Εκδόσεις Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας


Δημοσιεύματα

τιμή (€)
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
 

1 (1987)

16.50

2-3 (1994) 16.50
4 ( 1998) 16.50
5  (2001) 16.00
6 (2006) 16.00
7 (2007) 17.00
8-9 (2009) 18.00
10-11 (2017)  
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
ΑΝΝΑ ΑΜΗΡΑ, Για να γεράσουμε όλοι καλύτερα. Επιμέλεια - Πρόλογος Γρηγόρη Κ. Γκιζέλη, Αθήναι 1986 4.50
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ι. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, Η Πολεμική Προπαρασκευή της Ελλάδος 1923 - 1940 (1998) 7.50
ΒΑΣΟΥ ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ, Η Συμμετοχή της Ελλάδος στο Β' παγκόσμιο πόλεμο. τόμοι Α' + Β'. (1998) 15.30
ΣΟΦΟΚΛΗΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΟΥΣΗΣ, Η Συμμετοχή της Ελλάδος στο Β' παγκόσμιο πόλεμο, τόμοι Α' + Β'. (1998). 15.00
Δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδος, υπογεννητικότητα και γήρανση του πληθυσμού. Αθήνα 1990 (εξαντλήθηκε).  
Οι Νέοι και η Τρίτη Ηλικία. Αθήναι 1991 9.00
H 'Ελληνική Βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα: Επιπτώσεις από την Ένταξη στην ΕΟΚ και Προοπτικές (1993) 9.00
Ο Δημόσιος Τομέας: Επιπτώσεις από την Ένταξη στην ΕΟΚ και Προοπτικές (1993) 9.00
Η Ανάπτυξη της Θράκης: Προκλήσεις και Προοπτικές. Β' έκδοση 1995 9.00
Αποκέντρωση και Αυτοδιοίκηση. Διαπιστώσεις - Προτάσεις, Αθήνα 2000 16.00
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΓΚΛΙΒΕΡΑΣ, Μετανάστευση και Διεθνές Δίκαιο. Η δράση του ΟΗΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης, σ.242, Αθήνα 2008 26.00
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΚΙΖΕΛΗΣ, Το πελατειακό σύστημα, η ελληνική γραφειοκρατία και οι παράγοντες διαμόρφωσης της ελληνικής ιδιαιτερότητας. Αθήνα 2009 5.00