Εκδόσεις Κέντρου Ερευνών Αστρονομίας και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών


Δημοσιεύματα

τιμή (€)
α) Α: «ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ» 1-24 (διατίθενται με ανταλλαγή)  
β) ANNUAL REPORT (Έκθεση πεπραγμένων του Κέντρου) 1960-1997 (διατίθενται με ανταλλαγή).  
γ) CONTRIBUTIONS FROM THE RESEARCH CENTER FROM ASTRONOMY AND APPLIED MATHEMATICS, SERIES I (ASTRONOMY). Πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες εις τους τομείς Αστρονομίας και Αστροφυσικής. No 1 (1959)-286 (2000) (διατίθενται με ανταλλαγή).  

* Για περισσότερες εκδόσεις του Κέντρου Ερεύνης Αστρονομίας και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών επισκεφθείτε τη σελίδα http://astro.academyofathens.gr/publications.html