Εκδόσεις Κέντρου Ερεύνας της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης


Δημοσιεύματα

τιμή (€)

Α. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

 
1. ΜΑΝΟΛΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΘΑ, "Ευρετήριο Βυζαντινών Τοιχογραφιών Ελλάδος. Κύθηρα", Αθήνα 1997, 332 σ., 342 έγχρωμες και ασπρόμαυρες εικόνες, 72 αρχιτεκτονικά σχέδια, 31 σχέδια τοιχογραφιών. ISBN: 960-7099-52-4 64.50
2. MANOLIS CHATZIDAKIS, IOANNA BITHA, "Corpus of the Byzantine Wall-Paintings of Greece. The island of Kythera", Athens 2003, 332 σ., 342 έγχρωμες και ασπρόμαυρες εικόνες, 72 αρχιτεκτονικά σχέδια, 31 σχέδια τοιχογραφιών. ISBN: 960-404-029-4  100.00

Β. BIBLIOGRAPHIE DE L'ART BYZANTIN ET POSTBYZANTIN. LA CONTRIBUTION GRECQUE / ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

 
1. ΙOANNA BITHA, ANGHELIKI KATSIOTI, ELENI KATSA / ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΘΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΤΣΙΩΤΗ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΑ, "Bibliographie de l'art byzantin et postbyzantin. La contribution grecque 1991-1996 / Βιβλιογραφία της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης. Η ελληνική συμβολή 1991-1996", Athenes / Αθήνα 1996 (διάθεση δωρεάν) -
2. ΙOANNA BITHA, VASSILIKI FOSKOLOU, MARGARITA NELLA / ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΘΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΩΣΚΟΛΟΥ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΝΕΛΛΑ, "Bibliographie de l'art byzantin et postbyzantin. La contribution grecque 1996-2000 / Βιβλιογραφία της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης. Η ελληνική συμβολή 1996-2000", Athenes / Αθήνα 2001, 219 σ./ p.. ISBN: 960-7099-97-4 16.50
3. ΙOANNA BITHA, IOANNIS VAXEVANIS, OURANIA KARAGIANNI / ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΘΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ, ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, "Bibliographie de l'art byzantin et postbyzantin. La contribution grecque 2001-2005 / Βιβλιογραφία της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης. Η ελληνική συμβολή 2001-2005", Athenes / Αθήνα 2006, 360 σ./ p.. ISBN: 960-404-094-4 25.00
4. ΟΛΓΑ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ / OLGA KARAGIORGOU, "Bibliographie de l'Art Byzantin et Postbyzantin. La contribution grecque 2006-2010 / Βιβλιογραφία της Βυζαντινής και της Μεταβυζαντινής Τέχνης. Η Ελληνική συμβολή 2006-2010" Ath?nes / Αθήνα 2011, 272 σ. / p. ISBN: 978-960-404-214-2 25.00

Γ. ΜΝΗΜΗ ΜΑΝΟΛΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ

 
1. ΜΥΡΤΑΛΗ ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ-ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ ΜΕ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ, ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΠΙΘΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, "Εικόνες της Ζακύνθου. Μνήμη Μανόλη Χατζηδάκη, Ακαδημία Αθηνών, 23 Φεβρουαρίου 1999", Αθήνα 1999, 29 σ., 30 έγχρωμες και ασπρόμαυρες εικόνες. ISBN: 960-7099-84-2 5.00
2. ΗΛΙΑΣ Ε. ΚΟΛΛΙΑΣ, "Η μνημειακή εκλεκτική ζωγραφική στη Ρόδο στα τέλη του 15ου και στις αρχές του 16ου αιώνα. Μνήμη Μανόλη Χατζηδάκη, Ακαδημία Αθηνών, 29 Φεβρουαρίου 2000", Elias E. KOLLIAS, Late 15th - Early 16th Century Monumental Eclectic Painting on Rhodes (summary), Αθήνα 2000, 62 σ., 26 έγχρωμες και ασπρόμαυρες εικόνες. ISBN: 960-7099-95-8 10.00
3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΒΕΛΕΝΗΣ, "Μεσοβυζαντινή ναοδομία στη Θεσσαλονίκη. Μνήμη Μανόλη Χατζηδάκη, Ακαδημία Αθηνών, 5 Μαρτίου 2002", Georgios M. VELENIS, Middle-Byzantine Church Building in Thessalonike (summary), Αθήνα 2003, 117 σ., 30 έγχρωμες και ασπρόμαυρες εικ., 15 αρχιτεκτονικά σχέδια. ISBN: 960-404-024-3 13.00
4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, "Το Θείον Πάθος σε πίνακα του Γεωργίου Κλόντζα. Μνήμη Μανόλη Χατζηδάκη, Ακαδημία Αθηνών, 18 Μαρτίου 2003", Panayotis L. VOCOTOPOULOS, The Holy Passion on a Panel by George Klontzas (summary), Αθήνα 2005, 76 σ., 27 έγχρωμες και ασπρόμαυρες εικόνες. ISBN: 960-404-075-8 20.00
5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ, "Τρόποι εργασίας των βυζαντινών αρχιτεκτόνων και αρχιμαστόρων, Μνήμη Μανόλη Χατζηδάκη, Ακαδημία Αθηνών, 4 Μαρτίου 2008", Charalabos BOURAS, Working Methods of the Byzantine architects and master builders (summary). Αθήνα 2010, 48 s., 20 ασπρόμαυρες εικόνες και σχέδια. ISBN: 978-960-404-164-0 10.00
6. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΤΣΙΩΤΗ, Ο εικονογραφικός κύκλος της Αποκάλυψης στο ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στο Ασκληπειό της Ρόδου (1676-7), Μνήμη Μανόλη Χατζηδάκη, Ακαδημία Αθηνών, 3 Μαρτίου 2009, [summary: Angeliki KATSIOTI, The iconographic cycle of the Apocalypse in the church of the Dormition of the Virgin at Asklipio, Rhodes (1676-7)], Αθήνα 2011, 128 σ., 74 έγχρωμες εικόνες. ISBN: 978-960-404-200-5 25.00

Δ. ΔΙΑΦΟΡΑ

 
1. "Η βυζαντινή τέχνη μετά την Τετάρτη σταυροφορία. Η Τετάρτη σταυροφορία και οι επιπτώσεις της (Διεθνές Συνέδριο, Ακαδημία Αθηνών, 9-12 Μαρτίου 2004)", υπό την διεύθυνση του Ακαδημαϊκού ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ / "Byzantine Art in the Aftermath of the Fourth Crusade. The Fourth Crusade and its Consequences (International Congress, March 9-12, 2004)", under the Direction of PANAYOTIS L. VOCOTOPOULOS, Member of the Academy of Athens, Αθήνα / Athens 2007, 169 σ. / p., 79 έγχρωμες και ασπρόμαυρες εικ. και σχέδια / color and b/w figures and plans (Aνακοινώσεις των Μ. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Μ. Βασιλάκη, Π.Λ. Βοκοτόπουλος, Σ. Καλοπίση-Βέρτη, Χ. Μπούρας, Ν. Χατζηδάκη, R.S. Nelson, M. Suput / Contributions by M. Acheimastou-Potamianou, M. Vassilaki, P.L. Vocotopoulos, S. Kalopissi-Verti, Ch. Bouras, R.S. Nelson, M. Suput). ISBN 978-960-404-111-4 50.00           
2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΤΟΣ , ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ, Ευρετήριον της μνημειακής ζωγραφικής του Αγίου Όρους, 10ος-17ος αιώνας (Nicolaos TOUTOS, George FOUSTERIS, Corpus de la peinture monumentale du Mont-Athos, 10e-17e si?cles), Αθήναι 2010, 458 σ., ασπρόμαυρες εικόνες και σχέδια. ISBN: 978-960-404-173-2 40.00
3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, Η Μονή του Αγίου Δημητρίου στο Φανάρι. Συμβολή στην μελέτη της αρχιτεκτονικής του Δεσποτάτου της Ηπείρου (PANAYOTIS L. VOCOTOPOULOS, The Monastery of Saint Demetrios at Phanari. A Contribution to the Study of the Architecture of the Despotate of Epiros), Αθήνα 2012, σ. 248,17 σχέδια και 57 πίνακες. ISBN: 978-960-404-235-7 39.00