθέσιμα: https://kentrolaografias.academia.edu/EvangelosKaramanes

Δημοσιεύματα στις εκδόσεις του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών είναι διαθέσιμα στην δικτυακή πύλη του Κέντρου και στα ειδικά ψηφιακά αποθετήρια:

http://www.kentrolaografias.gr/el/content/δημοσιεύματα-του-λαογραφικού-αρχείου-κέντρου-ερεύνης-της-ελληνικής-λαογραφίας

http://editions.academyofathens.gr/epetirides/xmlui/handle/20.500.11855/1?locale-attribute=el

 

 

 

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Διευθύνων το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας

Διευθυντής Ερευνών

Διεύθυνση: Ηπίτου 3, 10557 Αθήνα

Τηλ. 210 3664 760

e-mail: ekaramanes@academyofathens.gr