Εκδόσεις Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού


Δημοσιεύματα

τιμή (€)

Η ΚΡHTΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1866-1869. ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΚΡΗΤΗ ΠΡΟΞΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Έκδοσις Έλ. Πρεβελάκη και Βασ. Πλαγιανάκου-Μπεκιάρη.

Τεύχος Α'. Απρίλιος 1866 - Ιούλιος 1867. Εν Αθήναις 1967

 

20.50

Τεύχος Β'. Αύγουστος 1867 - Δεκέμβριος 1868. Εν Αθήναις 1970 20.50
Γ. ΨΥΛΛΑ. ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ TOΥ BIOΥ MOΥ. Εισαγωγή Νικ. Λούρου. Έκδοσις και σημειώσεις Έλευθ. Πρεβελάκη. Εν Αθήναις 1974 20.50

ΕΠΙΤΟΜΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ TOT BPETANNIKOΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΓΕΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ / ΕΛΛΑΣ (FOREIGN OFFICE 32).

Τόμος Α' (τεύχη Ι-Π), Φάκελοι 1-34. Έγγραφα των ετών 1827-1832. Έκδοσις Έλευθ. Πρεβελάκη και Φιλ. Γλύτση. Εν Αθήναις 1975

 

15.00

Τόμος Β', Φάκελοι 35-56. Έγγραφα των ετών 1833-1835. Έκδοσις Φιλ. Γλύτση - Χρ. Λούκου -Έλ. Μπελια. Εν Αθήναις 1979 15.00
Τόμος Γ', Φάκελοι 57-74. Έγγραφα των ετών 1836-1837. Έκδοσις Φιλ. Γλύτση - Χρ. Λούκου - Έλ. Μπελια. Αθήναι 1987 15.00
Τόμος Δ', Φάκελοι 75-94. Έγγραφα των ετών 1838-1839. Σύνταξη Φιλ.Γλύτση - Έλ. Μπελια. Αθήναι 1998 23.50
ΕΛ. ΠΡΕΒΕΛΑΚΗ, Το Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού. Αθήνα 1985  
ΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΛΕΤΤΗ. Επιμέλεια Β. Πλαγιανάκου - Μπεκιάρη και Ά. Στεργέλλη. Τόμος Α' (μέρος Α'-Β', Αύγουστος 1788 - Ιούνιος 1824). Αθήνα 1996 35.00
Η Ήπειρος, ο Αλή Πασάς και η Ελληνική Επανάσταση - Προξενικές εκθέσεις του William Meyer από την Πρέβεζα, Έκδοση Έλ. Πρεβελάκη και Κ. Καλλιατάκη-Μερτικοπούλου. Τόμος Α', 1819-1821. Αθήνα 1996. 44.00
Η Ήπειρος, ο Αλή Πασάς και η Ελληνική Επανάσταση - Προξενικές εκθέσεις του William Meyer από την Πρέβεζα, τόμος Β'

 

Τόμος Β', 1822. Αθήνα 1996 Τόμος Β', 1822. Αθήνα 1996 44.00
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΡΙΖΟΥ ΡΑΓΚΑΒΗ, Χειρόγραφος κώδιξ αρ. 35. Από το αρχείο της οικογένειας Ραγκαβή. Επιμέλεια Εύθ. θ. Σουλογιάννης - Ίφιγ. Μποτουροπούλου, Αθήνα 1997 18.00

ΔΕΛΤΙΟΝ TOΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ TOΥ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟY.

Τόμος Α' (Μνήμη Ελευθερίου Πρεβελάκη), 1998.

 

18.00

Τόμος Β', 2000 18.00
Correspondence between the Foreign Office and the British Embassy and Consulates in the Ottoman Empire 1820-1833, Foreign Office 78/97-221. A descriptive list, τόμος Β'

 

Correspondence between the Foreign Office and the British Embassy and Consulates in the Ottoman Empire 1820-1833, Foreign Office 78/97-221. A descriptive list, τόμος Α'

 

Το Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού

 

Αλεξάνδρου Ρίζου Ραγκαβή, Χειρόγραφος Κώδιξ αρ. 35. Από το Αρχείο της Οικογένειας Ραγκαβή

 

Χρονολόγιο Γεγονότων 1940 - 1944. Από τα Έγγραφα του Βρετανικού Υπουργείου των Εξωτερικών, Foreign Office 371. Τόμος Α΄, 1940-1943

 

Χρονολόγιο Γεγονότων 1940 - 1944. Από τα Έγγραφα του Βρετανικού Υπουργείου των Εξωτερικών, Foreign Office 371. Τόμος Β΄, 1944

 

Χρονολόγιο Γεγονότων 1940 - 1944. Από τα Έγγραφα των Αμερικανικών Υπηρεσιών

 

Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου "Η Ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα 1864-2004

 

Νεοελληνικό Νόμισμα. Κράτος και Ιδεολογία από την Επανάσταση έως το Μεσοπόλεμο

 

Το Γραφείο Στρατηγικών Υπηρεσιών (Office of Strategic Services) στην κατεχόμενη Ελλάδα 1943-1944, Αθήνα 2012

 

Agricultural co-operatives in South and Central Europe, 19th - 20th century: a comparative approach

 

Ελευθέριος Πρεβελάκης, Η Μεταπολιτευτική Επανάσταση στην Κρήτη (1895-1896), Αθήνα 2014

 

Les Jardins de la Méditerranée. Agriculture et Société dans la Grèce du Sud 1860-1910, Athènes 2014

 

Αρχείο Αλεξάνδρου Λυκούργου (1827-1875) Αρχιεπισκόπου Σύρου και Τήνου, Τόμος Α΄, Αθήνα 2014

 

Αρχείο Ιωάννη Κωλέττη. Επιτομές εγγράφων

 

Αρχείο Ιωάννη Κωλέττη

 

Επιτομές εγγράφων του Βρεταννικού Υπουργείου των Εξωτερικών. Γενική αλληλογραφία / Ελλάς (Foreign Office 32), Φάκελοι 95-112. Έγγραφα των ετών 1840-1841

 

Επιτομαί εγγράφων του Βρεταννικού Υπουργείου των Εξωτερικών. Γενική αλληλογραφία / Ελλάς (Foreign Office 32). Φάκελοι 75-94. Έγγραφα των ετών 1838-1839

 

Επιτομαί εγγράφων του Βρεταννικού Υπουργείου των Εξωτερικών. Γενική αλληλογραφία / Ελλάς (Foreign Office 32). Φάκελοι 57-74. Έγγραφα των ετών 1836-1837

 

Επιτομαί εγγράφων του Βρεταννικού Υπουργείου των Εξωτερικών. Γενική αλληλογραφία / Ελλάς (Foreign Office 32). Φάκελοι 35-56. Έγγραφα των ετών 1833-1835

 

Επιτομαί εγγράφων του Βρεταννικού Υπουργείου των Εξωτερικών. Γενική αλληλογραφία / Ελλάς (Foreign Office 32). Φάκελοι 1-34. Έγγραφα των ετών 1827-1832

 

Γ. Ψύλλα. Απομνημονεύματα του βίου μου

 

Η Κρητική Επανάστασις 1866-1869. Εκθέσεις των εν Κρήτη προξένων της Ελλάδος, τεύχ. B'

 

H Κρητική Επανάστασις 1866-1869. Εκθέσεις των εν Κρήτη προξένων της Ελλάδος, τεύχ. Α΄

 

Νεοελληνικά Ιστορικά, Τόμος Τέταρτος, Αθήνα 2016

 

Νεοελληνικά Ιστορικά, Τόμος Τρίτος, Αθήνα 2013

 

Νεοελληνικά Ιστορικά, Τόμος Δεύτερος, Αθήνα 2010

 

Νεοελληνικά Ιστορικά, Tόμος Πρώτος, Αθήνα 2008

 

Δελτίο του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεώτερου Ελληνισμού, Τόμος Τρίτος, Αθήνα 2003

 

Δελτίο του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεώτερου Ελληνισμού, Τόμος Δεύτερος, Αθήνα 2000

 

Δελτίο του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεώτερου Ελληνισμού, Τόμος Πρώτος, Αθήνα 1998, Μνήμη Ελευθερίου Πρεβελάκη